9. června 2017

SAP CZ Forum 2017 – II. část

Druhá část konference se uskuteční 7.9.2017 a bude se věnovat dopadem digitální transformace na různé oblasti řízení společnosti. Paralelní sekce v režii lokálních firem a zástupců SAP budou připraveny tak, aby pokryly široké spektrum podnikových procesů a pomohli najít cestu k větší efektivitě a rozvoji.

Zaměření bude na end-to-end scénáře odpovídající různým fázím vývoje IT prostředí a potřeb – věnovat se bude tradičním řešením SAP, využití cloudové platformy a inovativním transformačním projektem. V kontextu těchto scénářů budou představeny SAP řešení pro jednotlivé oblasti, odvětví a oddělení.

Můžete se těšit na představení referenčních projektů, kulaté stoly a panelové diskuse, ukázky nejnovějších technologií, prezentace, živé ukázky i interaktivní dema partnerských společností, design thinking a hands-on workshopy a mnoho dalšího.