24. června 2020

Integrujte SAP Sales a Service Cloud se systémem Pohoda

„Pokud chci jeden produkt od SAP-u, musím mít vše v SAP-u je často používaný přesto velmi nepravdivý výrok. I když se SAP prezentuje jako jedno velké ucelené řešení pro všechny firemní procesy, neznamená to hned, že kvůli jednomu produktu, který vás oslovil, musíte celé své podnikání přenést do SAP-u. Právě nová cloudová řešení jsou ideálním příkladem. Jsou user-friendly, intuitivní, výkonná a integrovatelná se systémy od jiných společností. V tomto blogu si představíme jednu takovou situaci. Pokud používáte účetní software POHODA, určitě zbystřete svou pozornost.

Základními pilíři SAP řešení zaměřených na zákazníka je SAP Sales Cloud a SAP Service Cloud (SAP C4C). Prostřednictvím nich umíte využívat nejmodernější způsoby k prodeji vašich produktů a zajištění spokojenosti zákazníků. I v této oblasti platí, čím více o zákazníkovi víte, tím lépe. Proto žádný zdroj informací navíc není zbytečný. Co ale pokud ve firmě používáte ve velkém systém POHODA, ve kterém udržujete různé důležité informace? Jak jsem již prozradil, pro nás žádný problém.

Díky intuitivnímu integračnímu řešení (SAPUI5 / Fiori appky) mezi SAP Cloud a softwarem POHODA budou mít vaši obchodníci a servisáci dostupné všechny nejaktuálnější informace aniž by museli opustit profil zákazníka. Ve speciálně vytvořené záložce najdou dotaženy jeho účetní a jiné obchodní záznamy, počínaje objednávkami, fakturami až po nabídky, poptávky a jiné objekty dle vašeho výběru. Další předností této aplikace je možnost založení obchodního partnera v systému POHODA v případě, že daný partner neexistuje v systému POHODA. Založení partnera proběhne přímo v aplikaci bez nutnosti proklikávat mezi systémy. Samozřejmostí jsou intuitivní vyhledávací a filtrační nástroje jako i real-time aktualizace dat. S dodatečnými informacemi budou moci vaši zaměstnanci zajistit skvělý zákaznický zážitek při servisu, nebo vaši obchodníci připravit „nabídku, která se neodmítá“.

Pro samotnou implementaci této integrační aplikace jsme využili PaaS (Platform as a Service) SAP Cloud Platform, která nabízí vše potřebné pro vývoj SAPUI5 aplikací s dodržením principů SAP Fiori UX. V rámci této platformy je dostupných množství služeb, které lze využít při implementaci. Jako prostředí pro vývoj SAPUI5 appek využíváme SAP Web IDE Full-Stack. Zabezpečení aplikace a nastavení Identity Provider-a je řešeno pomocí služby SAP Cloud Platform Identity Authentication.

Primárním cílem této integrace a vytvoření samotné Fiori aplikace bylo zpřístupnění údajů z prostředí POHODA pro uživatele pracující v SAP Sales Cloudu nebo SAP Service Cloudu. Aplikace je přímo dostupná a zobrazena v těchto SAP Cloud systémech a uživatel se nemusí „přepínat“ mezi více systémy, potřebné informace jsou dostupné na jednom místě.

Naše integrační aplikace je dostupná v rámci „custom“ záložky přímo na objektu Obchodního partnera v SAP Sales nebo Service Cloudu. Do těchto cloudových SAP řešení je integrována pomocí Mashup technologie a zobrazuje se v rámci vytvořeného iFrame. Do aplikace se posílají data potřebná pro identifikaci nebo případné založení obchodního partnera v systému POHODA. Aplikace po spuštění a ještě před zobrazením úvodní „home“ stránky, zkontroluje dostupnost zákazníka v POHODA databázi. Identifikátorem zákazníka je jeho IČO, které je posláno do POHODA aplikace z objektu Obchodního partnera v SAP cloudových systémů, kde se uchovává. Po ověření dostupnosti aplikace vyhodnotí, zda se provede načtení jednotlivých dokumentů z POHODA databáze nebo, za předpokladu, že zákazník nefiguruje v systému POHODA, nabídne založení obchodního partnera v POHODA databázi pomocí dostupných údajů ze SAP cloudu.

Aplikace se skládá ze dvou částí. První část obsahuje úvodní „home“ stránku, na které uživatel vidí celkový přehled konkrétního zákazníka. Tato úvodní přehledová obrazovka sestává z dlaždic (SAP Fiori Generic Tiles), které jsou součástí nejmodernějšího SAP Fiori UX. Zobrazuje počet vybraných entit resp. dokumentů založených v POHODA systému pro konkrétního zákazníka. Zákazník má v rámci „home“ stránky možnost vyvolání aktualizace dat z POHODA databáze pomocí tlačítka na to určeného, ​​jelikož častá automatická aktualizace dat by způsobila výrazné zpomalení aplikace.

