Jak změnit pořadí Pracovišť v C4C Fiori?

Změna pořadí Pracovišť (Work Centers) v C4C Fiori 

Napsal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP Cloud 4 Customer je na levé liště přehled pracovišť a zobrazení pracovišť (Work Centers & Work Center Views) v defaultně nastaveném pořadí.
Můžete si však vytvořit nové vlastní pořadí a to přiřadit konkrétním business rolím v pracovišti Administrátor.

Cesta: Pracoviště Administrátor – zobrazení Obecné nastaveníUživateléUspořádat pracoviště a zobrazení pracovišť

(Path: Administrator workcenter – General Settings View – Users – Organize Work Centers and Work Centers Views)

 

Klikněte na Nové, abyste si vytvořili nové zobrazení a vyplňte povinné pole Název (Name).

Pro změnu pořadí, zvýrazněte konkrétně Pracoviště a klikněte Nahoru, Dolů, Nahoru nebo Dolů.

Rovněž můžete nastavit viditelnost zobrazení pro desktopy & tablety nebo smartphony.

Po změnách klikněte na Uložit a zavřít (Save and Close), aktualizujte seznam a uvidíte nově vytvořené zobrazení. 

 

 

Jako další krok vytvořte nové přiřazení tohoto zobrazení k business úkolu nebo hlavnímu „master“ rozložení: klikněte na Přiřadit – Přidat (1) – Přiřadit k hlavnímu rozložení (všichni uživatelé) / vyber Roli (2) – vyberte své zobrazení z dropdown seznamu (3 ) – OK (4)

(Assign – Add (1) – Assign to Master Layout (all users) / choose Role (2) – Choose your view from the dropdown list (3) – OK (4))

Po těchto změnách, když se uživatel přihlásí do systému, uvidí zobrazení pracovišť (Work Centers) s nově vytvořeným pořadím.