12. září 2019

Jste připraven na novodobého digitálního utilitního zákazníka?

V roce 2025 se veřejné služby přesunou z tradičního jednosměrného vztahu se zákazníkem na kooperativní vztah, kde spotřebitelé vyrábějí i spotřebovávají elektřinu. Výsledkem bude, že veřejné služby budou muset ukládat a spravovat elektřinu pocházející ze svých domén a chovat se spíše jako energetický trh než jako prostý poskytovatel.

Abychom se tam dostali, musí energetické společnosti změnit svůj obchodní model tak, aby kompenzovaly zmenšující se marže v komoditním podnikání.  Energetická a vodní účinnost, distribuované energetické zdroje, jako jsou sluneční nebo větrné, akumulační a inteligentní domácí zařízení, vyžadují zvýšenou automatizaci a umělou inteligenci.

Aby mohly energetické společnosti posloužit digitálnímu „Prosumerovi“, musí si předně osvojit inteligentní „Back office“, připojenou k měřičům věcí prostřednictvím internetu.


Digitální cesta „Prosumera“.

VÝZKUM A NÁKUP

 • Schopnost být důvěryhodným poradcem a podporovat „události“ zákazníka, například stěhování do nového domu nebo stavby domu.
 • Hodnota zákazníka, manipulace s konkrétním bonusem a přilákání věrných zákazníků.
 • Personalizované nabídky, ceny a vzdělávání založené na „datech ze zkušeností“, individuální spotřebě a vzorcích generování, nainstalovaném na vybavení a zařízeních.
 • Nákup produktů a služeb online.

INSTALACE A AKTIVACE

 • Transparentnost při plnění objednávky a instalaci.
 • Včasné dodání a instalace zařízení a služeb.
 • Zapnutí napájení zařízení a měřidel včas.
 • Aktivace smluv a zařízení.
 • Získaná zpětná vazba od zákazníků o instalaci.

POUŽITÍ A GENERACE

 • Transparentnost a přesnost fakturace komoditních a nekomplexních produktů a služeb.
 • Jedna faktura jako nástroj  způsobu, jak zaplatit za všechno.
 • Neustálé shromažďování zpětné vazby během používání úpravy interakcí se zákazníkem.

PERSONALIZOVANÁ PODPORA

 • Proaktivní osobní oznámení a zpětná vazba týkající se nabídek, účtů, použití, generování, ukládání, trendů, výpadků a mimořádných událostí včas.
 • Samoobslužní a inteligentní roboti jako způsob, jak jednat kdykoli pohodlně.

 

38% zákazníků má zájem o technologie vlastní výroby, jako je sluneční nebo větrné, ale pouze

28% z nich by nakupovalo od svého dodavatele energie.

20% z digitálně určených příjmů z veřejných služeb bude do roku 2022 pocházet z nových produktů a služeb.

 

 
Uvedení Prosumera do centra

TRADIČNÍ PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

Jste připraven na novodobého digitálního utilitního zákazníka 1

 

PŘÍSTUP BUDOUCÍHO PROSUMERA

Jste připraven na novodobého digitálního utilitního zákazníka 2

Možné výhody

 • Zvýšené příjmy z nových obchodních modelů.
 • Omezení počtu zákazníků.

Výskyt Prosumerů a zvyšování povědomí o životním prostředí a energii rozšiřuje rozsah interakcí se zákazníky. Chcete-li získat Prosumera, musíte mít pomocí nástrojů vhled do zákazníka.

*( Pojem „prosumer“ (producer + consumer) je zakotven v zimním energetickém balíčku. Jde o vůbec první pokus o zakotvení právního rámce pro spotřebitele energie, kteří jsou zároveň jejími výrobci, a to s cílem je usnadnit prodej přebytků do distribuční sítě a podpořit tak decentralizaci výroby energií).

Roman Kučák, CEO