Uzavření projektu První implementace C4C

Uzavření projektu První implementace
(Closing the First C4C Implementation Project)


Napsal: Dominik Filip, CX Konzultant 

„Zavřít projekt“ je jedna z aktivit v Seznamu úkolů projektu. Můžete ji najít v tabu Spuštění produktivního provozu vašeho projektu.

Cesta: workcenter Podniková konfigurace – view Implementační projekty – označit projekt První implementace– klik na Otevřít seznam úkolů – tab Spust.produkt.prov.

 

Zavřít projekt je možné, jen pokud byli provedeny všechny ostatní aktivity. Projekt je po uzavření neměnný.

Předpokladem pro  Uzavření projektu v projektu První implementace je provedení aktvity Potvrdit produktivní provoz. Stav aktivity Zavřít projekt je „Otevřené“ i po Potvrzení produktivního provozu, tab Produktivní  provoz ukazuje 75% úplnost předtím, než může být Zavření provedeno. Ale Produktivní provoz je kompletní, v tomto tabu je jen spočítaný Seznam aktivit fáze.

Tyto dvě aktivity můžete pro První implementaci provést jen v Produktivním tenantu. Nejsou přítomny v Testovacím, takže se neobávejte, když je tam nenajdete. Pro iniciální Testovací tenant, je finální status První Implementace „Otestovaný“.

Rozdíly v aktivitách tabu Produktivního provozu Testovacího a Produktivního tenanta:

Aktivity Produktivního provozu (včetně pokynů)

Testovací tenant

Produktívny tenant

Připravit přechod do produktivního provozu

Nastavení interních IT týmů péče o zákazníka

Přiřadit kontakt typu kontaktu

Ověření kontaktů IT

provést migraci v produktivním systému

provést přechod do produktivního provozu

Potvrdit produktivní provoz

 

Zavřít projekt

 

Zakázat migraci dat na objekt