Kompletné riešenie podpory pre zákazníkovPro koho je riešenie určené:

 • B2B firmy so Sales Cloudom bez adekvátneho systému podpory pre zákazníkov.
 • Veľké kontaktné centrá.
 • Spoločnosti s potrebou riešiť servis v teréne (Field Service Manažment FSM voliteľné).

Prečo:

 • Neexistujúci alebo nefungujúci systém evidencie a riešenie podnetov od zákazníkov.
 • Nízka produktivita pracovníkov oddelenia podpory (chýbajúce nástroje na zvýšenie produktivity, nízka miera automatizácie, roztrúsené informácie o zákazníkoch, ťažkosti s vyhľadaním informácií).
 • Nízka miera spokojnosti zákazníkov, zníženie zákazníckej lojality, zlé vnímanie značky.
 • Dlhý čas vybavovania prípadov podpory.
 • Sústredenie na jeden typ kanálov podpory.
 • Vysoké operatívne náklady spojené s riadením kontaktného centra alebo oddelenia podpory.
 • Prerušený tok informácií medzi oddelením predaja a podpory.
 • Chýbajúca alebo nedostatočná znalostná databáza.
 • Nízka flexibilita a nedostatočná optimalizácia procesu pri zmenách požiadaviek pre prácu v teréne (FSM).

Čo Vám to prinesie:

 • Zrýchlenie riešenia prípadov o 31% kompletným spracovaním Case manažmentu (získavanie, triedenie, omni channel prideľovanie, sledovanie stavu a procesu rôznych typov prípadov).
 • Rozšírenie možností voľby zákazníkov z pohľadu typu kontaktu s vašou spoločnosťou nastavením omni channel prostredia pre prijímanie podnetov z rôznych zdrojov vrátane integrácie na telefónnu ústredňu.
 • Posilnenie fungovania a interakcií zákazníkov na rôznych digitálnych platformách, sledovanie sentimentu na včasné odhalenie problému (až 42% interakcií je v digitálnej forme).
 • Zníženie počtu reálne vzniknutých prípadov o 50% nastavením komunít a prostredia na získavanie informácií zákazníkmi svojpomocne.
 • Zníženie nákladov na servisné centrum o 25%.
 • Personalizácia komunikácie s vašimi zákazníkmi vďaka správnemu získavaniu a využívaniu informácií o zákazníkoch.
 • 360°pohľad na firmu a jej zákazníkov, prepojenie rôznych zákazníckych informácií na jednom mieste.
 • Možná náhrada rôznych iných systémov alebo ich integrácia so SFDC (v závislosti od potrieb).
 • Vylepšenie požadovaných KPIs vo firme.
 • Zabezpečenie ochrany údajov a integrity informácií nastavením užívateľských práv a postupov presne na základe špecifikácie.
 • Zvýšenie spokojnosti zákazníkov o 32% kombináciou nastavení v systéme.
 • Zvýšenie produktivity užívateľov nastavením vhodných automatizačných procesov, produktívnych nástrojov a pracovného prostredia v aplikácii (rôzne pre rôzne skupiny užívateľov).
 • Dostupnosť informácií v reálnom čase aj prostredníctvom mobilnej aplikácie.
 • Využívanie znalostnej databázy pre zrýchlenie riešenia prípadov a zvýšenie kvality riešenia.
 • Využívanie umelej inteligencie pre riešenie prípadov, predpovede správania, optimalizáciu procesov aj servisnú analytiku.
 • Optimalizácia procesov spojená s fungovaním firmy v teréne (FSM).
 • Výstupný reporting a dynamické dashboardy nielen ohľadom historických dát ale aj vývoja.
 • Vizualizácia dát a aplikácie nastavená na mieru pre rôzne skupiny užívateľov.

ultimate-customer-support-system-solution-2


Popis riešenia:

 • Úvodný workshop, kde presne zistíme Vaše fungovanie a navrhneme riešenie.
 • Projektové vedenie.
 • Kompletná dokumentácia.
 • Inštalácia a základné nastavenie systému.
 • Nastavenie podľa požadovaného riešenia a oblastí.
 • Migrácia dát.
 • Školenie koncových užívateľov.
 • Podpora prevádzky.

Koľko bude trvať realizácia?

 • 30 dníKONTAKTUJTE NÁS