27. ledna 2022

Jak jsme pomohli GLOBSEC

Proč bylo zvoleno Salesforce řešení?

Abychom mohli lépe plánovat naše budoucí aktivity, potřebovali jsme zautomatizovat některé procesy, jako např. plánování, administrace a archivace jednotlivých projektů. Organizujeme každoročně množství eventů. Abychom měli přehled o úrovních aktivit, ale i datech o návštěvnících, potřebovali jsme vlastní dashboardy – abychom uměli filtrovat návštěvníky podle pohlaví, profesního zařazení, sektoru nebo expertízy, rozdělených podle časového období, kdy se zúčastnili našich eventů. Platforma Salesforce splnila všechny požadavky a zároveň garantovala použití osvědčených metod a postupů. – Milan Solár, Vice-President

Díky pečlivému nastavení byly pokryty hlavní procesy: Provádění prodejního cloudu; Integrace AVENTRI; Zákazník 360; Řízení událostí; HR management; Projektový management.

Co to přinieslo?

Anodius byl velmi nápomocný a spolupráce byla hladká a profesionální – vždy s velkou pozorností k detailům a našim obchodním potřebám. Konzultanti se mnou pravidelně komunikovali a byli velmi vstřícní a nápomocní v případě jakýchkoli otázek nebo požadavků. Vědí, co dělají a já jsem se na ně mohl kdykoli spolehnout. – Adam Horehaj, Project Manager

Vylepšené metriky spokojenosti zaměstnanců díky funkčnímu systému 13 %; Zvýšení objemu hodnoty partnerství (mapování fundraisingu) o 30%; Nárůst počtu partnerů o 18%; Zrychlení procesu o 30%.

GLOBSEC je nezávislá, nestranická, nevládní organizace, která staví na úspěšné práci Slovenské atlantické komise (od roku 1993). Jeho hlavním cílem je formovat globální diskusi prostřednictvím uskutečňování výzkumných aktivit a spojování klíčových odborníků na zahraniční a bezpečnostní politiku.