21. července 2020

Co je nového v SAP Marketing Cloud 2008 (marketing v nové realitě)

Už podle názvu je možné usoudit, že tento release je jiný než předchozí. Svět se za poslední měsíce změnil, všichni se snaží co nejlépe adaptovat do „nové reality“ a to si uvědomuje i SAP. Proto 3. release novinek pro SAP Marketing Cloud 2008 je opravdu výjimečný.

Namísto bezodkladného představování vylepšení systému, Speaker začali rekapitulací událostí z prvního pololetí 2020 a jejích následků na podnikání. Pokud jste jako podnik nemuseli přistoupit na krizový management, jste jeden z mála. Všechny vypracované návody a strategie nyní mohou připadat jako z minulého světa, manažeři museli reagovat real-time na situaci, se kterou ještě neměli skušenost. Každá krize je však také obrovská příležitost a tak ti, kteří místo brečení ji využili a adaptovaly se, získají obrovskou konkurenční výhodu. Právě klíčovými oblastmi je hyper-personalizovaný marketing a e-commerce. Když lidé nemohli chodit do obchodů, začali nakupovat online. A nejen nakupování, ale velká část každodenních aktivit se přesunula právě na internet.

Ať už jsou však okolnosti jakékoliv závažné, od marketérů se čekají výsledky a ne výmluvy. A tak SAP jako kvalitní dlouhodobý partner přichází na pomoc. Nastínil strategii, která by měla podnikům pomoci, podpořil je zajímavými statistickými ukazateli, vypracoval volně dostupné příručky pro podniky a v neposlední řadě udělal inspirativní rozhovory s manažery podniků z různých oblastí, které úspěšně přetavili pandemickou krizi na svou vlastní výhodu – vždyť přece učit se třeba od úspěšných.

Jednou z největších novinek je představení SAP Marketing Cloud Accelerator. Jde o balíčkovú nabídku pro podniky, které chtějí rychle a efektivně nasadit řešení, které by jim pomohlo rozjet digitální marketingové procesy a aktivity. Díky tomuto řešení vědí podniky do 4 týdnů jít go-live při nízkých nákladech a fixním rozsahu zahrnujícím základní nastavení 3 oblasti: Profiling včetně marketingových souhlasů, Segmentace a Management kampaní přes kanály Email, Facebook Ads a Google Ads. Smyslem tohoto nového prodejního přístupu je začít v malém a rychle, ať podnik nepromarni příležitost několik měsíční implementací. Následně jak už budou podchyceny základní digitální kanály je možné pracovat na dalších vylepšeních a rozšiřování schopností systému. Součástí balíčku jsou i odborné workshopy, které podniku pomohou identifikovat své priority a vybudovat si úspěšnou strategii na další expanzi.

A teď na to hlavní: Jaké novinky přišly v SAP Marketing Cloud release 2008? Forma časového plánu zůstává stejná, všechny změny budou 1.-2. srpna nasazeny na testovací systémy a do produkčních se dostanou o 2 týdny později.

Vytváření skupin objektů v Marketingovém kalendáři

Marketingový kalendář je velmi užitečný nástroj, ale jakmile jste větší společnost, snadno se v tak velkém množství aktivit ztratíte. Právě proto se přidala možnost organizovat si tyto aktivity do skupin na základě podobných vlastností, zaměření apod. Uživatel může využít 3-stupňové začlenění podle standardních ale i custom atributů. Následné zobrazení souvisejících kampaní a programů bude přehledné jako nikdy před tím.

Co je nového v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v nové realitě 1

Personalizace emailového obsahu s „contract-specific“ daty

Personalizace marketingového obsahu je klíčovou vlastností pro udržení pozornosti zákazníků, aniž považoval naše zprávy za spam. Kromě dosavadních „contact-specific“ možností personalizace, přibyla nová, využívající data zákaznických kontraktů. Tyto atributy jsou založeny na Agreement data modelu, čili v případě že ho zákazník využívá, SAP Marketing Cloud může využít tuto novou funkcionalitu. Výsledkem je, že emaily mohou obsahovat typ kontraktu, jeho číslo, platnost a pod.
Co je nového v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v nové realitě 2

Extrakce velko-objemných dat o kampaních a jejich úspěšnosti

Prostřednictvím Core Data Services (CDS) lze ze systému extrahovat velko-objemná data o provedených kampaních a jejich úspěšnosti. Tuto funkcionalitu ocení především ti uživatelé, kteří pravidelně zálohují všechna data, případně je posílají do jiných SAP nebo non-SAP analytických, resp. reportovacích systémů (např. SAP BW / 4HANA)

 

Vytváření B2B lead i bez stávajícího accountu

Dosud bylo možné vytvářet B2B lead pouze v případě, že kontakt měl přiřazen account, tedy firmu jménem níž komunikuje. Pokud tato podmínka nebyla splněna, vytvořil se B2C lead co v SAP C4C dělalo problém, pokud byl nastaven workflow automatického třídění a přidělování Lead jednotlivým obchodníkům. Tento problém byl v nejnovějším release odstraněn a SAP Marketing Cloud bude v takových výjimečných případech zasílat daný lead do C4C is příkazem, aby byl evidován jako B2B.
Co je nového v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v nové realitě 3

Porovnání a manuálně slučování kontaktů

I když systém obsahuje automatické slučování kontaktů, v případě, že kontakty neobsahují podobné ID (např. Použit jiný email), systém má problém rozpoznat zda jde o stejnou osobu a tak raději vytvoří nový kontakt. Právě proto přichází nová funkcionalita, která kromě porovnávání několika kontaktů umožňuje i jejich manuálně slučování přímo v aplikaci Kontakty.
Co je nového v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v nové realitě 4

Rozšíření B2B Contact-to-Account vztahu 

Následující novinka byla velmi žádaná právě pro výjimečné případy, kde existuje vztah 1 kontaktu vůči více firmám, především pokud má být takový kontrakt adresátem emailových nebo SMS kampaní. Pro takové a podobné případy byl profil kontaktu obohacen o schéma, která jasně ukáže s jakými firmami udržuje vztah a jaké komunikační média mají být na to použity. Kromě Profiling, na tuto výjimku byly přizpůsobeny i další procesy přes segmentaci, kampaně, personalizaci obsahu až po lead management.

Co je nového v SAP Marketing Cloud 2008 & Marketing v nové realitě 5

Další novinky

  • V Marketingovém Kalendáři je možné zobrazovat už i programy, ať v primárním tak v sekundárním kalendáři.
  • Do programů přibyla nová záložka Poznámky, která umožňuje přidávat free text. Poznámky jsou logované pro změny, čili vždy budete mít přehled kdo a kdy provedl změny.
  • Do nedávno vytvořené aplikace Data File Load sloužící na import dat přibyly možnosti přidávat nové typy dat a to konkrétně Spends (Actual, Committed) a Survey Loads.

 

Třetí release roku 2020 neobsahuje sice velké převratné novinky, ale zato přináší řešení na menší pain-pointy, s nimiž se uživatelé dosud setkávali. Pokud Vás tyto novinky zaujaly a chtěli byste se dozvědět více o SAP Marketing Cloudu, společnost Anodius poskytuje prvotřídní certifikované služby a konzultace ve všech oblastech SAP Customer Experience. Protože Experience Matters.

Filip Žarnovický, CX Consultant