Ako posielať Reporty a Dashboardy v SAP C4C cez Broadcast?

Ako posielať Reporty a Dashboardy v SAP C4C cez Broadcast?

Napísal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP Cloud for Customer môžete posielať reporty alebo dashboardy (štandardné aj vlastné) v emailových správach vďaka Broadcast functionalite.

Nastavovanie funkcionality Broadcast:

 1. Choďte do Business Analytics workcenter – Broadcasts view – kliknite na tlačidlo New email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast
 2. Vyberte Object Type – DB -Dashboard alebo RP – Report, názov Broadcastu a v názve Objektu vyberte svoj report/dashboard, ktorý by mali byť rozposlaný zo zoznamu.
 3. V sekcii Channel vyplňte predmet a telo správy e-mailu:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast
 4. Vyberte Recipients: pridajte riadok cez Add Row a vyberte e-mail adresy priradené užívateľom, ktorí sú evidovaní v systéme, alebo vyplňte inú požadovanú e-mailovú adresu:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcastPre prípad Reportov máte možnosť funkcie Broadcast Bursting – to umožňuje posielať reporty prijímateľom, ktorí sú súčasťou reportu. Vybraná ukážka reportu musí obsahovať parameter, ktorý ukáže platné e-mailové adresy, inak to nebude fungovať. Vyberte tento parameter v poli Attribute For Email

  email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

 5. Vyberte Format and Content:
  – Reporty: Máte k dispozícii 5 formátov – CSV, HTML, XLSX, XML alebo web browser link. Môžete takisto vybrať špeciálnu ukážku a výber priradeného reportu. email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast– Dashboardy: Tam sú iba 2 dostupné formáty – HTML alebo web browser link.

Dôležitá poznámka: Ak chcete poslať chart view report, je tam veľké obmedzenie – môžete použiť iba iba web browser link formát, inak to bude odoslané ako tabuľka. Dá sa to obísť tým spôsobom, že vytvoríte dashboard s vašimi chart reportami (alebo iba jedným) a použijete broadcast v HTML formáte. Pri dashboardoch tento problém nie je. Týmto spôsobom sa prijímateľ nemusí prihlásiť do systému, aby videl chart report: 

email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

 
Snáď to SAP opraví v nejakom budúcom release. (SAP KBA – https://apps.support.sap.com/sap/support/knowledge/public/en/2679693)

 

  1. Scheduling – poslednou časťou Broadcast nastavovania je plánovanie:
   – No Schedule– Reporty / Dashboardy budú poslané iba, ak to urobíte manuálne (aj niekoľkokrát, nie iba raz)
   – Periodically – ideálne pre pravidelné Reporty / Dashboardy, ktoré budú zasielané vo vybranej frekvencii v konkrétnom dni a čase:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcasts
  2. Uložte a zavrite.
  3. Po uložení uvidíte detaily broadcastov a môžete ich poslať aj manuálne cez tlačidlo Start Now:

email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

 A to je všetko. To, či broadcast prebehol úspešne, uvidíte v stĺpci Last Run Column alebo View Logs.