28. apríla 2020

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2005?

V posledných týždňoch počúvame len samé zlé správy spojené s pandémiou, preto každá dobrá správa je príjemnou zmenou. Našťastie je tu druhý release roku 2020 a SAP užívateľov Marketing Cloudu prekvapil hneď niekoľkými skvelými novinkami. Všetky zmeny môžeme očakávať v testovacích systémoch prvý májový víkend a o 2 týždne neskôr ich už budeme môcť naplno využívať v produkcii.

Rozšírenie funkcií importného nástroja Data File Load

V poslednom release 2002 sme si predstavili nový a veľmi inteligentný importný nástroj Data File Load s funkciou automatického mapovania či validácie pred samotným nahraním dát do systému. Developeri v SAPe sa však neuspokojili s už aj tak dobrými ohlasmi a od mája pridávajú možnosť importovať informácie o Permissions a Subscriptions, čím užitočnosť tohto nástroja posúvajú zase o čosi ďalej. Zároveň do kroku validácie pribudla kontrola autorizácie užívateľov pre vybranú marketingovú oblasť (Marketing Area), čiže sa už nestane, že by užívateľ, či už omylom alebo nie, menil údaje v nesprávnej oblasti.
Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2005 1

Viac informácií o každej interakcii vášho zákazníka

Aj keď je SAP Marketing Cloud  skvelý nástroj, stále sa tam nachádza zopár oblastí, ktoré by si zaslúžili zlepšiť. Jednou z nich bolo zobrazenie detailných informácií o interakciách, ktoré však taktiež prešlo zmenou a progres je vidieť. Pribudli nové detailné informácie vrátane rozšírených polí, každý user dostal možnosť prispôsobiť si zobrazenie informácií podľa svojich potrieb, pričom svoje nastavenie môže zdieľať aj so svojimi kolegami. Jednoduchá navigácia z profilu kontaktu/accountu (Contact / Account) do detailov interakcií Vám uľahčí prístup k 360°pohľadu na svojho zákazníka.

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2005 2

 

Integrácia obchodných partnerov zo C4C

Ďalšia novinka síce bežnému užívateľovi veľa nepovie no má enormnú pridanú hodnotu pre spoločnosť po technickej stránke. Vytvorením štandardnej integrácie sa zabezpečí replikácia obchodných partnerov zo SAP Sales Cloud a teda zlepšená prepojenosť systémov vám zabezpečí ešte viac relevantných informácií o zákazníkovi, vrátane rozšírení na strane C4C. Zlepší sa taktiež vytváranie B2B vzťahov medzi kontaktmi a accoutami, zjednodušia sa procesy Lead Managmenetu a Lead-To-Cash Business Scenario. V neposlednej rade sa touto novinkou vytvára predpoklad na pripojenie viac ako jedného C4C systému s Marketing Cloud-om.

 

Kombinácia priamych kampaní s externými kampaňami

Manažment kampaní (Campaign Management) taktiež prešiel updatom a pribudli veľmi užitočné rozšírenia. Prvé sa týka vytvárania multikanálových kampaní. Po novom do kampaňového flow bude možné k existujúcim priamym kanálom pridať kampaň vykonávanú na externej platforme, napr. Google Campaign Manager. Tým budete mať všetky Vaše kampane zhromaždené pod jednou strechou, vrátane ukazovateľov výkonnosti. Toto je však len prvý krok, v road mape sú naplánované ďalšie rozšírenia v tejto oblasti, predovšetkým o nové externé platformy.

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2005 3

Novinky v oblasti Content Studia

 • Do novšej a lepšej verzie Content Studia pribudla možnosť pridávať bloky s produktami jednoduchým Drag&Drop spôsobom, čiže sme o krok bližšie k rozlúčke s jeho predchodcom.
 • Do email editora bola pridaná možnosť upraviť ukážku textu (Preview text), ktorý sa zobrazí v inboxe zákazníka spolu s menom odosielateľa a predmetom správy. Plne teda kontrolujete obsah, ktorý sa zobrazí zákazníkovi ešte pred otvorením emailu. Obsah ukážky je možné dynamicky personalizovať atribútmi alebo obohatiť o emotikony, čím sa zvýši Open Rate emailu.
 • Pribudlo rozšírenie zobrazenia vytvoreného obsahu v rôznych emailových aplikáciách (Outlook, Apple Mail, Iphone X, …). Toto rozšírenie je však výsledkom spolupráce so spoločnosťou Litmus, čiže je potrebné zakúpiť ich licenciu.
 • Pri vytváraní formulárov pribudla možnosť priradiť interakčné atribúty ku konkrétnym poliam, čím sa značne obohatia follow-up aktivity na základe relevantných triggerov.
 • Možnosť pridať Google reCAPTCHA v 3 prvok na váš formulár, ktorý vás ochráni pred spamovaním od botov.

 

Ďalšie novinky

 • Rôzne objekty v Marketingovom kalendári (Marketing Calendar) je možné si farebne rozlíšiť čím sa značne zvýši prehľadnosť
 • Do Marketingových plánov (Marketing Plans) boli pridané nové filtre, čiže teraz si budete môcť kampane filtrovať na základe Spend Item Data alebo Custom Fields
 • Schvaľovacie workflows (Approval workflows) pre kampane, programy a marketingové plány bude možné rozšíriť o podmienky obsahujúce nové štandardné aj Custom Fields.
 • Pridanie možností monitorovať chyby pri Spend Planning integrácii so SAP ERP, vrátane odosielania upozornení zodpovedným užívateľom
 • Pre ešte lepšie navigovanie na domovskej stránke bola pridaná na ľavú stranu navigačná lišta s jednotlivými appkami, pre-použiteľnými (re-uses) štruktúrami a obsahom

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2005 4

 • Možnosť pre kľúčových užívateľov vkladať externý obsah do objektov v URL parametroch na obohatenie profilu o relevantné informácie

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2005 5

Release 2005 bol naozaj bohatý na užitočné vylepšenia, či už pre bežného užívateľa ale aj technických konzultantov. Ak Vás tieto novinky zaujali a chceli by ste sa dozvedieť viac o SAP Marketing Cloude, spoločnosť Anodius poskytuje prvotriedne certifikované služby a konzultácie vo všetkých oblastiach SAP Customer Experience. Pretože Experience Matters.

 

Filip Žarnovický, CX Consultant