25. júla 2022

Transparentná podpora a údržba CRM technológie

Údržba softvéru je dôležitou súčasťou životného cyklu CRM. Všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na budovanie, nasadzovanie a školenie užívateľov nového CRM je zbytočné, ak technológia nedrží krok s technologickými zmenami, novými užívateľmi a novými procesmi. Spoločnosti míňajú milióny na zhromažďovanie informácií o zákazníkoch, manažmente spoločností a napredovaní predaja. To všetko sa rýchlo stratí, keď CRM systém nie je dostatočne udržiavaný a používatelia si už nástroj nevážia a nedôverujú dátam vo vnútri.

Nákladoy na údržbu, počas životného cyklu softvérových produktov, podľa ResearchGate, tvoria až 60 % TCO – veríme, že toto číslo je pravdepodobne oveľa vyššie v prípade produktov s vysokou spoľahlivosťou, ako sú ERP a CRM. Implementačný tím, ktorý bol vybraný na nasadenie v prvom roku, pravdepodobne nebude ten správny na ďalších X rokov údržby a podpory.

transparentna-crm-technolagia-podpora-a-udrzba

 

Ako funguje údržba softvéru

Úplná implementácia CRM trvá max. jeden rok, ale údržba pokračuje najmenej päť rokov a dlhšie.

Kategórie údržby softvéru:

  • Adaptívna – zmeny v systéme, aby sa zabezpečilo, že zostane kompatibilný s meniacimi sa prostrediami.
  • Dokonalá– kontroluje všetky prvky softvéru, aby zostal funkčný a zlepšil sa výkon.
  • Opravná – zisťuje chyby a chyby v systéme a opravuje problémy tak, aby softvér zostal efektívny.
  • Preventívna – pomáha predchádzať systémovým zraniteľnostiam a iným problémom, ktoré sa môžu vyskytnúť.

Najlepšie je, ak je váš CRM softvér pravidelne udržiavaný, aby vám mohol poskytovať oveľa lepší a lepší výkon.

Aké sú výzvy údržby softvéru?

Pri údržbe softvéru existujú dva typy výziev: manažérske a technické.

V manažmente medzi niektoré výzvy patrí zosúladenie s prioritami zákazníkov, personálne obsadenie a náklady. Predstavte si tento scenár: Dodávateľ riešenia nasadil efektívny CRM systém a má na starosti údržbu a neustály rozvoj. Dodávateľ rozumie produktu a dokáže zvládnuť problémy alebo servisné incidenty, ale zdráha sa. Zhoršuje sa aj kvalita údržby a odbornosť.

Technické výzvy zahŕňajú analýzu vplyvu, obmedzené pochopenie a testovanie. Údržba softvéru CRM môže byť zložitá a predstavuje rozsiahlé činnosti. Zahŕňa opravu chýb, vylepšenia funkcií, vymazanie zastaraných funkcií a optimalizáciu. Mali by sa vyvinúť mechanizmy na kontrolu, hodnotenie a úpravy.

Je dôležité vybrať si správnu spoločnosť na údržbu CRM softvéru, aby ste sa uistili, že získate správnu podporu, ktorú potrebujete. Okrem toho sa opýtajte, ktorí zamestnanci sú pridelení na riešenie problémov a iných potrieb, aby ste sa nemuseli stále pýtať, kto je za úlohu zodpovedný.

Konzistentnosť, kvalita a dostupnosť sú niektoré z vlastností, ktoré musíte hľadať v spoločnosti na údržbu softvéru. Ak je to možné, hľadajte spoločnosť, ktorá vyžaduje kvalifikovaných odborníkov, aby zabezpečila konzistentnú dostupnosť v zmysle harmonogramu.

Roman Kučák, CEO