30. května 2024

Funkce AI v Salesforce Service Cloud: Revoluce v zákaznickém servisu

V dnešním rychlém digitálním světě je výjimečný zákaznický servis pro firmy zásadním rozlišovacím prvkem. Salesforce Service Cloud, komplexní platforma pro služby zákazníkům, využívá umělou inteligenci (AI) k poskytování transformačních řešení, která zlepšují zkušenosti zákazníků a zefektivňují provoz služeb. Tento článek se zabývá klíčovými funkcemi umělé inteligence ve službě Salesforce Service Cloud a jejich přínosem pro vaši firmu.

1. Einsteinovi roboti: Inteligentní a automatizované interakce se zákazníky

Einstein Bots jsou chatboti s umělou inteligencí integrovaní do služby Salesforce Service Cloud. Tito roboti vyřizují běžné dotazy zákazníků a uvolňují tak lidským agentům místo, aby se mohli věnovat složitějším problémům. Mezi hlavní výhody patří:

 • Dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: Poskytování nepřetržité podpory bez nutnosti lidského zásahu.
 • Zvýšení efektivity: Rychlé řešení běžných dotazů a zkrácení čekací doby.
 • Bezproblémové předávání: Předávání složitých případů lidským agentům se všemi relevantními souvislostmi.

2. Klasifikace případu Einstein: Zjednodušení správy případů

Služba Einstein Case Classification využívá strojové učení k automatické klasifikaci případů na základě údajů z minulosti. Tato funkce zajišťuje, že jsou případy přesně kategorizovány a směrovány k příslušným agentům. Mezi hlavní výhody patří:

 • Vylepšená přesnost: Snížení počtu manuálních chyb při klasifikaci případů.
 • Rychlejší rozlišení: Zrychlete směrování případů a dobu řešení.
 • Zvýšená produktivita agentů: Umožňuje agentům soustředit se na řešení případů namísto jejich třídění.

3. Einsteinova odpověď Doporučení: Odpovědi navržené umělou inteligencí

Einstein Reply Recommendations využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) k navrhování relevantních odpovědí agentům na základě historických interakcí. Tato funkce pomáhá agentům rychle a důsledně reagovat. Mezi hlavní výhody patří:

 • Úspora času: Zkrácení času, který agenti stráví přípravou odpovědí.
 • Důslednost: Zajistěte, aby odpovědi odpovídaly firemním směrnicím a tónu.
 • Spokojenost zákazníků: Zlepšete kvalitu a rychlost reakce a zvyšte spokojenost zákazníků.

4. Einstein Next Best Action: Proaktivní zákaznický servis

Einstein Next Best Action poskytuje agentům doporučení na základě umělé inteligence ohledně dalšího nejlepšího postupu při interakci se zákazníkem. Tato doporučení vycházejí z historických dat, preferencí zákazníků a obchodních pravidel. Mezi hlavní výhody patří:

 • Individuální služby: Přizpůsobení interakce na základě individuálních potřeb a preferencí zákazníka.
 • Větší možnosti doplňkového prodeje: Identifikujte a využijte příležitosti k upsellingu nebo cross-sellingu produktů.
 • Proaktivní řešení problémů: Řešení potenciálních problémů dříve, než se vyhrotí.

5. Prediktivní analýza: Předvídání potřeb zákazníků

Prediktivní analytika Salesforce Service Cloud umožňuje firmám předvídat potřeby a chování zákazníků. Analýzou historických dat a identifikací vzorců může prediktivní analýza předpovídat budoucí trendy a jednání zákazníků. Mezi hlavní výhody patří:

 • Proaktivní zapojení: Oslovte zákazníky dříve, než se setkají s problémy.
 • Plánování zdrojů: Optimalizujte přidělování zdrojů na základě předpokládané poptávky.
 • Zlepšené rozhodování: Rozhodujte se na základě dat a zlepšujte kvalitu služeb.

6. Einstein Case Routing: Inteligentní distribuce případů

Einstein Case Routing automaticky přiřazuje případy nejvhodnějším agentům na základě jejich dovedností, dostupnosti a aktuálního pracovního vytížení. Tato inteligentní distribuce zajišťuje, že případy vyřizují nejvhodnější agenti, což zlepšuje dobu řešení a spokojenost zákazníků. Mezi hlavní výhody patří:

 • Optimalizovaná pracovní zátěž: Optimalizovaná pracovní zátěž: vyvážení pracovní zátěže mezi zaměstnanci, aby se zabránilo vyhoření.
 • Zlepšené časy rozlišení: Zajistěte, aby případy byly efektivně vyřizovány správnými pracovníky.
 • Zvýšená spokojenost zákazníků: Včasné a efektivní řešení problémů zákazníků.

Shrnutí

Funkce AI v Salesforce Service Cloud mění prostředí služeb zákazníkům. Využitím pokročilých technologií, jako jsou Einstein Bots, prediktivní analytika a inteligentní směrování případů, mohou firmy zlepšit své služby zákazníkům, zvýšit produktivitu agentů a poskytovat výjimečné služby zákazníkům. Jako místní lídr v oblasti řešení CRM založených na umělé inteligenci se společnost Anodius zavázala k tomu, že bude pomocí těchto inovativních nástrojů podporovat růst a spokojenost zákazníků díky empatii, inovacím a technologiím.

Pro firmy, které chtějí být v čele, není využití funkcí umělé inteligence v Salesforce Service Cloud jen možností, ale nutností. Díky poznatkům a automatizaci řízeným umělou inteligencí mohou společnosti předvídat potřeby zákazníků, zefektivnit provoz a vytvářet trvalou hodnotu pro své klienty. Jako váš partner na této cestě se společnost Anodius snaží poskytovat nejmodernější řešení CRM, která vám pomohou dosáhnout vašich cílů a transformovat procesy zákaznických služeb.


Společnost Anodius vyniká svými řešeními CRM založenými na umělé inteligenci, personalizovanými interakcemi se zákazníky a partnerstvím s předními společnostmi v oboru, jako je Salesforce. Náš komplexní přístup, snaha o inovace a zaměření na zákazníka vám zajistí nejlepší možné služby za konkurenceschopné ceny. Ať už jste manažer prodeje, marketingový ředitel, manažer zákaznických služeb, ředitel IT nebo majitel malé firmy, společnost Anodius má odborné znalosti a nástroje, které vám pomohou uspět.