Jak využít a nastavit funkci Loop & Merge v Qualtricse?

Jak využít a nastavit funkci Loop & Merge v Qualtricse?

Napsala: Katarína Kováčiková, CRM konzultantka

Mnohokrát se stává, že firmy potřebují v rámci jednoho hodnotícího průzkumu položit na více subjektů stejné otázky. V tomto případě to ale znamená, použít stejnou otázku vícekrát s tím rozdílem, že se mění jen „jedno slovo“. Aby se předešlo zdlouhavému vytváření totožných otázek, víme využít funkci „loop & merge“.

Přestavme si, že se firma snaží zjistit spokojenost a kvalitu zakoupených spotřebičů. V otázkách uvede všechny výrobky. Pokud si respondent zakoupil více produktů, přirozeně zaškrtne více možností, například zvolí i pračku, sporák a sušičku (viz obrázek níže).

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Následná otazka by byla: „jste s výrobkem spokojen?“, Která by však musela být položena vícekrát, protože zákazník si zakoupil více věcí. V tomto případě by to znamenalo, ručně vytvořit v rámci jednoho průzkumu více stejných otázek pro zvolené produkty.

Pokud si však chceme zefektivnit přípravu průzkumu, můžeme využít funkci „loop & merge“, která zajišťuje nabídnutí stejných otázek pro vybrané subjekty. Tím bude uživatel oproštěn od opakovaného vytváření stejných otázek.

Princíp funkce

Podkladem práce uvedené funkce jsou předešlé odpovědi (v našem případě tři zaškrtnuté objekty), na základě kterých opakuje otázku / set dotazů pro označené výrobky.

Kolik odpovědí respondent zvolí, tolikrát se otázka zopakuje.

Funkce „loop & merge“ umožňuje položit stejné otázky o několika předem zvolených produktech, předmětech nebo lidech. Namísto vytváření jednotlivých bloků dotazů pro řadu produktů, zajišťuje funkce loop & merge opakování téhož bloku otázek vícekrát.

Postup

Otázky, se kterými budeme pracovat, musí být vytvořeny pod prvotní otázkou (z níž budeme vycházet). V našem případě to je otázka ohledně koupy produktů.

Uživatel si vytvoří buď jednu nebo více otázek. V našem případě uvádíme dvě:

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Pozn .: Následné otázky, které chceme aby se opakovaly, musí být vytvořeny v samostatném bloku

V pravém horním rohu bloku se nachází možnost „block options“. Pokud ji uživatel zvolí, zobrazí se mu možnosti a jednou z nich bude i funkce, na kterou je třeba kliknout.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Po zvolení možnosti pro funkci, se na obrazovce objeví okno, ve kterém si nastavujeme všechny potřebné atributy. V první řadě je nutné si zvolit možnost „turn on loop & merge“. Na obrázku níže si můžeme všimnout, že pokud není možnost zvolena, nejsou povoleny žádné úpravy – blok pro změny je šedý / neaktivní.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Po provedení uvedených kroků se nám zobrazí řádek, ve kterém je třeba zvolit příznak „loop based off of a question“.

Na základe toho sa objeví:

  • select, ze kterého si volíme otázku,
  • field, který se naplní automaticky

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Ve vedlejším výběru si víme navolit, jak se mají možnosti ukazovat. V našem případě jsme si zaklikli, aby se „opakované otázky“ prováděli jen nad těmi subjekty (produkty), které si respondent zvolil v předchozím bloku – „select choice“. Po stisknutí ENTER se pro přehled zobrazí všechny možnosti ve sloupci níže.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Pokud jsme si nastavili všechny atributy, klikneme na „Save“.

ako-vyuzit-nastavit-funkciu-loop-merge-qualtrics

Převedeny nastavení si můžeme před publikací ověřit v „preview“, které nabízí simulaci průběhu celého průzkumu.