6. júna 2022

Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

Salesforce prichádza s pravidelným releasom, ako to už býva zvykom. Ide o Summer ’22 Release, ktorý prináša veľké množstvo noviniek a funkcionalít. Aktuálne je na sandboxoch od 7. mája a od 12. júna by mal byť všeobecne dostupný aj pre produkčné prostredia. Nájdu si v nej svoje admini, developeri, ale aj používatelia, ktorých poteší vizuálna stránka.

Summer ’22 Release prináša zlepšenie pre Sales, Service, Marketing, Commerce, Analytics, Flows, Apex, Einstein Automate, Nonprofit, Education, Field Service, Pardot, Slack a mnohé ďalšie.

V tomto článku sa pozrieme na významnejšie novinky v Salesforce. Čo sa týka noviniek, ktoré pribudli pre Pardot, nájdete v tomto článku.

Novinky, ktoré pribudli pre Slack si povieme v tomto článku, ale ak by ste chceli vedieť viac informácií o Slacku, jeho prepojení so Salesforce a ako pomáha šetriť čas, tak sa určite pozrite na článok Slack a prepojenie so Salesforce.

1. Slack

Salesforce neustále pracuje na nových prepojeniach a funkcionalitách medzi Slackom a Salesforce. Od doby, kedy prevzal Slack, tak pribúdajú zlepšenia pre Service, Sales, prehľady dát a mnohé ďalšie.

Swarming

Jednou z najväčších noviniek v letnom release je Swarming. Swarming pomáha spracovať požiadavky zákazníkov rýchlejšie vďaka podpore v reálnom čase od odborníkov z príslušných oddelení. Pri náročných alebo komplexných požiadavkách vie servisný agent pridať ďalších agentov do skupiny (swarm), aby spolu vyriešili požiadavku zákazníka. Všetky operácie sa vykonávajú priamo v Slacku, takže nie je potreba preklikávania medzi Slackom a Salesforce.

1: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

CRM Analytics

V beta režime prebieha CRM Analytics pre Slack. CRM Analytics zobrazuje analýzy dát priamo v Slacku, čo poskytuje rýchly prehľad, zdieľanie a kolaboráciu agentov nad dátami.

2: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

2. Vlastné pole adresy (Custom Address Field)

Nové pole adresy má veľmi podobnú funkcionalitu ako štandardné pole adresy. Zlepšuje presnosť adresných dát a používateľský zážitok. Pre sprístupnenie výberu tohto poľa je potrebné mať nastavenú krajinu a oblasť, inak toto pole nebude možné používať.

3: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

3. Picklists

K picklistom prichádza v Summer ’22 Release viacero nových funkcionalít, ktoré stoja za zmienku.

Hromadné manažovanie picklistových hodnôt

Pri manažovaní hodnôt v pickliste je teraz možné pomocou nových tlačidiel vymazať, aktivovať, deaktivovať a nahradiť viacero vybraných hodnôt súčasne. To ušetrí množstvo klikania miesto vykonania tej istej akcie nad každou hodnotou samostatne. Pre viditeľnosť týchto tlačidiel je potrebné v nastaveniach picklistu vybrať možnosť pokročilý manažment picklistových hodnôt – Advanced Picklist Values Management (beta).

4: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Hromadné vymazanie neaktívnych picklistových hodnôt

K tlačidlám k hromadnému manažovaniu picklistových hodnôt pribudlo aj tlačidlo na hromadné vymazanie neaktívnych picklistových hodnôt, čo je tiež efektívnejší spôsob, ako ich vymazávať po jednej hodnote. Rovnako aj pre viditeľnosť tohto tlačidla je potreba jeho povolenia v nastaveniach picklistu – Bulk Delete Inactive Picklist Values (beta).

5: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Zoznam vlastných picklistových hodnôt s neaktívnymi hodnotami

Je možné si nastaviť emailové upozornenie, keď vlastné picklisty prekročia hodnotu 4 000 neaktívnych hodnôt. Výhoda je aj v tom, že poskytuje informáciu o poliach, ktorých sa to týka a nie je nutné všetky polia potom jednotlivo prechádzať.

Identifikácia duplicitnej hodnoty

Pri vytváraní nových picklistových hodnôt niekedy nastal problém, že niektorá z hodnôt je duplicitná, ale systém nepovedal, ktorá to je. V novej aktualizácii už systém napíše, ktorá hodnota je duplicitná.

5: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

4. Reporty a Dashboardy

Podobne ako pri picklistoch, tak aj pri reportoch a dashboardoch priniesol Summer ’22 Release viacero zlepšení.

Obmedzenie výsledkov v tabuľkovom reporte

Jednou z väčších je obmedzenie výsledkov v tabuľkovom reporte. Táto možnosť je pridaná pod nastaveniami filtrov, ale zobrazí sa tam až po nastavení zoradenia hodnôt v niektorom zo stĺpcov.

