24. júna 2020

Integrujte SAP Sales a Service Cloud so systémom Pohoda

„Ak chcem jeden produkt od SAP-u, musím mať všetko v SAP-e“ je často používaný no napriek tomu veľmi nepravdivý výrok. Aj keď sa SAP prezentuje ako jedno veľké ucelené riešenie pre všetky firemné procesy, neznamená to hneď, že kvôli jednému produktu, ktorý vás oslovil, musíte celé svoje podnikanie preniesť do SAP-u. Práve nové cloudové riešenia sú ideálnym príkladom. Sú user-friendly, intuitívne, výkonné a integrovateľné so systémami od iných spoločností. V tomto blogu si predstavíme jednu takúto situáciu. Ak používate účtovnícky softvér POHODA, určite zbystrite svoju pozornosť.

Základnými piliermi SAP riešení zameraných na zákazníka je SAP Sales Cloud a SAP Service Cloud (SAP C4C). Prostredníctvom nich viete využívať najmodernejšie spôsoby na predaj vašich produktov a zabezpečenie spokojnosti zákazníkov. Aj v tejto oblasti platí, čím viac o zákazníkovi viete, tým lepšie. Preto žiadny zdroj informácií navyše nie je zbytočný. Čo ale ak vo firme používate vo veľkom systém POHODA, v ktorom udržujete rôzne dôležité informácie? Ako som už prezradil, pre nás žiadny problém.

Vďaka intuitívnemu integračnému riešeniu (SAPUI5/Fiori appka) medzi SAP cloudami a softvérom POHODA budú mať vaši obchodníci a servisáci dostupné všetky najaktuálnejšie informácie bez toho aby museli opustiť profil zákazníka. V špeciálne vytvorenej záložke nájdu dotiahnuté jeho účtovnícke a iné obchodné záznamy, počnúc objednávkami, faktúrami až po ponuky, dopyty a iné objekty podľa vášho výberu. Ďalšou prednosťou tejto aplikácie je možnosť založenia obchodného partnera v systéme POHODA v prípade, že daný partner neexistuje v systéme POHODA. Založenie partnera prebehne priamo v aplikácií bez nutnosti preklikávania sa medzi systémami. Samozrejmosťou sú intuitívne vyhľadávacie a filtračné nástroje ako aj real-time aktualizácia dát. S dodatočnými informáciami budú môcť vaši zamestnanci zabezpečiť skvelý zákaznícky zážitok pri servise, či vaši obchodníci pripraviť „ponuku, ktorá sa neodmieta“.

Pre samotnú implementáciu tejto integračnej aplikácie sme využili PaaS (Platform as a Service) SAP Cloud Platform, ktorá ponúka všetko potrebné na vývoj SAPUI5 aplikácií s dodržaním princípov SAP Fiori UX. V rámci tejto platformy je dostupných množstvo služieb, ktoré je možné využiť pri implementácií. Ako prostredie pre vývoj SAPUI5 appiek využívame SAP Web IDE Full-Stack. Zabezpečenie aplikácie a nastavenie Identity Provider-a je riešené pomocou služby SAP Cloud Platform Identity Authentication.

Primárnym cieľom tejto integrácie a vytvorenie samotnej Fiori aplikácie bolo sprístupnenie údajov z prostredia POHODA pre užívateľov pracujúcich v SAP Sales Cloude alebo SAP Service Cloude. Aplikácia je priamo dostupná a zobrazená v týchto SAP Cloud systémoch a užívateľ sa nemusí „prepínať“ medzi viacerými systémami, potrebné informácie sú dostupné na jednom mieste.

Naša integračná aplikácia je dostupná v rámci „custom“ záložky priamo na objekte Obchodného partnera v SAP Sales alebo Service Cloude. Do týchto cloudových SAP riešení je integrovaná pomocou Mashup technológie a zobrazuje sa v rámci vytvoreného iFrame. Do aplikácie sa posielajú dáta potrebné na identifikáciu alebo prípadné založenie obchodného partnera v systéme POHODA. Aplikácia po spustení a ešte pred zobrazením úvodnej „home“ stránky, skontroluje dostupnosť zákazníka v POHODA databáze. Identifikátorom zákazníka je jeho IČO, ktoré je poslané do POHODA aplikácie z objektu Obchodného partnera v SAP cloudových systémov, kde sa uchováva. Po overení  dostupnosti aplikácia vyhodnotí, či sa vykoná načítanie jednotlivých dokumentov z POHODA databázy alebo, za predpokladu, že zákazník nefiguruje v systéme POHODA, ponúkne založenie obchodného partnera v POHODA databáze pomocou dostupných údajov zo SAP cloudu.

Aplikácia pozostáva z dvoch častí. Prvá časť obsahuje úvodnú „home“ stránku, na ktorej užívateľ vidí celkový prehľad konkrétneho zákazníka. Táto úvodná prehľadová obrazovka pozostáva z dlaždíc (SAP Fiori Generic Tiles), ktoré sú súčasťou najmodernejšieho SAP Fiori UX. Zobrazuje počet vybraných entít resp. dokumentov založených v POHODA systéme pre konkrétneho zákazníka. Zákazník má v rámci „home“ stránky možnosť vyvolania aktualizácie dát z POHODA databázy pomocou tlačidla na to určeného, keďže častá automatická aktualizácia dát by spôsobila výrazné spomalenie aplikácie.

