6. júna 2022

Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) sa mení vo vydaní Summer 22

S nadchádzajúcim letom Salesforce prichádza s aktualizáciou označenou Summer ‘22. Tak ako v poslednom vydaní prichádzajú zaujímavé zmeny pre Pardot, respektíve teraz už Marketing Cloud Account Engagement (Pardot bol premenovaný v 04/2022). Teraz na zmeny môžeme nazerať viac ako na vylepšenie „kvality života“, než na generálnu opravu v porovnaní s Lightning Buildermi, ktoré boli predstavené pred časom.

Toto zhrnutie je výsledkom založeným na článkoch, ktoré nájdete v Zdrojoch (2. a 3. odkaz).

Aké zmeny sa chystajú?

 • Pardot Drip Programy nebudú dostupné po júni 2022
 • Pardot Classic App zmizne v októbri 2022
 • Completion Action môže využívať podmienky
 • Je dostupný Slack connector
 • Vylepšenie pre Enhanced Landing Page Experience
 • Vylepšenie pre Enhanced Landing Page Experience
 • Zdieľanie Campaigns s inými Usermi
 • Nový Email Bounce Report
 • 4 extra fieldy v List Email Reportoch
 • Zmeny Pardot API – Nové a aktualizované objekty pre verziu 5 a nové endpointy

Ak by ste sa chceli ponoriť do väčších detailov Summer ’22 Release, pozrite sa na Release Notes (nájdete ich v Zdrojoch – 1. odkaz). Budem pokračovať s krátkou sumarizáciou/vysvetlením jednotlivých zmien.

Drip Programy

Staré automatizačné programy Pardotu budú zrušené v júni 2022. Môžete (mali by ste) ich previesť na Engagement Studio programy, ktoré sú v novšej verzii nástroja.

Pardot Classic App

S predstavením Lightning App to bolo nevyhnutné – od 17. októbra 2022 už nebude Classic verzia dostupná. Zaistite si prechod na Pardot Lightning App.

1: Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) sa mení vo vydaní Summer 22

1: Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) changes in Summer ‘22 Release

Completion Action

Prišla skvelá funkcia – vybrať si, ktorí Prospecti budú ovplyvnení pomocou podmienok. Taktiež môžete nastaviť niekoľko skupín podmienok a akcií. V každej skupine podmienok môže byť iba jedna podmienka, aj keď je možné vytvoriť až 6 skupín podmienok. Dokonca existuje možnosť použiť štandardné Completion Actions v spojení s tými podmienenými. Táto funkcia nie je k dispozícii pri Pardot Classic emailoch.

2: Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) sa mení vo vydaní Summer 22

2: Marketing Cloud Account Engagement (Pardot) changes in Summer ‘22 Release

Slack

Teraz môžete pridať Completion Action – Slack Notification k Vášmu preferovanému obsahu. Aby ste túto funkciu mohli používať, sú nutné 2 kroky. Najprv musí Slack admin nainštalovať Marketing Cloud Account Engagement App zo Slack App Directory, a následne musíte pridať Slack Connector do MCAE (Pardot) a nastaviť Slack workspace a vybrané kanály. Po týchto krokoch budete mať možnosť vybrať Slack Notification z výberu Completion Actions.

Lightning Landing Page Builder

Môžete nájsť niekoľko pozitívnych zmien, prevažne z pohľadu UI. Tie obsahujú:

 • Iframe podporu – HTML komponenty môžu obsahovať iframy
 • Vykresľovanie obsahu po publikovaní – lepšia podpora obrázkov, tiež obrázkov v pozadí v riadkoch alebo možnosti výšky a „pasovanie“ (fit)
 • Možnosť nastavovať medzery medzi stĺpcami a v riadkoch
 • Vstupné atribúty sa vzťahujú na checkboxy a radio buttony
 • Vstupné atribúty sa vzťahujú na checkboxy a radio buttony
 • Pridané možnosti tagov (
 • Toast message pri kopírovaní code fieldov
 • Do názvu Landing Page sa zmestí 255 znakov
 • Public Link a Unpublish Redirect URL sú klikateľné
 • Public Link a Unpublish Redirect URL sú klikateľné

Lightning Email Builders

Malou, ale príjemnou zmenou pre Email buildery je možnosť meniť šírku canvasu pre Email Templates aj Content.

Campaign Zdieľanie

Tak ako to poznáme zo Salesforce Classicu, ručné zdieľanie s ostatnými Usermi pre Campaign bolo sprístupnené pre Lightning, čo ovplyvňuje MCAE (Pardot). Owneri môžu upraviť nastavenie zdieľania alebo otvoriť hierarchiu zdieľania priamo zo záznamov.

Email Bounce Report

Tento nový report Vám pomôže mať všetky emailové adresy, ktoré sa vrátili, na jednom mieste. Report ukazuje naraz všetko poslané (Classic, Enhanced, dokonca automatizované emaily) z minulého roku.

List Email Report

Tento nový report Vám pomôže mať všetky emailové adresy, ktoré sa vrátili, na jednom mieste. Report ukazuje naraz všetko poslané (Classic, Enhanced, dokonca automatizované emaily) z minulého roku.

Záver

Tento článok je rýchlou sumarizáciou hlavných zmien, ktoré ovplyvnili MCAE (Pardot). Ak by ste chceli mať kompletné informácie, pozrite sa priamo na Release Notes od Salesforce. Články, na základe ktorých bol tento text napísaný, určite stojí za prečítanie.

Zdroje:

 1. https://help.salesforce.com/s/articleView?id=release-notes.rn_pardot.htm&type=5&release=238
 2. https://automationchampion.com/2022/04/28/pardot-summer22-release-top-10-features/
 3. https://www.salesforceben.com/the-drip/summer-22-pardot-updates/

Vojtech Landa, CRM Consultant