Ste pripravený na novodobého digitálneho utilitného zákazníka?

Do roku  2025 sa služby presunú od tradičného jednosmerného vzťahu voči zákazníkovi ku kooperatívnemu vzťahu typu prosumer (PROducer and conSUMER – výrobca+spotrebiteľ alebo samospotrebiteľ), pri ktorom spotrebitelia zároveň generujú aj spotrebúvajú elektrickú energiu. V dôsledku toho budú podniky poskytujúce služby potrebovať skladovať a spravovať elektrickú energiu, prichádzajúcu zvonka ich domény a správať sa ako subjekty trhu s energiu, nielen ako jej poskytovateľ.

Pre tento prechod budú energetické podniky musieť zmeniť svoj obchodný model, aby kompenzovali znižujúce sa marže v obchode s komoditami. Účinnosť energie a vody, distribuované zdroje energií, ako sú solárna alebo veterná, skladovanie a inteligentné domáce spotrebiče – to všetko vyžaduje zvýšenú automatizáciu a umelú inteligenciu.

Ak chcú energetické podniky poskytovať služby digitálnemu samospotrebiteľovi, musia u seba zaviesť inteligentné zákaznícke a obslužné (podporné) oddelenia (front office a back office), prepojené s meračmi prostredníctvom Internetu vecí (Internet of Things).

 


Cesta digitálneho samospotrebiteľa

 

PRIESKUM A NÁKUP

 • Schopnosť stať sa dôveryhodným poradcom a podporovať “udalosti” u zákazníka, ako je sťahovanie sa do nového bydliska alebo stavba domu
 • Hodnota zákazníka, ovládanie bonusu pri prechode (switch bonus) a upútanie lojálnych zákazníkov
 • Personalizované ponuky, cenotvorba a vzdelávanie sa na základe “údajov získaných zo skúseností”, individuálne schémy spotreby a generovania, nainštalované zariadenia a prostriedky
 • Nákup produktov a služieb online

 

INŠTALÁCIA A AKTIVÁCIA

 • Transparentnosť pri uspokojovaní objednávok a inštalácii
 • Včasná dodávka a inštalácia zariadení a služieb
 • Včasné pripojenie energií k zariadeniam a meračom
 • Aktivácia zmlúv a prostriedkov (zariadení)
 • Prijatie spätnej väzby od zákazníkov pri inštalácii

 

POUŽÍVANIE A GENEROVANIE

 • Transparentnosť a presnosť pri fakturácii komoditných a nekomoditných produktov a služieb
 • Jediná faktúra pre podnik ako spôsob realizácie všetkých platieb
 • Neustále zbieranie spätných väzieb počas používania ako nástroj pre úpravu interakcií so zákazníkom

 

PERSONALIZOVANÁ PODPORA

 • Proaktívna personalizovaná notifikácia a spätná väzba pre ponuky, účty, používanie, generovanie, skladovanie, trendy, výpadky a núdzové situácie, a to v primeranom čase
 • Samoobslužné a inteligentné internetové „boty“ ako prostriedok pohodlnej reakcie kedykoľvek

 

38% zákazníkov má záujem o technológie obnoviteľných zdrojov energie, ako sú solárne alebo malé veterné zariadenia, avšak len 28% z nich by si ich kúpilo u svojho dodávateľa energie.

20% výnosov podnikov rozhodnutých pre digitalizáciu bude do roka 2022 pochádzať z nových produktov a služieb.

 

 


Presunutie samospotrebiteľa do stredu

 

 

TRADIČNÝ PRÍSTUP K ZÁKAZNÍKOVI

Ste pripravený na novodobého digitálneho utilitného zákazníka 1

 

BUDÚCI PRÍSTUP K SAMOSPOTREBITEĽOVI

Ste pripravený na novodobého digitálneho utilitného zákazníka 2

 

POTENCIÁLNY PRÍNOS

 • Zvýšenie výnosov vďaka novým obchodným modelom
 • Zníženie úbytku zákazníkov

Nástup samospotrebiteľov a zvyšujúca sa environmentálna a energetická uvedomelosť rozširujú sféru zákazníckych interakcií. Pre získanie samospotrebiteľa musia mať energetické podniky dôkladné porozumenie profilu zákazníka.

Roman Kučák, CEO
Úspešne ste sa prihlásili na odber nášho zoznamu pošty.

Príliš veľa pokusov o prihlásenie na odber tejto e-mailovej adresy.

*
Vaše osobné údaje budú použité iba na účely zasielania mesačného newslettera.