27. januára 2022

Ako sme pomohli GLOBSEC

Prečo bolo zvolené Salesforce riešenie?

Aby sme mohli lepšie plánovať naše budúce aktivity, potrebovali sme zautomatizovať niektoré procesy, ako napr.plánovanie, administrácia a archivácia jednotlivých projektov. Organizujeme každoročne množstvo eventov. Aby sme mali prehľad o úrovniach aktivít, ale aj dátach o návštevníkoch, potrebovali sme vlastné dashboardy – aby sme vedeli filtrovať návštevníkov podľa pohlavia, profesijného zaradenia, sektora alebo expertízy, rozdelených podľa časového obdobia, kedy sa zúčastnili našich eventov. Platforma Salesforce splnila všetky požiadavky a zároveň garantovala použitie osvedčených metód a postupov. – Milan Solár, Vice-President

Vďaka starostlivému nastaveniu boli pokryté hlavné procesy: Implementácia predajného cloudu; Integrácia AVENTRI; Zákazník 360; Manažment udalostí; HR manažment; Projektový manažment.

Čo to prinieslo?

Anodius bol veľmi nápomocný a spolupráca bola hladká a profesionálna – vždy s veľkou pozornosťou k detailom a našim obchodným potrebám. Konzultanti so mnou pravidelne komunikovali a boli veľmi ústretoví a nápomocní v prípade akýchkoľvek otázok alebo požiadaviek. Vedia, čo robia a ja som sa na nich mohol kedykoľvek spoľahnúť. – Adam Horehaj, Project Manager

Vylepšené metriky spokojnosti zamestnancov vďaka funkčnému systému 13 %; Zvýšenie objemu hodnoty partnerstiev (mapovanie fundraisingu) o 30%; Nárast počtu partnerov o 18%; Zrýchlenie procesu o 30 %.

GLOBSEC je nezávislá, nestranícka, mimovládna organizácia, ktorá stavia na úspešnej práci Slovenskej atlantickej komisie (od roku 1993). Jeho hlavným cieľom je formovať globálnu diskusiu prostredníctvom uskutočňovania výskumných aktivít a spájania kľúčových odborníkov na zahraničnú a bezpečnostnú politiku.