6. června 2022

Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky (CS)

Salesforce přichází s pravidelným releasem, jak už to bývá zvykem. Jedná se o Summer ’22 Release, který přináší velké množství novinek a funkcionalit. Aktuálně je na sandboxech od 7. května a od 12. června by měl být obecně dostupný i pro produkční prostředí. Najdou si v ní své admini, developeři, ale také uživatelé, které potěší vizuální stránka.

Summer ’22 Release přináší zlepšení pro Sales, Service, Marketing, Commerce, Analytics, Flows, Apex, Einstein Automate, Nonprofit, Education, Field Service, Pardot, Slack a mnohé další.

V tomto článku se podíváme na významnejší novinky v Salesforce. Co se týče novinek, které přibyli pro Pardot, najdete je v tomto článku.

O novinkách, které přibyli pro Slack si řekneme v tomto článku, ale pokud byste chtěli víc informací o Slacku, jeho propojení se Salesforce a jako pomáhá šetřit čas, tak se určitě podívejte na článek Slack a prepojenie so Salesforce.

1. Slack

Salesforce neustále pracuje na nových propojeních a funkcionalitách mezi Slackem a Salesforce. Od doby, kdy převzal Slack, tak přibývají zlepšení pro Service, Sales, přehledy dat a mnohé další.

Swarming

Jednou z největších novinek v letním releasu je Swarming. Swarming pomáhá zpracovat požadavky zákazníků rychleji díky podpoře v reálném čase od odborníků z příslušných oddělení. Při náročných nebo komplexních požadavcích umí servisní agent přidat další agenty do skupiny (swarm), aby spolu vyřešili požadavek zákazníka. Všechny operace se provádějí přímo ve Slacku, takže není potřeba proklikávání mezi Slackem a Salesforce.

1: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

CRM Analytics

V beta režimu probíhá CRM Analytics pro Slack. CRM Analytics zobrazuje analýzy dat přímo ve Slacku, což poskytuje rychlý přehled, sdílení a kolaboraci agentů nad daty.

2: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

Vlastní pole adresy (Custom Address Field)

Nové pole adresy má velmi podobnou funkcionalitu jako standardní pole adresy. Zlepšuje přesnost adresních dat a uživatelský zážitek. Pro zpřístupnění výběru tohoto pole je třeba mít nastavenou zemi a oblast, jinak toto pole nebude možné používat.

3: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

3. Picklists

K picklistům přichází v Summer ’22 Release více nových funkcionalit, které stojí za zmínku.

Hromadní manažování picklistových hodnot

Při manažování hodnot v picklistu je již možné pomocí nových tlačítek vymazat, aktivovat, deaktivovat a nahradit více vybraných hodnot současně. To ušetří mnoho klikání místo provedení téže akce nad každou hodnotou samostatně. Pro viditelnost těchto tlačítek je třeba v nastavení picklistu vybrat možnost pokročilý manažment picklistových hodnot – Advanced Picklist Values Management (beta).

4: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Hromadní vymazání neaktivních picklistových hodnot

K tlačítkám hromadního manažování picklistových hodnot přibylo i tlačítko na hromadní mazání neaktivních picklistových hodnot, co je taky efektivnější způsob mazání, nežli po jedné hodnotě. Rovněž i pro viditelnost tohoto tlačítka je potřeba jeho povolení v nastaveních picklistu – Bulk Delete Inactive Picklist Values (beta).

5: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Seznam vlastních picklistových hodnot s neaktivními hodnotami

Je možné nastavení emailového upozornění, kdy vlastní picklisty překročí hodnotu 4 000 neaktivních hodnot. Výhoda je i v tom, že poskytuje informaci o polích, kterých se to týká a není nutné všechny pole pak jednotlivě procházet.

Identifikace duplicitní hodnoty

Při vytváření nových picklistových hodnot se taky stalo, že nastal problém, že některá z hodnot byla duplicitní, ale systém neřekl, která to je. V nové aktualizaci už systém napíše, která hodnota je duplicitní.

5: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

4. Reports and Dashboards

Při vytváření nových picklistových hodnot se taky stalo, že nastal problém, že některá z hodnot byla duplicitní, ale systém neřekl, která to je. V nové aktualizaci už systém napíše, která hodnota je duplicitní.

Omezení výsledků v tabulkovém reportu

Jednou z větších změn je omezení výsledků v tabulkovém reportu. Tato možnost je přidána pod nastaveními filtrů, ale zobrazí se tam až po nastavení seřazení hodnot v některém ze sloupců.

