21. júla 2020

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2008 (marketing v novej realite)

Už podľa názvu je možné usúdiť, že tento release je iný ako predchádzajúce. Svet sa za posledné mesiace zmenil, všetci sa snažia čo najlepšie adaptovať do „novej reality“ a to si uvedomuje aj SAP. Preto 3. release noviniek pre SAP Marketing Cloud je naozaj výnimočný.

 

Namiesto bezodkladného predstavovania vylepšení systému, speakeri začali rekapituláciou udalostí z prvého polroku 2020 a jej následkov na podnikanie. Ak ste ako podnik nemuseli pristúpiť na krízový manažment, ste jeden z mála. Všetky vypracované návody a stratégie teraz môžu pripadať ako z minulého sveta, manažéri museli reagovať real-time na situáciu, s ktorou ešte nemali skúsenosť. Každá kríza je však aj obrovská príležitosť a tak tí, ktorí namiesto vyplakávania ju využili a adaptovali sa, získajú obrovskú konkurenčnú výhodu. Práve kľúčovými oblasťami je hyper-personalizovaný marketing a e-commerce. Keď ľudia nemohli chodiť do obchodov, začali nakupovať online. A nie len nakupovanie, ale veľká časť každodenných aktivít sa presunula práve na internet.

 

Nech už sú však okolnosti akékoľvek závažné, od marketérov sa čakajú výsledky a nie výhovorky.  A tak SAP ako kvalitný dlhodobý partner prichádza na pomoc. Načrtol stratégiu, ktorá by mala podnikom pomôcť, podporil ju zaujímavými štatistickými ukazovateľmi, vypracoval voľne dostupné príručky pre podniky a v neposlednom rade spravil inšpiratívne rozhovory s manažérmi podnikov z rôznych oblastí, ktoré úspešne pretavili pandemickú krízu na svoju vlastnú výhodu – veď predsa učiť sa treba od úspešných.

 

Jednou z najväčších noviniek je predstavenie SAP Marketing Cloud Accelerator. Ide o balíčkovú ponuku pre podniky, ktoré chcú rýchlo a efektívne nasadiť riešenie, ktoré by im pomohlo rozbehnúť digitálne marketingové procesy a aktivity. Vďaka tomuto riešeniu vedia podniky do 4 týždňov ísť go-live pri nízkych nákladoch a fixnom rozsahu zahŕňajúce základné nastavenie 3 oblasti: Profiling, vrátane marketingových súhlasov, Segmentácia a Manažment kampaní cez kanály Email, Facebook Ads a Google Ads. Zmyslom tohto nového predajného prístupu je začať v malom a rýchlo, nech podnik nepremárni príležitosť niekoľko mesačnou implementáciou. Následne ako už budú podchytené základné digitálne kanály je možné pracovať na ďalších vylepšeniach a rozširovaní schopností systému. Súčasťou balíka sú aj odborné workshopy, ktoré podniku pomôžu identifikovať svoje priority a vybudovať si úspešnú stratégiu na ďalšiu expanziu.

 

A teraz na to hlavné: Aké novinky prišli v SAP Marketing Cloud release 2008? Forma časového plánu ostáva rovnaká, všetky zmeny budú 1.-2. augusta nasadené na testovacie systémy a do produkčných sa dostanú o 2 týždne neskôr.

 

Vytváranie skupín objektov v Marketingovom kalendári

Marketingový kalendár je veľmi užitočný nástroj, no akonáhle ste väčšia spoločnosť, ľahko sa v toľkom množstve aktivít stratíte. Práve preto sa pridala možnosť organizovať si tieto aktivity do skupín na základe podobných vlastností, zamerania a pod. Užívateľ môže využiť 3-stupňové začlenenie podľa štandardných ale aj custom atribútov. Následné zobrazenie súvisiacich kampaní a programov bude prehľadné ako nikdy pred tým.

