Komplexné riešenie podpory pre zákazníkovPro koho je riešenie určené:

 • Stredné a väčšie fimy, ktorým záleží na spokojnosti klientov.Prečo:

 • Neexistujúci alebo nefungujúci systém evidencie a riešenie podnetov od zákazníkov.
 • Nízka produktivita pracovníkov oddelenia podpory (chýbajúce nástroje na zvýšenie produktivity, nízka miera automatizácie, roztrúsené informácie o zákazníkoch, ťažkosti s vyhľadaním informácií).
 • Nízka miera spokojnosti zákazníkov, zníženie zákazníckej lojality, zlé vnímanie značky.
 • Dlhý čas vybavovania prípadov podpory.
 • Sústredenie na jeden typ kanálov podpory.
 • Vysoké operatívne náklady spojené s riadením kontaktného centra alebo oddelenia podpory.
 • Prerušený tok informácií medzi oddelením predaja a podpory.
 • Chýbajúca alebo nedostatočná znalostná databáza.
 • Nízka flexibilita a nedostatočná optimalizácia procesu pri zmenách požiadaviek pre prácu v teréne (FSM).

Čo Vám to prinesie:

 • Zrýchlenie riešenie prípadov o 31% kompletnom spracovaním Case manažmentu (získavanie, triedenie, omni channel prideľovanie, sledovanie stavu a procesu rôznych typov prípadov).
 • Zníženie počtu reálne vzniknutých prípadov o 50% pomocou možného nastavenia portálov a prostredí, kde získava informácie zákazník svojpomocne.
 • Zníženie nákladov na servisné centrum o 25%.
 • Výsledné zvýšenie spokojnosti zákazníkov o 32%.
 • Kompletné spracovanie zákazníckych požiadaviek a reklamácií.
 • Rozšírenie možností voľby zákazníkov z pohľadu typu kontaktu s vašou spoločnosťou nastavením omni channel prostredie pre prijímanie podnetov z rôznych zdrojov vrátane integrácie na telefónnu ústredňu.
 • Personalizácia komunikácie s vašimi zákazníkmi vďaka správnemu získavanie a využívanie informácií o zákazníkoch.
 • 360 ° pohľad na firmu a jej zákazníkov, prepojenie rôznych zákazníckych informácií na jednom místě.Možná náhrada rôznych iných systémov alebo ich integrácie sa SFDC (v závislosti na potrebách).
 • Vylepšenia požadovaných KPI vo firme.
 • Zabezpečenie ochrany údajov a integrity údajov nastavením užívateľských práv a postupov presne na základe špecifikácie.
  Zvýšenie produktivity používateľov nastavením vhodných automatizačných procesov, produktívnych nástrojov a pracovného prostredia v aplikácii (rôzne pre rôzne skupiny užívateľov).
 • Podpora spolupráce kolegov a teamov.
 • Dostupnosť informácií v reálnom čase aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Využívanie znalostnej databázy pre zrýchlenie riešenia prípadov a zvýšenie kvality riešenia.
 • Výstupné reporting a dynamické dashboardy nielen ohľadom historických dát ale aj vývoja.
 • Vizualizácia dát a aplikácie nastavená na mieru pre rôzne skupiny užívateľov.

ultimate-customer-support-system-solution-2


Popis riešenia:

 • Úvodný workshop, kde presne zistíme Vaše fungovanie a navrhneme riešenie.
 • Projektové vedenie.
 • Kompletná dokumentácia.
 • Inštalácia a základné nastavenie systému.
 • Nastavenie podľa požadovaného riešenia a oblastí.
 • Migrácia dát.
 • Školenie koncových užívateľov.
 • Podpora prevádzky.

Možné rozšírení (možnost doobjednať):

 • Chat-bot
 • Zákaznický alebo partnerský portál
 • Využitie umelej inteligencie
 • Napojenie na callcentrum/telefonii
 • Kompletná podpora pre pracovníkov v teréne (FSM)
 • Vzdialený vizuálny asistent
 • Sber zpetnej väzby
 • Napojenie na sociálne siete
 • Plánovanie zamestnancov
 • Firemný interný support
 • Vzdelavanie zamestnancov
 • Incident management
 • Integrácia na ďalšie systémy

Koľko bude trvať realizácia?

 • 30 dní


KONTAKTUJTE NÁS