Ako aktualizovať predajnú jednotku na základe hodnoty „custom“ poľa v predajných dokumentoch v SAP C4C? (workflow rules)

Ako aktualizovať predajnú jednotku na základe hodnoty „custom“ poľa v predajných dokumentoch v SAP C4C? (workflow rules)

Napísal: Dominik Filip, CX Konzultant

Povedzme, že máte povinné vlastné  (custom) pole v opportunite a potrebujete automaticky vybrať konkrétnu predajnú jednotku podľa hodnoty v tomto poli. Vďaka tzn. „workflow rules“  existuje jednoduchý spôsob, ako to urobiť.

Predpoklad: Vlastné pole je už vytvorené  (Tu nájdete postup ako na to).

Postup pri nastavovaní „workflow rule“

  1. Choďte do Administrator workcenter – Workflow Rules view – kliknite na New: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules
  2. Otvorí sa wizard, ktorý vás v piatich krokoch prevedie nastavením. Najprv si musíte definovať základné informácie o pravidle: názov, kontext, načasovanie. Po vybratí kliknite na Next: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules
  3. V druhom kroku zadefinujte podmienky pre pravidlo – ty si vyberiete vlastné pole a hodnotu, ktorú chcete použiť pre jednotku predaja. Môžete pridať viac než len jedno pravidlo kliknutím na Add Group a potom vyberte požadované pole zo zoznamu a hodnotu podmienky: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules
  4. V treťom kroku definujete akciu, teda čo sa má následne v systéme udiať. Na výber máte niekoľko typov pravidiel: E-maily, upozornenia, zmeny polí. v našom prípade, potrebujeme zmeniť hodnotu poľa v predajnej jednotke, takže si vyberte – Field Update a kliknite na Add, aby ste si vybrali pole: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules
  5. V zozname nájdite požadovanú jednotku predaja kliknite na OK Next: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules

Dôležitá poznámka: Pri zmene dostupných štandardných polí, v závislosti od typu dokumentu, je veľa obmedzení: napr. typ „sales unit“ nie je k dispozícii pre cenové ponuky a objednávky. Dúfajme, že sa to v budúcnosti zmení a SAP rozšíri zoznam dostupných polí. Dovtedy sa to dá obísť vytvorením vlastného (custom) poľa pre „sales unit“, pretože meniť cez workflow rules sa dajú všetky vlastné (custom) polia.

  1. V kroku „Review“, si môžete pozrieť detaily pravidla a môžete ho aktivovať. Aktivácia je nutná na to, aby ho bolo možné používať. Po aktivácii kliknite na Finishhow-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules
  2. V poslednom kroku môžete vytvoriť nové pravidlo, alebo ukončiť to práve vytvorené. Pre každú hodnotu je nutné vytvoriť nové pravidlo, takže ak potrebujete pridať ďalšiu hodnotu, zopakujte celý proces: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules

Teraz je nastavenie pravidla kompletné. Dobrá práca! Poďme to vyskúšať. Máme opportunitu s prázdnym vlastným poľom „KUT test“ a predajnou jednotkou „Sales Unit US“. Vyberieme hodnotu poľa „KUT test“ ako „X“ a uložíme opportunitu: how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules

Po uložení opportunity so zmeneným poľom „KUT test“ sa spustí nastavené „workflow rule“ a zmení hodnotu poľa Sales Unit na „Sales Unit 01“ (= technický názov 2001_01 – použité v nastavení pravidla), takže pravidlo funguje! how-to-update-field-on-custom-field-in-sales-documents-in-sap-c4c-workflow-rules

Dôležitá poznámka: Nezabudnite, že prvým určovacím pravidlom pre zúčastnené strany je to, že sú zdedené z predchádzajúceho dokumentu, takže ak vytvoríte obchodnú ponuku alebo objednávku z príležitosti, automaticky sa na nich určí rovnaká predajná jednotka (teoreticky je teda ďalším workaroundom vytvorenie vlastného poľa a workflow pravidla aktualizácie predajných jednotiek pre príležitosť namiesto predajnej objednávky).