6: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Výběr reportu podle vybraných objektů

Hledání typu reportu, který obsahuje potřebné objekty, může trvat dlouho. Tento problém řeší nové přidání filtru na reporty, kde se vyberou potřebné objekty, podle kterých reporty vyfiltrují.

7: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Sumární funkce obsahují medián

Při sumarizaci hodnot byla dosud dostupná možnost Sum, Average, Max a Min. Nově přibyla možnost Median.

8: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

Úprava více polí na stránce reportu

A nakonec i úprava více polí bez nutnosti spouštění reportu je potěšující novinka, která ušetří čas oproti původnímu spouštění reportu po provedení změn.

9: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

5.  Spravování předplatného (Subscription Management)

Spravování předplatného je automatický proces, který pomáhá spravovat a zpeněžit opakující se předplatné v rámci samoobslužných kanálů. Přehled objednávek s datem, částkou a období předplatného je pak vidět v Salesforce. Automatizace předplatných produktů a informace o objednávkách přímo v systému snižují potřebu investování času manuálního evidování u systému, který není propojen přímo na Salesforce.

6. Einstein

V souvislosti s Einsteinem přibylo v Summer ’22 Release vícero vylepšení. Podívejme se na některé z nich.

Einstein Lead Scoring

Nová verze nástroje Einstein Readiness Assessor nyní nabízí odhadnutí hodnoty společnosti pomocí Einstein Lead Scoring na základě počtu potencionálních zákazníků a počtu získaných zákazníků.

Einstein Prediction Builder

Při nastavování nových funkcí je dobré mít průvodce, který poradí, co a jak nastavit. V Summer ’22 Release Einstein Prediction Builder přináší průvodce nastavením, který je dostupný pro administrátory s licencemi CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, EinsteinBuilderFree nebo Platform Plus. Tento průvodce pomáhá provést nastavením a pomáhá tak k předcházení chybovosti.

10: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
11 Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
12: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

Einstein Article Recommendations

Pro flow je nyní možné přidávat inteligentní doporučení na články, odpovídat na běžné otázky a odklánět požadavky na řešení doporučením na podpůrné články (Knowledge articles).

Einstein Predictions – Net Zero

Net Zero je ideální stav společnosti, kdy jsou její emise nulové. Einstein Prediction pro Net Zero pomáhá společnosti doporučeními pro dosažení nulových emisí.

13: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

7. Platnost přidělených práv

Doposud bylo možné přiřadit práva uživatelům a měla je až do té doby, dokud jim nebyla manuálně odebrána. Nově je možné nastavit datum exspirace práv pro uživatele. Například, pokud je třeba některým lidem dočasně přidat dočasná práva, protože pracují s jiným týmem, tak nyní zde tato možnost je. Pro zpřístupnění této možnosti je třeba v nastaveních zapnout možnost Permission Set & Permission Set Group Assignments with Expiration Dates.

14: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

8. Dynamic Related Lists

Novinkou k dynamickým věcem je zobrazování Related List-ů. Jedná se o přidání listu, který zobrazí obsah jednoho propojeného objektu. Mohou se tam nastavit zobrazovaná pole, filtrovat podle parametrů a zobrazených může být až do 30 záznamů!

15: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

9. Sdílení jednotlivých kampaní s kolegy

Manuální sdílení kampaní s ostatními Salesforce uživateli, které bylo dostupné dříve jen v Salesforce Classic je nyní dostupné také v Salesforce Lightning.

16: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

10. Změna názvů

Salesforce s rozrůstajícím potenciálem mění i jména některých produktů. Zde je seznam přejmenování:

 • High Velocity → Sales Engagement
 • myTrailhead je součástí Sales Enablement
 • Tableau CRM → CRM Analytics
 • Salesforce přejmenoval 6 Marketing Cloud produktů:
 • Messaging/Journeys/ → Marketing Cloud Engagement
  • Interaction Studio → Marketing Cloud Personalization

Závěr

Podívali jsme se na několik větších novinek, které Summer ’22 Release přinesl. Salesforce celkově přinesl velké množství změn, které jsou sepsány v Summer ’22 Release Notes na Salesforce stránce.

Zdroje

 • Highlights from the Salesforce Summer ‘22 Release
 • Linka
 • Summer ’22 Release in a Box v2

Ján Petráš, CRM Consultant