Jak omezit měrné jednotky v C4C Projektu?

Omezení počtu měrných jednotek (Restriction of Unit of Measure – C4C Project SAP)

Napsal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP C4C je defaultně „aktivních“ 40 měrných jednotek (Unit of Measurement (UOM)). Pokud je všechny nepotřebujete, nebo chcete vytvořit nové k definování produktů ve svém systému, nejsnazší způsob je přes „Quantities and Units of Measure“ Fine-Tuning Aktivitu.

Cesta:
Business Configuration workcenter – Implementation Projects view – označte the First Implementation project – klikněte na Open Activity Listvyhledejte *quantity* – klikněte na Quantities and Units of Measure

Tam si můžete vytvořit a udržovat dva typy jednotek – „Trading units“ a „Physical UOM“:

 


  

Pouze UoMs s aktivačním statusem „Released“ budou zobrazeny v uživatelském rozhraní. Pokud nechcete používat některé z defaultně nastavených „Released„, jednoduše změňte jejich aktivační status na „Blocked“ a uložte nové nastavení.

 

 

Tímto způsobem můžete blokovat nepotřebné „trading / physical units“ a v dropdown seznamech budete mít pouze UoM jednotky, které potřebujete (např. Při vytváření Produktů, přidávání Produktů k Nabídkám apod.) Namísto defaultních 40-ti, což je vhodnější pro koncového uživatele. Pouze jedna defaultně nastavená jednotka je povinna a nemůže jí status být změněn na „Blocked“ a to je Hodina (Hour (s) (HUR)).

Chcete-li vytvořit novou fyzikální jednotku, nejprve zkontrolujte, zda se nenachází mezi jednotkami, které mají status „Blocked„. Pokud ji najdete, jednoduše změňte její status na „Released“. Pokud ji nenajdete, vytvoříte ji jako referenci na jednu z předdefinovaných UOM:

Počáteční status takto vytvořené nové jednotky je „In Preparation„, takže ji následně změňte na „Release„, aby se stala použitelnou.

Vymazat se dají pouze lidem jednotky se statusem „In Preparation„.