SAP Marketing Cloud: Marketingové plánovanie

SAP Marketing Cloud: Marketingové plánovanie (Marketing Planning)

Napísal: Filip Žarnovický, CX Konzultant

Zlá organizácia marketingových a iných aktivít spôsobuje spoločnosti mesačne nemalé výdavky, ktorých stratené prostriedky mohli byť využité omnoho efektívnejšie. Môže vzniknúť duplicitná práca, nesystematická nadväznosť jednotlivých aktivít, prípadne nevyužitá príležitosť na trhu. Tieto chyby môžu byť vo vysoko konkurenčnom prostrední v konečnom dôsledku pre firmu fatálne. Preto je potrebné, aby zodpovední marketingoví manažéri mali správne plánovacie a organizačné nástroje. A presne tieto nástroje si predstavíme v 5. časti video série pretože vďaka SAP Marketing Cloudu budete môcť zlepšiť vaše včasné reakcie na zmeny trhu a získať tým konkurenčnú výhodu.

V nasledujúcom videu si predstavíme, ako efektívne sa dajú manažovať leady v SAP Marketing Cloude čím zvýšite šancu ich konverzie na predaj.

Predchádzajúce časti:

SAP Marketing Cloud: Riadenie kampane
SAP Marketing Cloud: Segmentácia 
SAP Marketing Cloud: Dynamické profilovanie zákazníkov
SAP Marketing Cloud: Úvod do systému