9. října 2019

Chcete vidět budoucnost i bez křišťálové koule?

Víte, že již existují nástroje, které Vám nahlédnutí do budoucna výrazně usnadní? Znáte možnosti, jaké v této oblasti nabízí SAP Marketing Cloud? Dokáže tedy SAP Marketing Cloud vidět budoucnost?

Ano. Čísla v zítřejší loterii Vám sice neprozradí, řekne Vám však informace, kterými zajistíte úspěšnost svých budoucích marketingových rozhodnutí. A to díky SAP Predictive Analytics, řešení implementovaného nejen v SAP Marketing Cloud.

 

SAP Predictive Analytics je vysoce výkonný software pro získávání dat, jejich zpracování a vytváření statistických analýz. Svými základními vlastnostmi umožňuje vytvářet prediktivní modely, proniknout do podstaty zkoumané problematiky a pochopit vztahy mezi historickými daty a jejich souvislostmi.

Chcete vidět budoucnost i bez křišťálové koule? 1

Prediktivní analýza má širokou škálu možných oblastí použití. Kromě marketingu pomáhá v jiných odvětvích prediktivně řídit zásoby, optimalizovat výrobní a logistické náklady, finančním účetním umožňuje identifikovat možné případy podvodu na základě údajů o transakcích a pod. Avšak v marketingu a prodeji můžete pomocí prediktivního nástroje spolehlivě předpovědět chování spotřebitelů a tím efektivněji zacílit na správnou skupinu potencionálních zákazníků.

SAP Predictive Analytics má dvě složky, které umožňují implementaci predikčních scénářů.

  • Automatizovaný režim“ závisí na strojovém učení, aby se nezávisle identifikovaly vztahy mezi údaji. Po implementační fázi není zapotřebí žádné další programování, aby algoritmus mohl dělat předpovědi o výskytu specifických událostí.
  • „Expert Mode“ umožňuje kompetentním vyvinout vlastní algoritmy. Volitelné použití SAP HANA může výrazně urychlit provedení. Systém využívá konektory na čerpání dat ze zdrojů SAP a také z prostředí mimo SAPu.

Chcete vidět budoucnost i bez křišťálové koule? 2

Proč Váš marketing nezbytně potřebuje SAP Predictive Analytics?

Představte si, že jste datový analytik. Pracujete s množstvím vstupů, které následně ovlivňují rozhodnutí firmy za účelem zlepšení zákaznické zkušenosti. V tom množství údajů musíte identifikovat ty, které jsou pro firmu prospěšné v podobě zefektivnění výkonu nebo předejití skrytého rizika. Následují další kroky v podobě přeměny dat, jejich analyzování, výběr správného algoritmu, trénování, vylepšování a testování, až dokud je prediktivní model připraven k použití. Ale když si myslíte, že vaše práce přinese konečně ovoce, data se změní a model musí být aktualizován. Toto je jen jeden model pro jedno rozhodnutí. Takových modelů jsou ve firmě desítky až stovky. Jaké je řešení? Buď zaměstnat armádu ne vždy spolehlivých a drahých analytiků nebo … SAP Predictive Analytics. Je to jako mít plně prediktivní továrnu vytvářející tisíce modelů stisknutím jednoho tlačítka. Automatizace všech potřebných kroků dokáže zredukovat potřebný čas z týdnů a měsíců na dny. A když přijde čas na aktualizaci modelu kvůli změně údajů, budete připraveni.

Funkčnost SAP Predictive Analytics v Marketing Cloudu

 

Účelem zapojení prediktivní analýzy do SAP Marketing Cloudu je pomoci maximalizovat účinek marketingových činností při minimalizaci jejich nákladů. V jednoduchosti to znamená definovat skupinu zákazníků, která má největší potenciál koupit produkt a udělat z ní cílovou skupinu marketingové kampaně.

  1. Celý proces začíná poučením se z minulosti. Systém selektuje zákazníka, který si už daný, případně podobný produkt koupili. Vyselektování množiny zákazníků se následně zkoumá z pohledu nejdůležitějších nákupních atributů: věk, pohlaví, rodinný stav, další provedené nákupy, objekty zájmů, počet návštěv stránky, platební historii, a jiné.
  2. Ze získaných údajů se vypracují pravidla, tzv. prediktivní scénář (vypracovaný na zásadách Lorenzovy křivky), který se aplikuje na všechny kontakty. Seznam výsledků se seřadí podle výšky dosaženého skóre přičemž následně pracuje jen s těmi, kteří se jeví jako nejvíce potenciální zákazníci.
  3. Z výsledné množiny kontaktů je vytvořena cílová skupina pro marketingovou kampaň. Všechny tyto činnosti se dějí automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.

 

Pokud Vás zaujal SAP Predictive Analytics a jeho využití v marketingu, případně v jiné oblasti podnikání, neváhejte nás kontaktovat a naši certifikovaní specialisté Vám poskytnou bližší informace o možném přínosu pro Vaše podnikání.

 

Filip Žarnovický, CRM Consultant