Zamerajte sa na každý okamih, aby ste dosiahli obchodný rast

Získajte zákazníkov. Zapájajte sa efektívnejšie. Budujte celoživotné dôveryhodné vzťahy. Všetko s digitálnym marketingom založeným na dátach.

Oblasti pokrytia riešenia

Salesforce Marketing
Cloud

Viac info

Demo

Čo je zahrnuté

 • CRM Entry Workshop
 • Šesť (9) poldenných workshopov
 • Projektový manažment
 • Blueprint
 • Základné systémové nastavenia
 • Nastavenie šiestich (6) štandardných objektov
 • Nastavenie typov aktivít (hovor, stretnutie, úloha, e-mail)
 • Vytvorenie používateľa
 • Nastavenia povolení
 • Základné nastavenie cenníka
 • Nastavenie dvadsiatich (20) produktov
 • Vytvorenie vlastného objektu
 • Vytvorenie troch (3) štandardných automatizácií procesov
 • Vytvorenie troch (3) štandardných oznámení
 • Integrácia Outlook / Gmail
 • Vytvorenie troch (3) správ
 • Tvorba dashboardu
 • Nastavenia domény
 • Zabezpečenie emailovej komunikácie
 • Vytvorenie troch (3) e-mailových šablón
 • Vytvorenie vstupnej stránky
 • Vytváranie formulárov
 • Prepojenie marketingu s cloudom predaja/služieb
 • Nastavenie dvoch (2) segmentácií
 • Nastavenie dvoch (2) marketingových automatizácií
 • Poldenné obchodné školenie
 • Poldenné marketingové školenie
 • Poldenné školenie administrátorov
 • Poldenné užívateľské školenie 2x
 • Príprava manuálov

Čo nie je zahrnuté

 • Licencie produktu

Otázky?

Rádi zodpovieme vaše konkrétne otázky.

Kontaktujte nás