25. června 2021

Co je nového v SAP Service Cloud 2105

Novinky v Sales acceleration seznamu hovorů

1. Vytváření objednávek přímo z hovorů v seznamu hovorů

Tato nová funkce umožňuje obchodním zástupcům provést nezbytné kroky na vytvoření objednávky po úspěšném hovoru

2.Vyhledávání a přidávání účastníků dle cílové skupiny

Zjednodušené plánování hovorů pro obchodní scénáře např. pro další kroky v marketingové kampani

 

 3. Zobrazení počátečního/konečného data v seznamu

Nově lze v seznamu přehledně sledovat konečné datum pro uskutečnění hovoru

Novinky v příležitostech

  1. (Beta) Doporučení produktů, založené na strojovém učení (ML)

Automatizované doporučení produktů, založené na historii nákupů, zlepšuje možnost řízeného prodeje. Tato možnost funguje také v prodejních kvotacích

 

Novinky v prodejních kvotacích/nabídkách

  1. (Beta) Doporučení produktů, založené na strojovém učení (ML)

Probíhá stejným způsobem jako v příležitostech

 

  1. Zobrazení skladového přehledu

Uživatelé již mohou vybrat konkrétní závod/sklad pro aktuální přehled o skladové dostupnosti produktu a informovat zákazníka v reálném čase.

3. Další vylepšení/souhrny

Nový atribut – archivační status byl přiřazen pro prodejní kvotace. Tento atribut lze zobrazit v pokročilém vyhledávání v záložce výsledků (skryté pole), také se zobrazuje v prodejních kvotacích v záložce účet, kontakt a v přehledu individuálních zákazníků.

Zkopírujte alternativní položky do externí následné prodejní objednávky. Vyberte jemné ladění aktivity: Prodejní kvotace → Konfigurace závažnosti zprávy: konfigurujte zprávu s použitím ID 013. Vytvoření externí následující operace není povoleno pro kvotace s alternativními položkami.

Kopírování a vkládání produktů s využitím externího ID je již podporováno

Možnost zobrazení existujícího množství produktu v aktivitě „Přidat rychlý produkt“ pro kombinované seznamy

Novinky v prodejních objednávkách

  1. Zobrazení skladového přehledu

Probíhá stejným způsobem jako v prodejních kvotacích

Novinky v produktech

  1. Zobrazení skladového přehledu

Probíhá stejným způsobem jako v prodejních kvotacích a objednávkách

  1. Kopírování a vkládání produktů do seznamu s použitím externího produktového ID

Nová verze umožňuje vylepšený a flexibilnější záznam produktu s využitím funkce kopírování a vložení. Tato funkce je vhodná především pro práci s externím produktovým ID.

3. Vylepšená služba OData

Služba OData aktuálně umožňuje filtrovat a exportovat data pomocí externího produktového ID a Externího systému v data workbench

Novinky v kalendáři a ve správě návštěv a aktivit

  1. Návštěvy: Zlepšení redesignu provedení

Bylo vylepšeno prostředí pro vytváření poznámek a činností, souvisejících s návštěvou

2. Návštěvy/Aktivity: Deaktivace výchozího nastavení primárního kontaktu jako účastníka

Došlo k zavedení této nové možnosti pro zlepšení použitelnosti

3. Aktivity: Účty nejvyšší úrovně v položkách a sloupcích aktivit

Bylo vylepšeno uživatelské prostředí pro zvýšení přehledu.

4. Návštěvy: přidávání dalších kontaktů, souvisejících s návštěvou

Tato funkce umožňuje pohodlnější přidání většího počtu účastníků návštěvy

5. Návštěvy: Archivační status

V nové verzi již lze zobrazit stav archivace návštěv v pracovním seznamu návštěv.

Také došlo k přidání možnosti filtrovat návštěvy dle archivačního stavu

6. Vylepšení workflow

Aktuálně lze e-mailem zasílat workflow oznámení na adresy, které jsou přiřazeny k návštěvě

Novinky v Perfect Store a v dotaznících

  1. Dotazník: Přiložení pdf souhrnu pro následující operace

Tato možnost je přínosná pro zaměstnance v terénu, kteří mohou zkontrolovat detaily auditu nebo mohou prohlížet odpovědi v dotazníku, aby mohli lépe porozumět požadavku a připravit se na vyřešení


2. Perfect store – nápravná opatření: Zdroj dat

3. Perfect store – nápravná opatření: Zdroj dat

Nový zdroj dat pro reportování nápravných opatření byl zaveden během návštěv Perfect store

Novinky v zavedení inteligentního prodeje (Intelligent sales execution)

  1. Možnost přidání dalších polí pro filtrování

Uživatel má nově možnost detailního filtrování v příležitostech pomocí velkého množství kritérií

2. Možnost přidání dalších polí pro filtrování pomocí ISE admin

Uživatel má nově možnost detailního filtrování v příležitostech pomocí velkého množství kritérií

3. Možnost filtrování na úrovni kategorie produktů

Tato funkce poskytuje další možností filtrování v příležitostech dle kategorie produktů.

4. Vytvoření delegáta pro prodejní útvar/team

Nyní lze přiřadit libovolného uživatele jako proxy uživatele pro prodejní útvar. Proxy uživatel může prohlížet souhrny a také může vkládat předpovědi pro prodejní útvar, pokud primární manažer není k dispozici.

 
5. Analýza trendů

V tomto přehledu lze sledovat a porovnávat tendence v prodejích/příležitostech/uzavřených smlouvách za poslední 4 měsíce.


6. Zpracování aktualizace cílů/forecastů pomocí hromadného nahrávání (Bulk Uploader)

Tento nástroj dovoluje hromadné nastavení cílů pomocí hromadného nahrávání. Jedná se o zjednodušení procesu, aby nebylo nutné nahrávat jednotlivé cíle v uživatelském rozhraní

Novinky v průzkumu vztahů (Relationship intelligence)

  1. Rychlé náhledy průzkumu vztahů

V této aktualizaci byla přidána možnost detailního prozkoumání vztahu společnosti a kontaktů/nebo účtů v kontextu aktuálního náhledu

2. Rychlé přidání kontaktů

Nyní již lze rychle a jednoduše přidat kompletní kontakty do SAP Sales Cloud včetně záznamu souvisejících kolegů a také včetně časového harmonogramu uskutečněných interakcí s tímto kontaktem

3. Moje síť

Uvedená funkce povoluje přístup k síti kontaktů nezávisle na tom, jestli je kontakt založen i v Sales Cloud.

 
Fedor Rososskiy, 
SAP Consultant