8. júla 2018

Salesforce integrácia (jednoduchá aplikácia)

Pomocou služby WebServicer môžete integrovať Salesforce.com do SAP alebo akéhokoľvek iného externého systému alebo aplikácie cez SOAP WebServices. Všetko bez riadku kódu a čo je najdôležitejšie – bez middleware!

Ako na to?

  • Nahrajte súbor definície webovej služby (WSDL), pole objektových máp na vstupy a výstupy webových služieb a ste pripravení vytvoriť popisky na aktualizáciu záznamov tohto objektu. Nevyžaduje sa žiadny kód.
  • Máte kontrolou – Vaše dáta sa nedostanú z ruky, aktualizujú sa na požiadanie pre jednotlivé záznamy iba vtedy, keď ich potrebujete.
  • Nie je potrebný žiadny middleware, Webservicer sa pripojí priamo k externým webovým službám.

Integrácia rôznych systémov je nákladná, časovo náročná a zložitá úloha, všakže?  Už nie!  WebServicer úplne mení svet integrácie Salesforce.com. Máte údaje vo vašom systéme SAP, ktoré chcete vidieť v službe Salesforce.com?

  1. Odovzdaj svoj súbor WSDL zo systému SAP
  2. Namapuj štruktúry polí SAP do štruktúry polí Salesforce.com

A to je všetko, ste pripravení vidieť tieto údaje vo svojej Salesforce.com org. Služba WebServicer umožňuje nielen integráciu služby Salesforce so systémom SAP, ale môžete tiež integrovať akýkoľvek iný systém. 

Chcete vidieť aktuálny výmenný kurz pre menu Bitcoin? Integrujte s ľubovoľnou verejnou službou, ktorá poskytuje výmenné kurzy prostredníctvom služieb WebServices.

Salesforce integrácia (jednoduchá aplikácia)

 

ZOBERTE PROSÍM NA VEDOMIE:

  • Táto verzia aplikácie umožňuje použitie až 3-och rôznych služieb a mapovanie 5-tich rôznych polí pre každý objekt.
  • Aplikácia teraz nepodporuje overenie – podporujú sa iba verejne prístupné koncové body.
  • Je odporúčané základné pochopenie funkčnosti webovej služby, ktorú chcete integerovať (napríklad formát vstupných a výstupných dát).

Ak máte ďalšie požiadavky neváhajte nás kontaktovať!