25. júna 2021

Čo je nové v SAP Service Cloud 2105

Novinky v Sales acceleration zozname hovorov

 1. Vytváranie objednávok priamo z hovorov v zozname hovorov

Táto nová funkcia umožňuje obchodným zástupcom urobiť nevyhnutné kroky na vytvorenie objednávky po úspešnom hovore

 1. Vyhľadávanie a pridávanie účastníkov podľa cieľovej skupiny

Zjednodušené plánovanie hovorov v obchodných scenároch, napr. pre ďalšie kroky v marketingovej kampani

  

 1. Zobrazenie počiatočného/konečného dátumu v zozname

Po novom je možné v zozname prehľadne sledovať konečný dátum na uskutočnenie hovoru

Novinky v príležitostiach

 1. (Beta) Odporučenie produktov, založené na strojovom učení (ML)

Automatizované odporučenie produktov, založené na histórii nákupov, zlepšuje možnosť riadeného predaja. Táto možnosť funguje taktiež v predajných kvotáciách.

Novinky v predajných kvotáciách/ponukách

 1. (Beta) Odporučenie produktov, založené na strojovom učení (ML)

Prebieha rovnakým spôsobom ako v príležitostiach

 1. Zobrazenie skladového prehľadu

Užívatelia si už môžu vybrať konkrétny závod/sklad na zobrazenie aktuálneho prehľadu o skladovej dostupnosti produktu a informovať zákazníka v reálnom čase.

 1. Ďalšie vylepšenia/súhrny

Nový atribút – archivačný status bol priradený k predajnej kvotácii. Tento atribút je možné zobraziť v pokročilom vyhľadávaní v záložke výsledkov (skryté pole) a tiež sa zobrazuje v predajných kvotáciách v záložke účet, kontakt a v prehľade individuálnych zákazníkov.

Skopírujte alternatívne položky do externej následnej predajnej objednávky. Vyberte jemné ladenie aktivity: Predajná kvotácia → Konfigurácia závažnosti správy: konfigurujte správu s použitím ID 013. Vytvorenie externej nasledujúcej operácie nie je povolené pre kvotácie s alternatívnymi položkami

Kopírovanie a vkladanie produktov s využitím externého ID je už podporované.

Možnosť zobrazenia existujúceho množstva produktov v aktivite „Pridať rýchly produkt“ pre kombinované zoznamy

Novinky v predajných objednávkach

 1. Zobrazenie skladového prehľadu

Prebieha rovnakým spôsobom ako v predajných kvotáciách

Novinky v produktoch

 1. Zobrazenie skladového prehľadu

Prebieha rovnakým spôsobom ako v predajných kvotáciách a objednávkach

 1. Kopírovanie a vkladanie produktov do zoznamu s použitím externého produktového ID

Nová verzia umožňuje vylepšený a flexibilnejší záznam produktu s využitím funkcie kopírovania a vloženia. Táto funkcia je vhodná predovšetkým pro prácu s externým produktovým ID.

 

 1. Vylepšená služba OData

Služba OData aktuálne umožňuje filtrovať a exportovať dáta pomocou externého produktového ID a Externého systému v data workbench.

Novinky v kalendári a v správe návštev a aktivít

 1. Návštevy: Zlepšenie redesignu prevedenia

Bolo vylepšené prostredie na vytváranie poznámok a činností, súvisiacich s návštevou

 1. Návštevy/Aktivity: Deaktivácia nastavenia primárneho kontaktu ako účastníka

Došlo k zavedeniu tejto novej možnosti na zlepšenie použiteľnosti

 

 1. Aktivity: Účty najvyššej úrovne v položkách a stĺpcoch aktivít

Bolo vylepšené užívateľské prostredie na zvýšenie prehľadu.

 1. Návštevy: pridávanie ďalších kontaktov, súvisiacich s návštevou

Táto funkcia umožňuje pohodlnejšie pridanie väčšieho počtu účastníkov návštevy

 1. Návštevy: Archivačný status

V novej verzii je už možné zobraziť stav archivácie návštev v pracovnom zozname návštev.

Taktiež prišlo k pridaniu možnosti filtrovať návštevy podľa archivačného stavu

 1. Vylepšenie workflow

Aktuálne je možné e-mailom zasielať workflow oznámenie na adresy, ktoré sú priradené k návšteve.

Novinky v Perfect Store a v dotazníkoch

 1. Dotazník: Priloženie pdf súhrnu pre nasledujúce operácie

Táto možnosť je prínosná pre zamestnancov v teréne, ktorí môžu skontrolovať detaily auditu, alebo si môžu prezerať odpovede v dotazníku, aby mohli lepšie pochopiť požiadavky a pripraviť sa na vyriešenie.

 1. Vylepšenie pre výpočtové pole v dotazníku: Ľubovoľné čísla už môžu byť vložené ako operandy

3. Perfect store – nápravné opatrenie: Zdroj dát

Nový zdroj dát pre reportovanie nápravných opatrení bol zavedený behom návštev Perfect store.

 

Novinky v zavedení inteligentného predaja (Intelligent sales execution)

 1. Možnosť pridávania ďalších polí na filtrovanie

Užívateľ má možnosť detailného filtrovania v príležitostiach pomocou veľkého množstva kritérií

 1. Možnosť pridania ďalších polí na filtrovanie pomocou ISE admin

Užívateľ má nové možnosti detailného filtrovania v príležitostiach, pomocou veľkého množstva kritérií

 1. Možnosť filtrovania na úrovni kategórie produktov

Táto funkcia poskytuje ďalšie možnosti filtrovania v príležitostiach podľa kategórie produktov.

 1. Vytvorenie delegáta pre predajný útvar/team

Už je možné priradiť ľubovoľného užívateľa ako proxy užívateľa pre predajný útvar. Proxy užívateľ si môže prehliadať súhrny a tiež môže vkladať predpovede pre predajný útvar, ak primárny manažér nie je k dispozícii.

 1. Analýza trendov

V tomto prehľade je možné sledovať a porovnávať tendencie v predajoch/príležitostiach/uzatvorených zmluvách za posledné 4 mesiace.

 1. Spracovanie a aktualizácia cieľov/forecastov pomocou hromadného nahrávania (Bulk Uploader)

Tento nástroj dovoľuje hromadné nastavenie cieľov pomocou hromadného nahrávania. Jedná sa o zjednodušenie procesu, aby nebolo nutné nahrávať jednotlivé ciele v užívateľskom rozhraní

Novinky v prieskume vzťahov (Relationship intelligence)

 1. Rýchle náhľady prieskumu vzťahov

V tejto aktualizácii bola pridaná možnosť detailného preskúmania vzťahu spoločnosti a kontaktov/alebo účtov v kontextu aktuálneho náhľadu.

 1. Rýchle pridanie kontaktov

Teraz je už možné rýchlo a jednoducho pridať kompletné kontakty do SAP Sales Cloud vrátane zoznamu súvisiacich kolegov a tiež vrátane časového harmonogramu uskutočnených interakcií s týmto kontaktom.

 1. Moja sieť

Uvedená funkcia povoľuje prístup k sieti kontaktov nezávisle na tom, či je kontakt založený v Sales Cloud-e-

 
Fedor Rososskiy, 
SAP Consultant