21. dubna 2020

Jak jednoduše vytvořit jazykové mutace průzkumu v Qualtrics?

Potřebujete efektivně a hlavně rychle přeložit Váš průzkum? Je Vaše firma otevřená multi kultuře a musíte často používat vícejazyčný průzkum?

Pak se hlásí ke slovu první světová Experience Management platforma QUALTRICS.

Qualtrics je řešení, které nabízí nejen analýzy a shromažďování informací, ve kterých se, řekněme si upřímně, častokrát ztrácíme, ale hlavně disponuje vlastností rychle reagovat na výsledky.

Rychlé reagování a promptnost se bere v úspěšných firmách za samozřejmost, a proto je v neposlední řadě třeba a užitečné reagovat i na multikulturní zázemí ať už jde o zákazníky nebo zaměstnance.

Qualtrics zajišťuje překládání otázek a odpovědí již při samotné tvorbě průzkumu / kvízu.

Pojďme se seznámit s typy metod, které nám umí celý tento proces usnadnit.

Každý z nás určitě velmi dobře zná situaci, kdy musí pracovat na roli – otevřený web pro čtení mailů, otevřené stránky pro čerpání inspirace a samozřejmě youtube na zlepšení nálady.

Qualtrics to ale dělá jinak. Jednou z jeho velkých výhod je, že se nemusíme „proklikávat“ mezi tvorbou průzkumu a překladačem. Jednoduše a rychle si umíme souběžně s tvorbou průzkumu přeložit i svůj text v jednom prostředí.

 

Automatické překládání

Jde o překládání textu, který se nachází v již vytvořeném průzkumu (levá strana). Po zvolení možnosti „%“, se text přeloží a možnost se změní na „100 %“ (samozřejmě pokud je úspěšně přeložen celý text v levém okně).

Podobným způsobem si umí uživatel přeložit všechny otázky v průzkumu.
Jak jednoduše vytvořit jazykové mutace průzkumu v Qualtrics? 1

 

Potřebujete zpracovat průzkum / kvíz s velkým množstvím textu?

Qualtrics myslí i na tvorbu s úplnější náplní, proto umožňuje import překladu.

Vytvořený text si umíme jednoduše stáhnout. Text ve staženém souboru si dle potřeby přeložíme a novou verzi opět naimportuje do průzkumu.

Znamená to, že si nemusíme věty krok po kroku „klikat“, ale dokážeme celý soubor přeložit mimo Qualtrics.

Import textu je zabezpečený možností, kterou uvádíme na printscreenu.

Jak jednoduše vytvořit jazykové mutace průzkumu v Qualtrics? 2

Paid Translations

Potřebujete mít stoprocentní překlad, ale nejste si jím jistý?

I na tuto situaci má Qualtrics řešení.

Pokud posíláte své průzkumy do externího prostředí, nebo nemáte zdroje na překlad, či z jiného důvodu potřebujete bezchybně napsaný text, Qualtrics nabízí efektivní řešení, a tím je možnost „Paid Translations“.

Po zaslání vyplněného formuláře s textem, bude Váš průzkum odborně přeložen. Odbornost překladu se zajišťuje využitím služeb dvou nativních spíkrů.

Jak jednoduše vytvořit jazykové mutace průzkumu v Qualtrics? 3

 

 

 

Definování jazyka pro participanty

V následujícím textu se budeme věnovat popisu metod zvolení vhodného jazyka pro respondenty.

Automatická detekce jazyka

Z uvedených příkladů již víme, že jeden průzkum může být přeložen do více jazyků. Pokud víme, že respondenti pocházejí i z jiných zemí, snadno zjistíme jaký jazyk má v průzkumu použít přes možnost – Automatická detekce jazyka. Qualtrics detekuje jazyk podle jazyka používaného v browseru účastníka.

Pokud jazyk v browseru je totožný s jazykem přeloženého průzkumu, automaticky ho respondentovi nabídne.

Zadání jazyka v seznamu kontaktů

V případě, že své respondenty známe (například zaměstnanci) a průzkum bude poslán výlučně pro určené lidi, pak vhodným řešením je – Zadání jazyka v seznamu kontaktů.

Jde o zapsání žádoucího jazyka ke každé jedné osobě do kontaktního listu, který nabízí Qualtrics. Při rozesílání se zapíší přesné mailové adresy (které budou obsahovat v k. listu jazyk) a každý respondent uvidí text v předdefinovaném jazyce.

Vytvoření propojení průzkumu pro každý jazyk

Pokud svůj průzkum potřebujeme distribuovat anonymně, může to znamenat problém. Ne však pro Qualtrics 😊.

Pokud máme průzkum hotový a text je přeložen, můžeme na tento typ rozesílání využít – vytvořením a propojením průzkumu pro každý jazyk.

Toto může být užitečné, pokud zveřejňujeme svůj průzkum na webových stránkách s velkým předpokladem, že respondenti budou používat odlišný jazyk.

V tomto případě je třeba do anonymního linku přidat:

? Q_Language =

za rovná se půjde předdefinovaná značka jazyka např.

http://survey.qualtrics.com/jfe/form/SV_cM7uFWAef1IB?Q_Language=KAN

kde KAN je značka pro Kanadu.

  

Přímé selektování jazyka

V případě, že chceme nechat volbu jazyka respondentům, dokážeme to zabezpečit přes přímý select v průzkumu.

Naší jedinou úlohou bude potom přeložit průzkum a sám Qualtrics nabídne participantům jazyky, ve kterých je text přeložen.

Příklad:

Velká firma se rozhodla rozeslat odborný kvíz pro interní lidi.

Každý účastník musí používat v notebooku / v mobilu angličtinu (předdefinovaná v browseru). Avšak pro vyplnění kvízu bude optimální jiný jazyk.

Jednoduché řešení – hned v úvodu si může respondent na základě přímého selektování změnit jazyk.

Jak jednoduše vytvořit jazykové mutace průzkumu v Qualtrics? 4

Na závěr bychom mohli shrnout, že Qualtrics nabízí rychlý a bez námahy řešitelný překlad ať už jde o tvorbu jednoduchého nebo obsahově složitějšího průzkumu. Uživatel si může sám zvolit, který z typů bude pro něj přínosný a ušetří mu čas.

Přirozeně, překlad děláme primárně kvůli respondentům. Proto ocenitelným benefitem této platformy je, že nemá jedno obecné řešení na volbu jazyka, ale nabízí hned čtyři typy.

Můžeme mluvit o inteligentní schopnosti individuálně rozpoznat, navrhnout, rozdělit a předdefinovat jazyky.

Qualtrics se perfektně přizpůsobil aktuálnímu systému fungování firem, čehož jsou důkazem výše uvedené metody, které nepochybně usnadňují tvorbu průzkumů. A na to má přece sloužit umělá inteligence, no ne? 😊

Katarína Kováčiková, CX Consultant