Integrujte SAP Sales a Service Cloud so systémom Pohoda

Po kliknutí na jednu z dlaždíc sa užívateľovi zobrazia jednotlivé dokumenty s najdôležitejšími informáciami. V rámci zobrazenia jednotlivých dokumentov ponúka aplikácia niekoľko rozšírených funkcionalít ako napríklad rýchle vyhľadávanie v rámci zobrazeného zoznamu objektov, komplexné filtrovanie ale aj stiahnutie Excel reportu. Funkcionalita stiahnutia Excel reportu je v rámci aplikácie implementovaná pomocou voľne dostupnej externej open-source knižnice SheetJS ( https://github.com/SheetJS/sheetjs ).

Integrujte SAP Sales a Service Cloud so systémom Pohoda 2

Užívateľ má možnosť kliknúť na konkrétny dokument pre dynamické zobrazenie väčšieho detailu so všetkými informáciami, ktoré umožňuje získať POHODA XML API. Pre detailné zobrazenie konkrétneho objektu je použitý Fiori Floorplan – Object Page.

Integrujte SAP Sales a Service Cloud so systémom Pohoda 3

XML API, ktoré je použité pre získanie dát zo systému POHODA, je typu SOAP a teda je založené na posielaní požiadaviek, ktoré okrem iného obsahuje tzv. telo požiadavky, ktoré je v XML formáte, stanoveným vývojármi POHODA API.

Príklad tela požiadavky pre export všetkých faktúr:

https://www.stormware.sk/xml/samples/version_2/export/Faktury/faktury_03_v2.0.xml
<dat:dataPack id="001" ico="12345678" application="StwTest" version="2.0" note="Požadavek na export výběru faktur">
	<dat:dataPackItem id="li1" version="2.0">
		<!--export vydaných faktur, atribut "invoiceType"-->
		<lst:listInvoiceRequest version="2.0" invoiceType="issuedInvoice" invoiceVersion="2.0">
			<lst:requestInvoice>
				<ftr:filter>
					<!--export všech dokladu-->
				</ftr:filter>
			</lst:requestInvoice>
		</lst:listInvoiceRequest>
	</dat:dataPackItem>
</dat:dataPack>

Spracovanie požiadavky prebieha na POHODA mServeri, ktorý je integrovaný ako súčasť programu POHODA. Spustenie mServera sa vykonáva priamo v systéme POHODA. Naša aplikácia posiela požiadavky na Pohoda mServer, ktorý beží v rámci jednej inštancie Pohoda aplikácie. Komunikácia medzi našou aplikáciou a POHODA aplikáciou je zabezpečená pomocou HTTP/HTTPS protokolu na prenos ľubovoľných údajov formou REQUEST-RESPONSE.

Dizajn aplikácie je jednoduchý a spĺňajúci princípy paradigmy SAP Fiori, ktorú považujeme za súčasnosť a budúcnosť užívateľského prostredia všetkých SAP aplikácií. Pre našu aplikáciu sme vytvorili mimo klasickej „svetlej“ témy (sap_fiori_3) aj užívateľsky atraktívnu „dark“ tému (sap_fiori_3_dark).

Integrujte SAP Sales a Service Cloud so systémom Pohoda 4

Samotná štruktúra aplikácie je typická pre SAPUI5 aplikácie a rešpektuje návrhový vzor Model View Controller (MVC).

Integrujte SAP Sales a Service Cloud so systémom Pohoda 5

Primárne knižnice, ktoré sme využili pri implementácií boli napríklad sap.m. Tá v sebe zahŕňa responzívne ovládacie prvky, ktoré možno použiť v dotykových zariadeniach ako aj v klasických počítačových prehliadačoch. Knižnica sap.f je charakteristická ovládacími prvkami špecializovanými na aplikácie SAP Fiori. Pre detail view sme využili Floorplan Object Page komponent z knižnice sap.uxap. V rámci implementácie je využitý Flexible Column Layout, ktorý umožňuje rozdeliť stránku na viacero floorplans. To umožňuje rýchlejšiu a plynulejšiu navigáciu medzi viacerými floorplans, ako je obvyklá navigácia medzi stránkami.

Ešte nikdy nebola taká veľká výhoda na strane dopytujúcich sa spoločností pri výbere ekonomických softvérov ako je teraz. V „Dobe cloudovej“ si už firmy nemusia vyberať len jedného dodávateľa softvérových programov, s ktorými budú riešiť všetko. Bez podobných kompromisov si vedia vyskladať svoje portfólio systémov tým najlepším čo trh ponúka. Ak je teda vaša spoločnosť dlhodobo postavená na systéme Pohoda, ktorý nechcete meniť – v poriadku. Ale ak zároveň chcete mať starostlivosť o zákazníka riešenú lídrom trhu, spoločnosťou SAP, naše integračné rozšírenie je pre vás skvelým riešením. Zdieľajte všetky potrebné informácie naprieč systémami a vytvorte si 360° pohľad na zákazníka. S nami to je jednoduché. Pretože Experience Matters.

Kristián Kačinetz, SAP developer