Integrujte SAP Sales a Service Cloud se systémem Pohoda 1

 

Po kliknutí na jednu z dlaždic se uživateli zobrazí jednotlivé dokumenty s nejdůležitějšími informacemi. V rámci zobrazení jednotlivých dokumentů nabízí aplikace několik rozšířených funkcionalit jako například rychlé vyhledávání v rámci zobrazeného seznamu objektů, komplexní filtrování ale i stažení Excel reportu. Funkcionalita stažení Excel reportu je v rámci aplikace implementována pomocí volně dostupné externí open-source knihovny SheetJS (https://github.com/SheetJS/sheetjs).

Integrujte SAP Sales a Service Cloud se systémem Pohoda 2

 

Uživatel má možnost kliknout na konkrétní dokument pro dynamické zobrazení většího detailu se všemi informacemi, které umožňuje získat POHODA XML API. Pro detailní zobrazení konkrétního objektu je použit Fiori Floorplan – Object Page.

Integrujte SAP Sales a Service Cloud se systémem Pohoda 3

 

XML API, které je použito pro získání dat ze systému POHODA, je typu SOAP a tudíž je založeno na posíláni požadavků, které mimo jiné obsahuje tzv. tělo požadavku, které je v XML formátu, stanoveným vývojáři POHODA API.

Příklad těla požadavku pro export všech faktur:

https://www.stormware.sk/xml/samples/version_2/export/Faktury/faktury_03_v2.0.xml
<dat:dataPack id="001" ico="12345678" application="StwTest" version="2.0" note="Požadavek na export výběru faktur">
	<dat:dataPackItem id="li1" version="2.0">
		<!--export vydaných faktur, atribut "invoiceType"-->
		<lst:listInvoiceRequest version="2.0" invoiceType="issuedInvoice" invoiceVersion="2.0">
			<lst:requestInvoice>
				<ftr:filter>
					<!--export všech dokladu-->
				</ftr:filter>
			</lst:requestInvoice>
		</lst:listInvoiceRequest>
	</dat:dataPackItem>
</dat:dataPack>

Zpracování požadavku probíhá na POHODA mServeru, který je integrován jako součást programu POHODA. Spuštění mServeru se provádí přímo v systému POHODA. Naše aplikace posílá požadavky na Pohoda mServer, který běží v rámci jedné instance Pohoda aplikace. Komunikace mezi naší aplikací a POHODA aplikací je zajištěna pomocí HTTP / HTTPS protokolu pro přenos libovolných dat formou REQUEST-RESPONSE.

Design aplikace je jednoduchý a splňuje principy paradigmatu SAP Fiori, kterou považujeme za současnost a budoucnost uživatelského prostředí všech SAP aplikací. Pro naši aplikaci jsme vytvořili mimo klasické „světlé“ témata (sap_fiori_3) i uživatelsky atraktivní „dark“ téma (sap_fiori_3_dark).

Integrujte SAP Sales a Service Cloud se systémem Pohoda 4

 

Samotná struktura aplikace je typická pro SAPUI5 aplikace a respektuje návrhový vzor Model-View-Controller (MVC).

 

Primární knihovny, které jsme využili při implementací byly například sap.m. Ta v sobě zahrnuje responzivní ovládací prvky, které lze použít v dotykových zařízeních i v klasických počítačových prohlížečích. Knihovna sap.f je charakteristická ovládacími prvky specializovanými na aplikace SAP Fiori. Pro detail view jsme využili Floorplan Object Page komponent z knihovny sap.uxap. V rámci implementace je využit Flexible Column Layout, který umožňuje rozdělit stránku na několik floorplans. To umožňuje rychlejší a plynulejší navigaci mezi více floorplans, jako je obvyklá navigace mezi stránkami.

Ještě nikdy nebyla tak velká výhoda na straně poptávající se společnosti při výběru ekonomických softwarů jako je nyní. V „Době cloudové“ si už firmy nemusejí vybírat jen jednoho dodavatele softwarových programů, se kterými budou řešit všechno. Bez podobných kompromisů si umí vyskládat své portfolio systémů tím nejlepším, co trh nabízí. Pokud je tedy vaše společnost dlouhodobě postavena na systému Pohoda, který nechcete měnit – v pořádku. Ale pokud zároveň chcete mít péči o zákazníka řešenou lídrem trhu, společností SAP, naše integrační rozšíření je pro vás skvělým řešením. Sdílejte všechny potřebné informace napříč systémy a vytvořte si 360 ° pohled na zákazníka. S námi to je jednoduché. Protože Experience Matters.

Kristián Kačinetz, SAP developer