7. júla 2022

Salesforce a Slack: notifikácie a alerty

Pripojenie Slack-u k Salesforce ponúka významný spôsob, ako zabezpečiť komunikáciu medzi tímami a zákazníkom. Dnes sa pozrieme na notifikácie a alerty, ktoré rozšírenia Salesforce App for Slack (na strane Salesforce) a rozšírenie Salesforce (na strane Slack-u) poskytujú.

Pre bližšie informácie o prepojení Salesforce a Slack si môžete prečítať blog [Slack a prepojenie na Salesforce] a aké najnovšie rozšírenia pridal Salesforce pre Slack si môžete prečítať v blogu [Summer’22 Release – Top Features]. A teraz sa pozrieme na už spomínané rozšírenia.

salesforce-slack-notifikacie-alerty-1

Salesforce App for Slack

Salesforce App for Slack je aplikácia na prepojenie Salesforce – Slack a umožňuje používateľom zobrať informácie zo Salesforce a zobraziť ich v Slack-u.

Pre plnú funkčnosť je potrebné stiahnuť aplikáciu v Slack App Directory pre Slack a v Salesforce AppExchange pre Salesforce. Tieto aplikácie následne zabezpečujú komunikáciu medzi platformami.

Dostupné sú funkcie ako:

  • Notifikácie do Slack-u o zmenách na záznamoch v Salesforce
  • Stále aktuálne informácie pre tím v spoločnom kanáli
  • Upozornenie používateľa, ak mu bol pridelený nový záznam cez notifikáciu alebo email

Testovanie funkcionalít je možné v produkčnom aj sandbox prostredí.

Prehľadávanie Salesforce cez Slack

Vyhľadanie Salesforce záznamov cez Slack je možné pomocou príkazu /salesforce strong, [search term]. Cez tento príkaz je možné nájsť všetky záznamy v systéme. Ak sa s hľadaným výrazom zhoduje viac záznamov, tak všetky zhodujúce záznamy sa používateľovi ponúknu. Je to užitočné, ak potrebujeme poslať do kanálu informácie o zázname a informovať ostatných.

salesforce-slack-notifikacie-alerty-2

V základe sa vie pristupovať k šiestim štandardným objektom: Accounts, Opportunities, Leads, Contacts, Cases, Tasks. V prípade potreby môžu byť pridané vlastné objekty cez Slack settings v Salesforce.

Sledovanie záznamu v Slack-u

Informovať ľudí v konkrétnom kanáli ohľadom zmien či aktualizácií informácií na zázname môže byť zdĺhavé. Rozšírenie pre Slack ponúka zdieľanie záznamov do kanálov. Notifikácia môže byť nastavená na zmenu stavu alebo akéhokoľvek poľa daného záznamu.

Automaticky zdieľané môžu byť jednotlivé záznamy (record alert) alebo všetky záznamy rovnakého objektu (bulk alert). Zdieľanie aktualizácií jednotlivého záznamu je dobré napríklad v kanáli s klientom, aby mohol sledovať vývoj postupu práce. Bulk alert je vhodné využiť v internom kanáli s kolegami, kde sa budú sledovať všetky záznamy a tak budú všetci informovaní o zmenách automaticky bez potreby manuálneho preklikávania záznamov v Salesforce.

salesforce-slack-notifikacie-alerty-3

Pripnutie Slack správy k záznamom v Salesforce

Pripojenie správ zo Slack-u do Salesforce je užitočná vlastnosť, ktorou sa vie poznačiť dôležitá správa k záznamu v Salesforce. Pripnuté správy v Salesforce tiež slúžia ako priamy link na kanál v Slack-u, z ktorého správa pochádza. Ak je k danému záznamu pripojených viacero správ z rôznych kanálov, tak každá správa presmeruje používateľa na ten kanál v Slack-u, z ktorého pochádza.

salesforce-slack-notifikacie-alerty-4

Tlačidlá „Send to Slack“ a „Slack Alert“ v Salesforce

Upozornenia a automatizácie znižujú potrebu používania tlačidiel „Send to Slack“ a „Send Alert“, ale ich použitie je stále prínosné, hlavne pre jednotlivé záznamy, keď je k nim potrebná spolupráca s kolegami v súkromnom chate na Slacku.

salesforce-slack-notifikacie-alerty-5

Upozornenia môžu byť tiež nastavené priamo cez Salesforce, kde sa dajú nastavovať a vytvárať vlastné upozornenia. Môžu sa tak nastaviť špecifické upozornenia len pre jednotlivé záznamy alebo celú skupinu záznamov.

salesforce-slack-notifikacie-alerty-6

Zhrnutie

Používanie rozšírenia Salesforce – Slack urýchľuje a zefektívňuje zobrazovanie Salesforce dát v Slack-u, umožňuje pripnutie správ zo Slack-u do Salesforce a to všetko priamo v Slack-u, takže nie je potreba sa presúvať do Salesforce.

Upozornenia ohľadom záznamov sa posielajú do kanálov, čím sú ľudia informovaní a nemusia manuálne prechádzať záznamy v Salesforce. Ušetria tým čas, klikanie a ich práca je tak efektívnejšia.

Ján Petráš, CRM Consultant