Jak importovat své první uživatelé do SAP CPQ?

Jak importovat své první uživatelé do SAP CPQ?

 

Napsala: Andrea Novosadova, CX Konzultant

Všechny aktivity týkající se importu uživatelů se provádějí v sekci Setup. Pokud se chcete do této sekce dostat z úvodní stránky, klikněte na Setup na levé straně úvodní stránky a poté znovu na Setup.

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 

 1. Vytvořte typy užívatelů

 

Před prvním importem začněte s vytvořením typů uživatelů. Jděte do Users – User Types a klikněte na Add New User Type.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Vyplňte data a uložte je.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 1. Vytvořte Spoločnost

Jedním z požadovaných polí při vytváření uživatele je Společnost. Jděte do Users – Companies a klikněte na Add new company.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Vyplňte data a uložte je.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 

 1. Exportujte předdefinovanou šablonu

 

Jděte do Import/Export – Bulk Import/Export – Users.

 

Chcete-li importovat první uživatelé, nejprve si exportujte předdefinovanou šablonu. Šablonu si můžete naplnit produkčními daty pro uživatele.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 1. Naplnění dat do souboru

 

Excelová šablona pro užívatelé má 3 listy:

 • Užívatel
  • naplňte všechny data kromě user ID. Toto pole nechte při importu prázdné. Používají se dva typy polí: povinné a nepovinné, ty povinné musí být vyplněna.
  • Povinnné (required) data: Username, Password, First Name, Last Name, User Type, Email a Company Name.
 • Důležité info
  • informace o uživatelích, které je možné vyplnit: Field Name, Required/Optional, Restrictions.
 • Časové pásma
  • informace o časových pásmech: TimeZone ID, Description.

 

Tip: V souboru nemůžete nechat prázdný řádek, protože to zastaví import dalších řádků. Podle obrázku níže by se importovali pouze první dva uživatelé.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 1. Import užívatelů

 

Jděte do Setup – Import/Export – Bulk Import/Export – Users.

 

Pro importování dat klikněte na browse nebo vložte soubor do prostoru na import.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

V položce Progress a Status je možné vidět stav procesu importu. Pokud chcete dostat emailovou zprávu o ukončení procesu, zaškrtněte políčko Email Me when done.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Před ukončením procesu importu je možné proces zastavit kliknutím na „křížek“ vedle ikony progresu, čímž nedojde k žádnému importu.

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

 1. Aktualizace stávající uživatelů

Jděte do Import/Export – Bulk Import/Export – Users.

 

Nejlepším způsobem jak aktualizovat stávající uživatelské data je exportování všech nebo odfiltrováním uživatelů, upravení dat v souboru (kromě User ID) a import aktualizovaného souboru zpět do SAP CPQ.

How to import your first set of users to SAP CPQ

 

Když klikněte na Filter and Export  – zobrazí sa vyskakovací okno s filtrem.

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Data můžete filtrovat podle těchto parametrů: Active, Address 1, Address 2, Approval Parent, Brand, Company Code, Company Name, Country, Email, First Name, Managing Parent, Ordering Parent, State, Territory, User Type, Username, Zip Code.

 

Operátoři se mění podle vybraného parametru.

Po kliknutí na Export data, můžete downloadovat data do SAP CPQ kliknutím na Finished(Download).

 

How to import your first set of users to SAP CPQ

Import aktualizovaných dat uživatelů se provádí stejným způsobem jako regulérní import.