Jak využít URL HACKING v Salesforce?

Jak využít URL HACKING v Salesforce?

 

Napsala: Martina Romanová, CRM Konzultant

 

V mém článku Jak automaticky vytvořit novou příležitost nebo Lead z případu v Salesforce? jsem naznačila možnost použití URL Hacking. Přesto, že Salesforce i bez programování, nabízí mnoho možností, jak si přizpůsobovat a usnadňovat činnosti a práci v systému, někdy vám nestačí. Jednou z možností, jak vytěžit ze svého Salesforce více, je právě zmíněný URL Hacking.

Slovo Hacking možná zní trochu negativně, protože si ho spojujeme hlavně s háčkovanou počítače, ale v našem případě půjde pouze o zjednodušení naší práce 😊.

Co to vlastně je?

Jednoduše řečeno, je to způsob, jak při použití URL linku přímo do jeho zápisu zakomponovat konkrétní a specifické informace o záznamu.

Jelikož Salesforce je cloudové řešení, celé fungování systému probíhá přes URL linky. V případě Salesforce může jít o URL linky v rámci vlastního systému nebo URL linky v propojení na externí systémy a weby.Pojďme se spolu podívat na to, kdy je vhodné je použít.

A) Vytváření nových záznamů s předvyplněnými poli.

Ještě donedávna byl URL Hacking uskutečňuje za pouze v classic verzi, ale od Spring 20 Release je to možné i ve všech Lightning Experience edicích. Tato změna se však netýká Lightning Out, Lightning communities, ani Salesforce mobile app.

 

Máme takový příklad:

 

/lightning/o/Opportunity/new?defaultFieldValues=

AccountId={!URLENCODE( Case.Account )},

StageName=Prospecting,

Connected_Case_Number__c={!Case.CaseNumber },

LeadSource=Case,

Type=Existing Customer – Upgrade,

CloseDate={!YEAR( TODAY()+14)}-{!MONTH(TODAY()+14)}-{!DAY(TODAY()+14)}

Up_sell_Cross_sell__c=Up-sell,

Tento URL nám předvyplní na novém záznamu objektu Opportunity pole jako Id zákazníka, fázi životního cyklu, číslo případu, zdroj získané opportunity, typ zákazníka a nastaví časový cíl na uzavření příležitosti.

 

Co znamenají jednotlivé parametry?

 

/verze/o jako objekt/název objektu/nový?přednastaveníPolíHodnotami=


Když chceme předvyplnit hodnotu z původního objektu

Field Name nového objektu={!URLENCODE(Objekt.Field Name původního objektu)},


Když chceme předvyplnit jiné hodnoty (musí to být hodnoty konkrétního pole v novém objektu)

Text, číslo, Record Type, Picklist, Lookup = hodnota bez uvozovek


Checkbox = true nebo false

Dokonce se dá použít podmínka

CustomCheckbox__c={!IF(Lead.SomeCheckbox__c, true, false)}

Dátum je trochu složitější. Formát, ve kterém Salesforce posílá hodnotu do nového objektu je v jiném formátu. Například obyčejná funkce TODAY () se do pole Closed nedostane, protože nesplňuje formát. Nakonec jsem o tom našla zmínku i v Salesforce dokumentaci, že při vlastních linkách není podpořena datová konverze, takže v URL musí odeslat takový formát, jaký přijímá cílové pole.

Takže jsem to nakonec musela obejít textovým formátem CloseDate=YYYY-MM-DD:


CloseDate={!YEAR( TODAY()+14)}-{!MONTH(TODAY()+14)}-{!DAY(TODAY()+14)}


Multipicklist
v lightning verzi se nedá předvyplnit (iba v Classic verzi) dokonce multipicklist nenabízí ani předvyplnění polí ve vlastní akci.

Tímto způsobem jsme predvyplnili potřebné pole a zajistily provázání přes číslo případu.

Nastavení v systému – nový Link

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce


Použití URL kódu.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce


Předvyplnění polí po použití URL Hackingu.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

 

Na co je dobré si dát pozor:

  • Nefunguje to v Salesforce mobile app.
  • Z důvodu standardů URL kódování, které stanovilo konsorcium W3C, některé znaky (mezery, interpunkční znaménka aj.) nelze takto přenášet a proto je vhodné použít funkci URLENCODE () spolu s názvem pole nebo textu, který chcete kódovat. Tuto funkci lze použít pouze na vlastní tlačítka a linky, ne na vlastní pole. Typickým příkladem použití je název zákazníka.


B) Propojení na externí systémy a weby

 

URL Linky v propojení na externí systémy a weby se dají použít například na vyhledávání údajů na internetových stránkách pro zjištění konkrétní informace, která se týká našeho záznamu, na sledování zásilky, otevření stránky obchodního rejstříku konkrétní firmy apod.

 

  1. Nejprve potřebujete zjistit URL adresu s parametrem, který potřebujete použít na to, abyste se dostali k požadovanému záznamu. Při sledování zásilek to bude číslo zásilky, v případě ORSR – IČO nebo název firmy.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce
ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

  1. Adresu skopírujete (příklad ORSR se zadáním IČO)

 

http://www.orsr.sk/hladaj_ico.asp?ICO=36787001&SID=0

  1. Při vytváření URL kódu v Salesforce namísto IČO dáte identifikátor pole, ve kterém je IČO uloženo. Zkontrolujte si syntaxi.

 

  1. Nezapomeňte to přidat do rozložení stránky.

ako-vyuzit-url-hacking-v-salesforce

Link na zobrazení stránky zákazníka.

Poznámka: získávání údajů přizpůsobte své zemi.

C) Jiné příklady použití URL linek

 

  • Vyhledání firmy nebo kontaktu přes google

 

http://google.com/search?q={!Account.Name}

 

  • Vyhledání na mapě


http://maps.google.com?q={!Account.ShippingStreet} {!Account.ShippingCity} {!Account.ShippingState} {!Account.ShippingPostalCode}

 


Pokud se dá, používejte bezpečné spojení https namísto http.

 

  • Použití linku s konkrétním záznamem např. v mailu pro rychlý proklik

 

https://eu32.lightning.force.com/{!Case.Id}

 

  • Použití dynamických filtrů na reportech přes URL parametry


Těch možností použití je samozřejmě více, za podstatné jsem považovala podrobnější vysvětlení jednotlivých parametrů URL Hacking, v oficiální dokumentaci Salesforce jsem toho našla málo.