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v novej realite 1

Personalizácia emailového obsahu s „contract-specific“ dátami

Personalizácia marketingového obsahu je kľúčovou vlastnosťou pre udržanie pozornosti zákazníkov bez toho, aby považoval naše správy za spam. Okrem doterajších „contact-specific“ možností personalizácie, pribudla nová, využívajúca dáta zákazníckych kontraktov. Tieto atribúty sú založené na Agreement data modeli, čiže v prípade že ho zákazník využíva, SAP Marketing Cloud môže využiť túto novú funkcionalitu. Výsledkom je, že emaily môžu obsahovať typ kontraktu, jeho číslo, platnosť a pod.
Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v novej realite 2

Extrakcia veľko-objemných dát o kampaniach a ich úspešnosti

Prostredníctvom Core Data Services (CDS) je možné zo systému extrahovať veľko-objemné dáta o vykonaných kampaniach a ich úspešnosti. Túto funkcionalitu ocenia predovšetkým tí užívatelia, ktorí pravidelne zálohujú všetky dáta, prípadne ich posielajú do iných SAP alebo non-SAP analytických, resp. reportovacích systémov (napr. SAP BW/4HANA)

 

Vytváranie B2B leadov aj bez existujúceho accountu

Doteraz bolo možné vytvárať B2B lead iba v prípade, ak kontakt mal priradený account, teda firmu v mene ktorej komunikuje. Ak táto podmienka nebola splnená, vytvoril sa B2C lead čo v SAP C4C robilo problém, ak bol nastavený workflow automatického triedenia a prideľovania leadov jednotlivým obchodníkom. Tento problém bol v najnovšom release odstránený a SAP Marketing Cloud bude v takýchto výnimočných prípadoch zasielať daný lead do C4C aj s príkazom, aby bol evidovaný ako B2B.

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v novej realite 3

Porovnanie a manuálne zlučovanie kontaktov

Aj keď systém obsahuje automatické zlučovanie kontaktov, v prípade, že kontakty neobsahujú podobné ID (napr. použitý iný email), systém má problém rozpoznať či ide o rovnakú osobu a tak radšej vytvorí nový kontakt. Práve preto prichádza nová funkcionalita, ktorá okrem porovnávania viacerých kontaktov umožňuje aj ich manuálne zlučovanie priamo v aplikácii Kontakty.
Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v novej realite 4

Rozšírenie B2B Contact-to-Account vzťahu

Nasledujúca novinka bola veľmi žiadaná práve pre výnimočné prípady, ak existuje vzťah 1 kontaktu voči viacerým firmám, predovšetkým ak má byť takýto kontrakt adresátom emailových alebo SMS kampaní. Pre takéto a podobné prípady bol profil kontaktu obohatený o schému, ktorá jasne ukáže s akými firmami udržiava vzťah a aké komunikačné média majú byť na to použité. Okrem profilingu, na túto výnimku boli prispôsobené aj ďalšie procesy cez segmentáciu, kampane, personalizáciu obsahu až po lead management.

Čo je nové v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v novej realite 5

Ďalšie novinky

  • V Marketingovom Kalendári je možné zobrazovať už aj programy, či v primárnom tak aj v sekundárnom kalendári
  • Do programov pribudla nová záložka Poznámky, ktorá umožňuje pridávať free text. Poznámky sú logované pre zmeny, čiže vždy budete mať prehľad kto a kedy vykonal zmeny
  • Do nedávno vytvorenej aplikácie Data File Load slúžiacej na import dát pribudli možnosti pridávať nové typy dát a to konkrétne Spends (Actual, Committed)Survey Loads.

 

Tretí release roku 2020 neobsahuje síce veľké prevratné novinky, ale zato prináša riešenie na menšie pain-pointy, s ktorými sa užívatelia doteraz stretávali. Ak Vás tieto novinky zaujali a chceli by ste sa dozvedieť viac o SAP Marketing Cloude, spoločnosť Anodius poskytuje prvotriedne certifikované služby a konzultácie vo všetkých oblastiach SAP Customer Experience. Pretože Experience Matters.

Filip Žarnovický, CX Consultant