10. decembra 2010

Enterprise SOA

Enterprise service-oriented architecture (Enterprise SOA) je návrh riešenia založeného na službách (sevice-based) pre celý podnik, ktoré ponúka zvýšenú mieru prispôsobiteľnosti, flexibility a otvorenosti.

S platformou SAP NetWeaver ako technickým základom, enterprise SOA posúva IT architektúru krok za krokom k výrazne vyššej miere flexibility a pomáha spoločnostiam priblížiť sa vízii podnikania v reálnom čase.

Enterprise SOA sľubuje dvojitý prínos: zjednodušenie inovácie v podniku pri posilnení existujúcich zdrojov.

Enterprise SOA presúva návrh, zloženie a nasadenie webových služieb do podnikovej sféry, aby plnili firemné požiadavky. Podniková služba (sevice) je typicky skupina webových služieb spojených s jednoduchou obchodnou stratégiou, ktorá môže byť opakovane použitá na podporu určitých podnikových procesov.

Zoskupovanie webových služieb do obchodných podnikových služieb vytvára účelné stavebné bloky pre automatizáciu celopodnikových obchodných scenárov.

Podnikové služby vám umožňujú efektívne vyvíjať kompozitné aplikácie, ktoré vytvárajú funkcie a informácie z existujúcich systémov pre podporu nových podnikových procesov a scenárov.

Všetky podnikové služby komunikujú s použitím štandardov pre webové služby, môžu byť definované v centrálnom sklade dát a sú vytvárané a spravované nástrojmi SAP NetWeaver.

S enterprise SOA získajú spoločnosti efektívny návrh pre vytvorenie nových inovatívnych aplikácií rozšírením existujúcich systémov, pri udržaní flexibility, ktorá zabezpečí cenovú výhodnosť budúcich zmien.

Odborníci Vám poradia


Anodius
je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Roman Kučák, Managing Partner