6: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Výber reportu podľa vybraných objektov

Hľadať typ reportu, ktorý obsahuje potrebné objekty, často môže dlho trvať. Tento problém rieši nové pridanie filtra na reporty, kde sa vyberú potrebné objekty, podľa ktorých reporty vyfiltrujú.

7: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
Sumárne funkcie obsahujú medián

Pri sumarizovaní hodnôt bola doteraz dostupná možnosť Sum, Average, Max a Min. Po novom pribudla možnosť Median.

8: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

Úprava viacerých polí na stránke reportu

A nakoniec aj úprava viacerých polí bez nutnosti spúšťania reportu je potešujúca novinka, ktorá ušetrí čas oproti pôvodnému spúšťaniu reportu po vykonaní zmien.

9: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

5. Spravovanie predplatného (Subscription Management)

Spravovanie predplatného je automatický proces, ktorý pomáha spravovať a speňažiť opakujúce sa predplatné v rámci samoobslužných kanálov. Prehľad objednávok s dátumom, sumou a obdobie predplatného je potom vidieť v Salesforce. Automatizácia predplatných produktov a informácie o objednávkach priamo v systéme znižujú potrebu investovania času manuálneho evidovania pri systéme, ktorý nie je prepojený priamo na Salesforce.

6. Einstein

V súvislosti s Einsteinom pribudlo v Summer ’22 Release viacero zlepšení. Pozrieme sa na niekoľko z nich.

Einstein Lead Scoring

Nová verzia nástroja Einstein Readiness Assessor teraz ponúka odhadnutie hodnoty spoločnosti pomocou Einstein Lead Scoring na základe počtu potencionálnych zákazníkov a počtu získaných zákazníkov.

Einstein Prediction Builder

Pri nastavovaní nových funkcií je dobré mať sprievodcu, ktorý poradí čo a ako nastaviť. V Summer ’22 Release Einstein Prediction Builder prináša sprievodcu nastavením, ktorý je dostupný pre administrátorov s licenciami CRM Analytics Plus, Einstein Predictions, EinsteinBuilderFree alebo Platform Plus. Tento sprievodca pomáha previesť nastavením a pomáha tak aj k predchádzaniu chybovosti.

10: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
11: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky
12: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

Einstein Article Recommendations

Pre flow-y je teraz možné pridávať inteligentné odporúčania na články, odpovedať na bežné otázky a odkláňať požiadavky na riešenie odporučením na podporné články (Knowledge articles).

Einstein Predictions – Net Zero

Net Zero je ideálny stav spoločnosti, kedy sú jej emisie nulové. Einstein Prediction pre Net Zero pomáha spoločnosti odporúčaniami pre dosiahnutie nulových emisií.

13: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

7. Platnosť pridelených práv

Doteraz bolo možné priradiť práva používateľom a mali ich až do tej doby, pokiaľ im neboli manuálne odobrané. Po novom je možné nastaviť dátum exspirácie práv pre používateľov. Napríklad, ak je potrebné niektorým ľudom dočasne pridať dočasné práva, pretože pracujú s iným tímom, tak teraz tu táto možnosť je. Pre sprístupnenie tejto možnosti je potrebné v nastaveniach zapnúť možnosť Permission Set & Permission Set Group Assignments with Expiration Dates.

14: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

8. Dynamic Related Lists

Novinkou k dynamickým veciam je zobrazovanie Related List-ov. Ide o pridanie listu, ktorý zobrazí obsah jedného prepojeného objektu. Môžu sa tam nastaviť zobrazované polia, filtrovať podľa parametrov a zobrazených môže byť až do 30 záznamov!

15: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

9. Zdieľanie jednotlivých kampaní s kolegami

Manuálne zdieľanie kampaní s ostatnými Salesforce používateľmi, ktoré bolo dostupné predtým len v Salesforce Classic je teraz dostupné aj v Salesforce Lightning.

16: Salesforce Summer ‘22 Release – Top novinky

10. Zmena názvov

Salesforce s rozrastajúcim potenciálom mení aj mená niektorých produktov. Tu je zoznam premenovaní:

  • High Velocity → Sales Engagement
  • myTrailhead je súčasťou Sales Enablement
  • Tableau CRM → CRM Analytics
  • Salesforce premenoval 6 Marketing Cloud produktov:
  • Messaging/Journeys/ → Marketing Cloud Engagement
    • Interaction Studio → Marketing Cloud Personalization

Záver

Pozreli sme sa na niekoľko väčších noviniek, ktoré Summer ’22 Release priniesol. Salesforce celkovo priniesol veľké množstvo zmien, ktoré sú spísané v Summer ’22 Release Notes na Salesforce stránke.

Zdroje

  • Highlights from the Salesforce Summer ‘22 Release
  • Linka
  • Summer ’22 Release in a Box v2

Ján Petráš, CRM Consultant