Chcete vidieť budúcnosť aj bez kryštálovej gule?

Viete, že už existujú nástroje, ktoré Vám nazretie do budúcnosti výrazne uľahčia? Poznáte možnosti, aké v tejto oblasti ponúka SAP Marketing Cloud? Dokáže teda SAP Marketing Cloud vidieť budúcnosť?

 

Áno. Čísla v zajtrajšej lotérii Vám síce neprezradí, povie Vám však informácie, ktorými zabezpečíte úspešnosť svojich budúcich marketingových rozhodnutí. A to vďaka SAP Predictive Analytics, riešeniu implementovaného nie len v SAP Marketing Cloud.

 

SAP Predictive Analytics je vysoko výkonný softvér na získavanie dát, ich spracovanie a vytváranie štatistických analýz. Svojimi základnými vlastnosťami umožňuje vytvárať prediktívne modely, preniknúť do podstaty skúmanej problematiky a pochopiť vzťahy medzi historickými dátami a ich súvislosťami.

SAP Predictive_1
Prediktívna analýza má širokú škálu možných oblastí použitia. Okrem marketingu pomáha v iných odvetviach prediktívne riadiť zásoby, optimalizovať výrobné a logistické náklady, finančným účtovníkom umožňuje identifikovať možné prípady podvodu na základe údajov o transakciách a pod. Avšak v marketingu a predaji môžete pomocou prediktívneho nástroja spoľahlivo predpovedať správanie spotrebiteľov a tým efektívnejšie zacieliť správnu skupinu potencionálnych zákazníkov.


SAP Predictive Analytics má dve zložky, ktoré umožňujú implementáciu predikčných scenárov.

  • Automatizovaný režim“ závisí od strojového učenia, aby sa nezávisle identifikovali vzťahy medzi údajmi. Po implementačnej fáze nie je potrebné žiadne ďalšie programovanie, aby algoritmus mohol robiť predpovede o výskyte špecifických udalostí.
  • „Expert Mode“ umožňuje kompetentným vyvinúť vlastné algoritmy. Voliteľné použitie SAP HANA môže výrazne urýchliť vykonanie. Systém využíva konektory na čerpanie dát zo zdrojov SAP a aj z prostredia mimo SAPu.

SAP Predictive_1

Prečo Váš marketing nevyhnutne potrebuje SAP Predictive Analytics?

Predstavte si, že ste dátový analytik. Pracujete s množstvom vstupov, ktoré následne ovplyvňujú rozhodnutia firmy za účelom zlepšenia zákazníckej skúsenosti. V tom množstve údajov musíte identifikovať tie, ktoré sú pre firmu prospešné v podobe zefektívnenia výkonu alebo predídeniu skrytého rizika. Nasledujú ďalšie kroky v podobe transformovania dát, ich analyzovanie, výber správneho algoritmu, trénovanie, vylepšovanie a testovanie až dokým je prediktívny model pripravený na použitie. Ale keď si myslíte, že vaša práca prinesie konečne ovocie, dáta sa zmenia a model musí byť aktualizovaný. Toto je len jeden model pre jedno rozhodnutie. Takýchto modelov sú vo firme desiatky až stovky. Aké je riešenie? Buď zamestnať armádu nie vždy spoľahlivých a drahých analytikov alebo … SAP Predictive Analytics. Je to ako mať plne prediktívnu továreň vytvárajúcu tisíce modelov stlačením jedného tlačidla. Automatizácia všetkých potrebných krokov dokáže zredukovať potrebný čas z týždňov a mesiacov na dni. A keď príde čas na aktualizáciu modelu kvôli zmene údajov, budete pripravený.

 

 

Funkčnosť SAP Predictive Analytics v Marketing Cloude

 

Účelom zapojenia prediktívnej analýzy do SAP Marketing Cloudu je pomôcť maximalizovať účinok marketingových činností pri minimalizovaní ich nákladov. V jednoduchosti to znamená definovať skupinu zákazníkov, ktorá má najväčší potenciál kúpiť produkt a spraviť z nej cieľovú skupinu marketingovej kampane.

  1. Celý proces začína poučením sa z minulosti. Systém selektuje zákazníkov, ktorý si už daný, prípadne podobný produkt kúpili. Vyselektovanú množinu zákazníkov následne skúma z pohľadu najdôležitejších nákupných atribútov: vek, pohlavie, rodinný stav, ďalšie vykonané nákupy, objekty záujmov, počet návštev stránky, platobnú históriu, a iné.
  2. Zo získaných údajov vypracuje pravidlá, tzv. prediktívny scenár (vypracovaný na zásadách Lorenzovej krivky), ktorý aplikuje na všetky kontakty. Zoznam výsledkov zoradí podľa výšky dosiahnutého skóre pričom následne pracuje len s tými, ktorý sa javia ako najviac potencionálni zákazníci.
  3. Z výslednej množiny kontaktov je vytvorená cieľová skupina pre marketingovú kampaň. Všetky tieto činnosti sa dejú automaticky bez potreby zásahu užívateľa.

 

Ak Vás zaujal SAP Predictive Analytics a jeho využitie v marketingu, prípadne v inej oblasti podnikania, neváhajte nás kontaktovať a naši certifikovaní špecialisti Vám poskytnú bližšie informácie o možnom prínose pre Vaše podnikanie.


Filip Žarnovický, CRM Consultant

 

 

 

Páčil sa Vám obsah príspevku?

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje budou použity pouze za účelem vyřešení vaší žádosti. Více informací viz "Ochrana osobních údajů".