Jak posílat Reporty a Dashboardy in SAP C4C přes Broadcast

Jak posílat Reporty a Dashboardy in SAP C4C přes Broadcast

Napsal: Dominik Filip, CX Konzultant

V SAP Cloud for Customer můžete posílat reporty nebo dashboardy (standardní i vlastní) v emailových zprávách díky Broadcast functionalite.

Nastavování funkcionality Broadcast:

 1. Jděte do Business Analytics workcenter – Broadcasts view – klikněte na tlačítko New:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast
 2. Vyberte Object Type – DB -Dashboard or RP – Report, název Broadcastu a v názvu Objektu  vyberte svůj report / dashboard, který by měl být rozeslán ze seznamu.
 3. V sekci Channel vyplňte předmět a tělo zprávy e-mailu:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast
 4. Vyberte Recipients: přidejte řádek přes Add Row a vyberte e-mail adresy přiřazeny uživatelům, kteří jsou evidováni v systému, nebo vyplňte jinou požadovanou emailovou adresu:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

  Pro případ Reportů máte možnost funkce Broadcast Bursting – to umožňuje posílat reporty příjemcům, kteří jsou součástí reportu. Zvolená ukázka reportu musí obsahovat parametr, který ukáže platné e-mailové adresy, jinak to nebude fungovat. Vyberte tento parametr v poli Attribute For Email: email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

 5. Vyberte Format and Content:
  – Reports: Máte k dispozici 5 formátů – CSV, HTML, XLSX, XML nebo web browser link. Můžete také vybrat speciální ukázku a výběr přiřazeného reportu.email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

  – Dashboardy: Tam jsou pouze 2 dostupné formáty – HTML nebo web browser link.

Důležitá poznámka: Pokud chcete poslat chart view report, je tam velké omezení – můžete použít pouze pouze web browser link formát, jinak to bude odeslané jako tabulka. Dá se to obejít tím způsobem, že vytvoříte dashboard s vašimi chart reporty (nebo pouze jedním) a použijete broadcast v HTML formátu. Při Dashboardě tento problém není. Tímto způsobem se příjemce nemusí přihlásit do systému, aby viděl chart report: email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

 
Snad to SAP opraví v nějakém budoucím releasu. (SAP KBA – https://apps.support.sap.com/sap/support/knowledge/public/en/2679693)

 1. Scheduling – poslední částí Broadcast nastavování je plánování:
  – No Schedule– Reporty / Dashboardy budou poslány pouze, pokud to uděláte manuálně (i několikrát, ne pouze jednou) 
  – Periodically – ideální pro pravidelné Reporty / Dashboardy, které budou zasílány ve vybrané frekvenci v konkrétním dni a čase:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast
 2. Uložte a zavřete.
 3. Po uložení uvidíte detaily broadcastov a můžete je poslat i manuálně přes tlačítko Start Now:email-reports-dashboards-sap-c4c-broadcast

A to je všechno. To, zda broadcast proběhl úspěšně, uvidíte ve sloupci Last Run Column nebo View Logs.