20. októbra 2011

Go-live SAP CRM 7.0 v skupine ZSE

Spoločnosť Anodius, a. s., ako kľúčový dodávateľ projektu, významnou mierou prispel k úspešnému zavedeniu systému SAP CRM 7.0 (Customer Relationship Management) v rámci skupiny Západoslovenská energetika a. s.

Nový zákaznícky systém prináša komplexný pohľad na zákazníkov, zefektívňuje a zjednocuje proces predaja a marketingu, čo  poskytuje významnú konkurenčnú výhodu a flexibilitu na de-regulovanom trhu s elektrickou energiou. 

Podľa vyjadrení zákazníka „…kus práce ktorý ste odviedli by bez Vás nebol urobiteľný a hlavne vďaka Vám CRM a všetky jeho procesy, workflovy a aktivity nabehli úspešne do prevádzky. Účasť a spôsob ako ste zvládli aj dátovú migráciu a to nie len CRM ale aj kmeňových dát IS-U si zaslúži veľké poďakovanie.“

Skupina ZSE je najväčším distribútorom a dodávateľom elektrickej energie na Slovensku.

Náš tím v rámci projektu realizoval nasledovné činnosti:

  • poradenstvo pre spoločnosti  ZSE Energia, ZSE Distribúcia  a ZSE a. s. – podpora a realizácia unbundlovaných procesov SAP IDE/IDEX s väzbou na CRM (Customer Relationship Management) systém v dvoj-klientovom modely. Podpora pri zadefinovaní business požiadaviek podľa procesných modelov;
  • tvorba implementačného konceptu SAP CRM a implementácia a realizácia  pomocou SAP Solution Managera;
  • príprava a vývoj procesov na báze task based UI v SAP CRM WEB UI process framework (procesy zmluvy, procesy ponúk), vývoj nových procesov v SAP CRM pre interakčné centrum a individuálnu obsluhu KAM;
  • tvorba migračných pravidiel pre oblasť kmeňových dát IS-U a CRM, migrácia objektov do nového CRM;
  • tvorba „print framework“ (univerzálne rozhranie pre SAP CRM dokumenty), komplexné čítanie dát a optimalizovaná extrakcia tlače;
  • tvorba  „check framework“ pre kontrolu zmlúv  pre SAP CRM a SAP IDE volania;
  • testovanie systému a školenie kľúčových užívateľov v SAP CRM a podpora školiaceho tímu.
  • koordinácia implementačného tímu SAP CRM;
  • koncept a realizácia autorizácii v SAP CRM;
  • podpora po nábehu do produktívnej prevádzky.