25. července 2022

Transparentní podpora a údržba CRM technologie

Údržba je důležitou součástí životního cyklu CRM. Veškeré úsilí, které jste vynaložili na budování, nasazování a školení uživatelů nového CRM je zbytečné, pokud technologie nedrží krok s technologickými změnami, novými uživateli a novými procesy. Společnosti utrácejí miliony na shromažďování informací o zákaznících, managementu společností a pokroku prodeje. To vše se rychle ztratí, když CRM systém není dostatečně udržován a uživatelé si již nástroje neváží a nedůvěřují datům uvnitř.

Nákladoy na údržbu, během životního cyklu softwarových produktů, podle ResearchGate, tvoří až 60 % TCO – věříme, že toto číslo je pravděpodobně mnohem vyšší u produktů s vysokou spolehlivostí, jako jsou ERP a CRM. Implementační tým, který byl vybrán k nasazení v prvním roce, pravděpodobně nebude ten správný na dalších X let údržby a podpory.

transparentni-podpora-a-udrzba-crm-technologie

 

Jak funguje údržba softwaru

Úplná implementace CRM trvá max. jeden rok, ale údržba pokračuje nejméně pět let a déle.

Kategorie údržby softwaru:

  • Adaptivní – změny v systému, aby se zajistilo, že zůstane kompatibilní s měnícími se prostředími.
  • Dokonalá – kontroluje všechny prvky softwaru, aby zůstal funkční a zlepšil se výkon.
  • Opravná – zjišťuje chyby a chyby v systému a opravuje problémy tak, aby software zůstal efektivní.
  • Preventivní – pomáhá předcházet systémovým zranitelnostem a jiným problémům, které se mohou vyskytnout.

Nejlepší je, pokud je váš CRM software pravidelně udržován, aby vám mohl poskytovat mnohem lepší a lepší výkon.

Jaké jsou výzvy údržby softwaru?

Při údržbě softwaru existují dva typy výzev: manažerské a technické.

V managementu mezi některé výzvy patří sladění s prioritami zákazníků, personální obsazení a náklady. Představte si tento scénář: Dodavatel řešení nasadil efektivní CRM systém a má na starosti údržbu a neustálý rozvoj. Dodavatel rozumí produktu a dokáže zvládnout problémy nebo servisní incidenty, ale zdráhá se. Zhoršuje se také kvalita údržby a odbornost.

Technické výzvy zahrnují analýzu vlivu, omezené pochopení a testování. Údržba softwaru CRM může být složitá a představuje rozsáhlé činnosti. Zahrnuje opravu chyb, vylepšení funkcí, vymazání zastaralých funkcí a optimalizaci. Měly by se vyvinout mechanismy pro kontrolu, hodnocení a úpravy.

Je důležité vybrat si správnou společnost pro údržbu CRM softwaru, abyste se ujistili, že získáte správnou podporu, kterou potřebujete. Kromě toho se zeptejte, kteří zaměstnanci jsou přiděleni k řešení problémů a jiných potřeb, abyste shttps://www.anodius.com/en/contact/e nemuseli stále ptát, kdo je za úkol zodpovědný.

Konzistentnost, kvalita a dostupnost jsou některé z vlastností, které musíte hledat ve společnosti pro údržbu softwaru. Pokud je to možné, hledejte společnost, která vyžaduje kvalifikované odborníky, aby zajistila konzistentní dostupnost ve smyslu harmonogramu.

Roman Kučák, CEO