Ako využiť a nastaviť funkciu Loop & Merge v Qualtricse?

Ako využiť a nastaviť funkciu Loop & Merge v Qualtricse?

Napísala: Katarína Kováčiková, CRM konzultantka

Mnohokrát sa stáva, že firmy potrebujú v rámci jedného hodnotiaceho prieskumu položiť na viac subjektov rovnaké otázky. V tomto prípade to ale znamená, použiť tú istú otázku viackrát s tým rozdielom, že sa mení len „jedno slovo“. Aby sa predišlo zdĺhavému vytváraniu totožných otázok, vieme využiť funkciu „loop & merge“.

 

Prestavme si, že sa firma snaží zistiť spokojnosť a kvalitu zakúpených spotrebičov. V otázkach uvedie všetky výrobky. Ak si respondent zakúpil viac produktov, prirodzene zaškrtne viac možností, napríklad zvolí aj práčku, sporák a sušičku (viď obrázok nižšie).

 

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Následná otázka by bola: „ste s výrobkom spokojný?“, ktorá by však musela byť položená viackrát, pretože zákazník si zakúpil viac vecí. V tomto prípade by to znamenalo, manuálne vytvoriť v rámci jedného prieskumu viac rovnakých otázok pre zvolené produkty.

Ak si však chceme zefektívniť prípravu prieskumu, môžeme využiť funkciu „loop & merge“, ktorá zabezpečuje ponúknutie tých istých otázok pre vybrané subjekty. Tým bude užívateľ odbremenený od opakovaného vytvárania rovnakých otázok.

 

Princíp funkcie

Podkladom práce uvedenej funkcie sú predošlé odpovede (v našom prípade tri zaškrtnuté objekty), na základe ktorých opakuje otázku / set otázok pre označené výrobky.

Koľko odpovedí respondent zvolí, toľkokrát sa otázka zopakuje.

Funkcia „loop & merge“ umožňuje položiť rovnaké otázky o viacerých vopred zvolených produktoch, predmetoch alebo ľuďoch. Namiesto vytvárania jednotlivých blokov otázok pre viac produktov, zabezpečuje funkcia loop & merge opakovanie toho istého bloku otázok viackrát.

 

Postup

Otázky, s ktorými budeme pracovať, musia byť vytvorené pod prvotnou otázkou (z ktorej budeme vychádzať). V našom prípade to je otázka ohľadne kúpy produktov.

Užívateľ si vytvorí buď jednu alebo viac otázok. V našom prípade uvádzame dve:

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Pozn.: Následné otázky, ktoré chceme aby sa opakovali, musia byť vytvorené v samostatnom bloku

 

V pravom hornom rohu bloku sa nachádza možnosť „block options“. Ak ju užívateľ zvolí, zobrazia sa mu možnosti a jednou z nich bude aj funkcia, na ktorú je potrebné kliknúť.

 

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

 

Po zvolení možnosti pre funkciu, sa na obrazovke objaví okno, v ktorom si nastavujeme všetky potrebné atribúty. V prvom rade je nutné si zvoliť možnosť „turn on loop & merge“. Na obrázku nižšie si môžeme všimnúť, že pokiaľ nie je možnosť zvolená, nie sú povolené žiadne úpravy – blok pre zmeny je sivý/neaktívny.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

 

Po prevedení uvedených krokov sa nám zobrazí riadok, v ktorom je potrebné zvoliť príznak „loop based off of a question“.

Na základe toho sa objaví:

  • select, z ktorého si volíme otázku,
  • field, ktorý sa naplní automaticky

 

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

 

Vo vedľajšom výbere si vieme navoliť, ako sa majú možnosti ukazovať. V našom prípade sme si zaklikli, aby sa „opakované otázky“ vykonávali len nad tými subjektmi (produktami), ktoré si respondent zvolil v predchádzajúcom bloku – „select choice“. Po stlačení ENTERu sa pre prehľad zobrazia všetky možnosti v stĺpci nižšie.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

 

Pokiaľ sme si nastavili všetky atribúty, klikneme na „Save“.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Prevedené nastavenie si môžeme pred publikáciou overiť v „preview“, ktoré ponúka simuláciu priebehu celého prieskumu.