12. septembra 2019

Ste pripravený na novodobého digitálneho utilitného zákazníka?

Do roku  2025 sa služby presunú od tradičného jednosmerného vzťahu voči zákazníkovi ku kooperatívnemu vzťahu typu prosumer (PROducer and conSUMER – výrobca+spotrebiteľ alebo samospotrebiteľ), pri ktorom spotrebitelia zároveň generujú aj spotrebúvajú elektrickú energiu. V dôsledku toho budú podniky poskytujúce služby potrebovať skladovať a spravovať elektrickú energiu, prichádzajúcu zvonka ich domény a správať sa ako subjekty trhu s energiu, nielen ako jej poskytovateľ.

Pre tento prechod budú energetické podniky musieť zmeniť svoj obchodný model, aby kompenzovali znižujúce sa marže v obchode s komoditami. Účinnosť energie a vody, distribuované zdroje energií, ako sú solárna alebo veterná, skladovanie a inteligentné domáce spotrebiče – to všetko vyžaduje zvýšenú automatizáciu a umelú inteligenciu.

Ak chcú energetické podniky poskytovať služby digitálnemu samospotrebiteľovi, musia u seba zaviesť inteligentné zákaznícke a obslužné (podporné) oddelenia (front office a back office), prepojené s meračmi prostredníctvom Internetu vecí (Internet of Things).

 


Cesta digitálneho samospotrebiteľa

 

PRIESKUM A NÁKUP

 • Schopnosť stať sa dôveryhodným poradcom a podporovať “udalosti” u zákazníka, ako je sťahovanie sa do nového bydliska alebo stavba domu
 • Hodnota zákazníka, ovládanie bonusu pri prechode (switch bonus) a upútanie lojálnych zákazníkov
 • Personalizované ponuky, cenotvorba a vzdelávanie sa na základe “údajov získaných zo skúseností”, individuálne schémy spotreby a generovania, nainštalované zariadenia a prostriedky
 • Nákup produktov a služieb online

 

INŠTALÁCIA A AKTIVÁCIA

 • Transparentnosť pri uspokojovaní objednávok a inštalácii
 • Včasná dodávka a inštalácia zariadení a služieb
 • Včasné pripojenie energií k zariadeniam a meračom
 • Aktivácia zmlúv a prostriedkov (zariadení)
 • Prijatie spätnej väzby od zákazníkov pri inštalácii

 

POUŽÍVANIE A GENEROVANIE

 • Transparentnosť a presnosť pri fakturácii komoditných a nekomoditných produktov a služieb
 • Jediná faktúra pre podnik ako spôsob realizácie všetkých platieb
 • Neustále zbieranie spätných väzieb počas používania ako nástroj pre úpravu interakcií so zákazníkom

 

PERSONALIZOVANÁ PODPORA

 • Proaktívna personalizovaná notifikácia a spätná väzba pre ponuky, účty, používanie, generovanie, skladovanie, trendy, výpadky a núdzové situácie, a to v primeranom čase
 • Samoobslužné a inteligentné internetové „boty“ ako prostriedok pohodlnej reakcie kedykoľvek

 

38% zákazníkov má záujem o technológie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne alebo malé veterné zariadenia, avšak len 28% z nich by si ich kúpilo u svojho dodávateľa energie.

20% výnosov podnikov rozhodnutých pre digitalizáciu bude do roka 2022 pochádzať z nových produktov a služieb.

 

 


Presunutie samospotrebiteľa do stredu

 

 

TRADIČNÝ PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

Ste pripravený na novodobého digitálneho utilitného zákazníka 1

 

BUDÚCI PRÍSTUP K SAMOSPOTREBITEĽOVI

Ste pripravený na novodobého digitálneho utilitného zákazníka 2

 

POTENCIÁLNY PRÍNOS

 • Zvýšenie výnosov vďaka novým obchodným modelom
 • Zníženie úbytku zákazníkov

Nástup samospotrebiteľov a zvyšujúca sa environmentálna a energetická uvedomelosť rozširujú sféru zákazníckych interakcií. Pre získanie samospotrebiteľa musia mať energetické podniky dôkladné porozumenie profilu zákazníka.

Roman Kučák, CEO