Ako využiť URL HACKING v Salesforce?

Ako využiť URL HACKING v Salesforce?

Napísala: Martina Romanová, CRM Konzultant

 

V mojom článku Ako automaticky vytvoriť novú príležitosť alebo Lead z prípadu v Salesforce? som naznačila možnosť použitia URL Hackingu. Napriek tomu, že Salesforce, aj bez programovania, ponúka veľa možností, ako si prispôsobovať a uľahčovať činnosti a prácu v systéme, niekedy vám nestačia. Jednou z možností, ako vyťažiť zo svojho Salesforcu viac, je práve spomínaný URL Hacking.

Slovo Hacking možno znie trochu negatívne, pretože si ho spájame hlavne s hackovaním počítača, ale v našom prípade pôjde iba o zjednodušenie našej práce 😊.


Čo to vlastne je?

Jednoducho povedané, je to spôsob, ako pri použití URL linku priamo do jeho zápisu zakomponovať konkrétne a špecifické informácie o zázname.

Keďže Salesforce je cloudové riešenie, celé fungovanie systému prebieha cez URL linky. V prípade Salesforce môže ísť o URL linky v rámci vlastného systému alebo URL linky v prepojení na externé systémy a weby.

 

Poďme sa spolu pozrieť na to, kedy je vhodné ich použiť.

A) Vytváranie nových záznamov s predvyplnenými poľami.


Ešte donedávna bol URL Hacking umožňovaný iba v classic verzii, ale od Spring 20 Release je to možné aj vo všetkých Lightning Experience edíciách. Táto zmena sa však netýka Lightning Out, Lightning communities, ani Salesforce mobile app.

 

Máme takýto príklad:

/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=

AccountId={!URLENCODE( Case.Account )},

StageName=Prospecting,

Connected_Case_Number__c={!Case.CaseNumber },

LeadSource=Case,

Type=Existing Customer – Upgrade,

CloseDate={!YEAR( TODAY()+14)}-{!MONTH(TODAY()+14)}-{!DAY(TODAY()+14)}

Up_sell_Cross_sell__c=Up-sell,

Tento URL nám predvyplní na novom zázname v objekte Opportunity polia ako Id zákazníka, fázu životného cyklu, číslo prípadu, zdroj získanej opportunity, typ zákazníka a nastaví časový cieľ na uzavretie príležitosti.

 

Čo znamenajú jednotlivé parametre?

 

/verzia/o ako objekt/názov objektu/nový?prednastaveniePolíHodnotami=


Ak chceme predvyplniť hodnotu z pôvodného objektu

Field Name nového objektu={!URLENCODE(Objekt.Field Name pôvodného objektu)},


Ak chceme predvyplniť iné hodnoty (musia to byť hodnoty konkrétneho poľa v novom objekte)

Text, číslo, Record Type, Picklist, Lookup = hodnota bez úvodzoviek


Checkbox = true alebo false

Dokonca sa dá použiť podmienka

CustomCheckbox__c={!IF(Lead.SomeCheckbox__c, true, false)}

Dátum je trochu zložitejší. Formát, v ktorom Salesforce posiela hodnotu do nového objektu je v inom formáte. Napríklad obyčajná funkcia TODAY() sa do poľa CloseDate nedostane, pretože nespĺňa formát. Nakoniec som o tom našla zmienku aj v Salesforce dokumentácii, že pri vlastných linkoch nie je podporená dátová konverzia, takže v URL sa musí odoslať taký formát, aký prijíma cieľové pole.

Takže som to nakoniec musela obísť textovým formátom CloseDate=YYYY-MM-DD:


CloseDate={!YEAR( TODAY()+14)}-{!MONTH(TODAY()+14)}-{!DAY(TODAY()+14)}


Multipicklist
v lightning verzii sa nedá predvyplniť (iba v Classic verzii) dokonca multipicklist neponúka ani predvyplnenie polí vo vlastnej akcii.

Týmto spôsobom sme predvyplnili potrebné polia a zabezpečili previazanie cez číslo prípadu.


Nastavenie v systéme – nový Link

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

Použitie URL kódu.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

Predvyplnenie polí po použití URL Hackingu.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

 

Na čo je dobré si dať pozor:

  • Nefunguje to v Salesforce mobile app.
  • Z dôvodu štandardov URL kódovania, ktoré stanovilo konzorcium W3C, niektoré znaky (medzery, interpunkčné znamienka ai.) sa nedajú takto prenášať a preto je vhodné použiť funkciu URLENCODE() spolu s názvom poľa alebo textu, ktorý chcete kódovať. Túto funkciu môžete použiť iba na vlastné tlačidlá a linky nie na vlastné polia. Typickým príkladom na použitie je názov zákazníka.

B) Prepojenie na externé systémy a weby

URL Linky v prepojení na externé systémy a weby sa dajú použiť napríklad na vyhľadávanie údajov na internetových stránkach pre zistenie konkrétnej informácie, ktorá sa týka nášho záznamu, na sledovanie zásielky, otvorenie stránky obchodného registra (ORSR) konkrétnej firmy a pod.

 

  1. Najprv potrebujete zistiť URL adresu s parametrom, ktorý potrebujete použiť na to, aby ste sa dostali k požadovanému záznamu. Pri sledovaní zásielok to bude číslo zásielky, v prípade ORSR – IČO alebo názov firmy.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce
ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

  1. Adresu skopírujete (príklad ORSR so zadaním IČO)

 

http://www.orsr.sk/hladaj_ico.asp?ICO=36787001&SID=0

  1. Pri vytváraní URL kódu v Salesforce namiesto IČO dáte identifikátor poľa, v ktorom je IČO uložené. Skontrolujte si syntax.

 

  1. Nezabudnite to pridať do rozloženia stránky.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

Link na zobrazení stránky zákazníka.

 

C) Iné príklady použitia URL liniek

 

  • Vyhľadanie firmy alebo kontaktu cez google

 

http://google.com/search?q={!Account.Name}

 

  • Vyhľadanie na mape

http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity} {!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}

 


Ak sa dá, používajte bezpečné spojenie https namiesto http.

 

  • Použitie linku s konkrétnym záznamom napr. v maili pre rýchle prekliknutie

 

https://eu32.lightning.force.com/{!Case.Id}

 

  • Použitie dynamických filtrov na reportoch cez URL parametre


Tých možností použitia je samozrejme viac, za podstatné som považovala podrobnejšie vysvetlenie jednotlivých parametrov URL Hackingu, v oficiálnej dokumentácii Salesforce som toho našla málo.