21. apríla 2020

Ako jednoducho vytvoriť jazykové mutácie prieskumu v Qualtrics?

Potrebujete efektívne a hlavne rýchlo preložiť Váš prieskum? Je Vaša firma otvorená multi kultúre a musíte často používať viacjazyčný prieskum?

Potom sa hlási k slovu prvá svetová experience managemet platforma QUALTRICS.

Qualtrics je riešenie, ktoré ponúka nie len analýzy a zhromažďovanie informácii, v ktorých sa , povedzme si úprimne, častokrát strácame, ale hlavne disponuje vlastnosťou rýchlo reagovať na výsledky.

Rýchle reagovanie a promptnosť sa berie v úspešných firmách za samozrejmosť, a preto je v neposlednom rade potrebné a užitočné reagovať aj na multikultúrne zázemie či už ide o zákazníkov alebo zamestnancov.

Qualtrics zabezpečuje prekladanie otázok a odpovedí už pri samotnej tvorbe prieskumu / kvízu.

Poďme sa zoznámiť s typmi metód, ktoré nám vedia celý tento proces uľahčiť.

Každý z nás určite veľmi dobre pozná situáciu, keď musí pracovať na úlohe – otvorený web na čítanie mailov, otvorené stránky pre čerpanie inšpirácie a samozrejme youtube na zlepšenie nálady.

Qualtrics to ale robí inak. Jednou z jeho veľkých výhod je, že sa nemusíme „preklikávať“ medzi tvorbou prieskumu a prekladačom.  Jednoducho a rýchlo si vieme súbežne s tvorbou prieskumu preložiť aj svoj text v jednom prostredí.

 

Automatické prekladanie

Ide o prekladanie textu, ktorý sa nachádza v už vytvorenom prieskume (ľavá strana). Po zvolení možnosti „%“, sa text preloží a možnosť sa zmení na „100 %“ (samozrejme v prípade, ak je úspešne preložený celý text v ľavom okne).

Podobným spôsobom si vie užívateľ preložiť všetky otázky v prieskume.

Ako jednoducho vytvoriť jazykové mutácie prieskumu v Qualtrics? 1

 

Potrebujete spracovať prieskum / kvíz s veľkým množstvom textu?

Qualtrics myslí aj na tvorbu s obsiahlejšou náplňou, a preto umožňuje import prekladu.

Vytvorený text si vieme jednoducho stiahnuť. Text v stiahnutom súbore si podľa potreby preložíme a novú verziu opäť naimportujeme do prieskumu.

Znamená to, že si nemusíme vety krok po kroku „klikať“, ale vieme cely súbor preložiť mimo Qualtrics.

Import textu je zabezpečený možnosťou, ktorú uvádzame na printscreene.

Ako jednoducho vytvoriť jazykové mutácie prieskumu v Qualtrics? 2

Paid Translations

Potrebujete mať sto percentný preklad, ale nie ste si ním istý?

Aj na túto situáciu má Qualtrics riešenie.

Ak posielate svoje prieskumy do externého prostredia, alebo nemáte zdroje na preklad, či z iného dôvodu potrebujete bezchybne napísaný text, Qualtrics ponúka efektívne riešenie, a tým je možnosť „Paid Translations“.

Po zaslaní vyplneného formuláru s textom, bude Váš prieskum odborne preložený. Odbornosť prekladu sa zabezpečuje využitím služieb dvoch natívnych spíkerov.

Ako jednoducho vytvoriť jazykové mutácie prieskumu v Qualtrics? 3

 

 

 

Definovanie jazyka pre participantov

V nasledujúcom texte sa budeme venovať popisu metód zvolenia vhodného jazyka pre respondentov.

Automatická detekcia jazyka

Z uvedených príkladov už vieme, že jeden prieskum môže byť preložený do viacerých jazykov. Ak vieme, že respondenti pochádzajú aj z iných krajín, ľahko zistíme aký jazyk sa má v prieskume použiť cez možnosť – Automatická detekcia jazyka. Qualtrics detektuje jazyk podľa jazyka používaného v browseri účastníka.

Ak jazyk v browseri je totožný s jazykom preloženého prieskumu, automaticky ho respondentovi ponúkne.

Zadanie jazyka v zozname kontaktov

V prípade, že svojich respondentov poznáme (napríklad zamestnanci) a prieskum bude poslaný výlučne na určených ľudí, potom vhodným riešením je – Zadanie jazyka v zozname kontaktov.

Ide o zapísanie žiadúceho jazyka ku každej jednej osobe do kontakt listu, ktorý ponúka Qualtrics. Pri rozosielaní sa zapíšu presné mailové adresy ( ktoré budú obsahovať v k. liste jazyk) a každý respondent uvidí text v preddefinovanom jazyku.

Vytvorenie prepojenia prieskumu pre každý jazyk

Ak svoj prieskum potrebujeme distribuovať anonymne, môže to znamenať problém. Nie však pre Qualtrics 😊

Ak máme prieskum hotový a text je preložený, môžeme na tento typ rozosielania využiť – vytvorenie  prepojenia prieskumu pre každý jazyk.

Toto môže byť užitočné, ak zverejňujeme svoj prieskum na webových stránkach s veľkým predpokladom, že respondenti budú používať odlišný jazyk.

V tomto prípade je potrebné do anonymného linku pridať :

?Q_Language=

za rovná sa pôjde vopred definovaná značka jazyka napr.

http://survey.qualtrics.com/jfe/form/SV_cM7uFWAef1IB?Q_Language=KAN

kde KAN je značka pre Kanadu.

 

Priame selektovanie jazyka

V prípade, že chceme nechať voľbu jazyka respondentom, vieme to zabezpečiť cez priamy select v prieskume.

Našou jedinou úlohou bude potom preložiť prieskum a sám Qualtrics ponúkne participantom jazyky, v ktorých je text preložený.

Príklad:

Veľká firma sa rozhodla rozoslať odborný kvíz pre interných ľudí.

Každý účastník musí používať v notebooku / v mobile angličtinu (preddefinovaná v browseri). Avšak pre vyplnenie kvízu bude optimálny iný jazyk.

Jednoduché riešenie – hneď v úvode si vie respondent na základe priameho selektovania meniť jazyk.

Na záver by sme mohli zhrnúť, že Qualtrics ponúka rýchly a bez námahy riešiteľný preklad či už ide o tvorbu jednoduchého alebo obsahovo zložitejšieho prieskumu. Užívateľ si vie sám zvoliť, ktorý z typov bude pre neho prínosný a ušetrí mu čas.

Prirodzene, preklad robíme primárne kvôli respondentom. Preto oceniteľným benefitom tejto platformy je, že nemá jedno všeobecné riešenie na voľbu jazyka, ale ponúka hneď štyri typy.

Môžeme hovoriť o inteligentnej schopnosti individuálne rozpoznať, navrhnúť, rozdeliť a preddefinovať jazyky.

Qualtrics sa perfektne prispôsobil aktuálnemu systému fungovania firiem čoho sú dôkazom vyššie uvedené metódy, ktoré nepochybne uľahčujú tvorbu prieskumov. A na to má predsa slúžiť umelá inteligencie, no nie? 😊

Katarína Kováčiková, CX Consultant