Ako importovať vašich prvých užívateľov do SAP CPQ?

Ako importovať vašich prvých užívateľov do SAP CPQ?

 

Napísala: Andrea Novosadova, CX Konzultant

Všetky aktivity týkajúce sa importovania užívateľov sa vykonávajú v sekcii Setup.  Ak, sa chcete do tejto sekcie dostať z úvodnej stránky, kliknite na Setup na ľavej strane úvodnej stránky a potom znovu na Setup.

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 

 1. Vytvorte typy užívateľov

 

Pred prvým importom začnite s vytvorením typov užívateľov. Choďte do Users – User Types a kliknite na Add New User Type.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Vyplňte dáta a uložte ich.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 1. Vytvorte Spoločnosť

 

Jedným z požadovaných polí pri vytváraní užívateľa je Spoločnosť. Choďte do Users – Companies a kliknite na Add new company.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Vyplňte dáta a uložte ich.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 

 1. Exportujte preddefinovanú šablónu

 

Choďte do Import/Export – Bulk Import/Export – Users.

 

Ak chcete importovať prvých užívateľov, najprv si exportujte preddefinovanú šablónu. Šablónu si môžete naplniť produkčnými dátami pre užívateľov.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 1. Naplnenie dát do súboru

 

Excelová šablóna pre užívateľov má 3 listy:

 • Užívateľ
  • naplňte všetky dáta okrem user ID. Toto pole nechajte pri importe prázdne. Používajú sa dva typy polí: povinné a nepovinné, tie povinné musia byť vyplnené.
  • Povinnné (required) dáta: Username, Password, First Name, Last Name, User Type, Email a Company Name.
 • Dôležité info
  • informácie o užívateľoch, ktoré je možné vyplniť: Field Name, Required/Optional, Restrictions.
 • Časové pásma
  • informácie o časových pásmach: TimeZone ID, Description.

 

Tip: V súbore nemôžete nechať prázdny riadok, pretože to zastaví importovanie ďalších riadkov. Podľa obrázka nižšie by sa importovali iba prví dvaja užívatelia.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 1. Import  užívateľov

 

Choďte do Setup – Import/Export – Bulk Import/Export – Users.

 

Pre importovanie dát kliknite na browse alebo vložte súbor do priestoru na import.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

V položke Progress a Status je možné vidieť stav procesu importu. Ak chcete dostať emailovú správu o skončení procesu, zaškrtnite políčko Email Me when done.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Pred ukončením procesu importu je možné proces zastaviť kliknutím na „krížik“ vedľa ikony progresu, čím nedôjde k žiadnemu importu.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 1. Aktualizácia existujúcich užívateľov

Choďte do Import/Export – Bulk Import/Export – Users.

 

Najlepším spôsobom ako aktualizovať existujúce užívateľské dáta, je exportovanie všetkých alebo vyfiltrovaných užívateľov, upravenie dát v súbore (okrem User ID) a importovanie aktualizovaného súboru späť do SAP CPQ.

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

Ak kliknete na Filter and Export  – zobrazí sa vyskakovacie okno s filtrom.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Dáta môžete filtrovať podľa týchto parametrov: Active, Address 1, Address 2, Approval Parent, Brand, Company Code, Company Name, Country, Email, First Name, Managing Parent, Ordering Parent, State, Territory, User Type, Username, Zip Code.

 

Operátori sa menia podľa vybraného parametra.

 

Po kliknutí na Export data, môžete downloadovať dáta do SAP CPQ kliknutím na Finished(Download).

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Import aktualizovaných dát užívateľov sa robí rovnakým spôsobom ako regulárny import.