10. června 2016

Ideální CRM systém pro neziskové organizace? Odpovědí je Salesforce

I když jsou produkty od Salesforce primárně vnímány jako nástroje na jednodušší, přehlednější a efektivnější generování zisku v různých oblastech byznysu, globální je využívají i neziskové organizace. Naplňuje se tak filantropická idea zakladatelů Salesforce nadace o zlepšování života komunit na celém světě.

1-1-1 Model

Už od roku 1999, kdy byla Salesforce.org založena Marcem Benioff (CEO Salesforce) jako Benioff’s Promise, stojí na třech pilířích, které jsou označovány jako 1-1-1 Model.  Jeho názvu se ukrývá 1 % spravedlnosti, 1 % produktů Salesforce a 1 % času zaměstnanců, které se věnují pomoci druhým. pro naplnění této myšlenky začala Salesforce nadace v roce 2008 s poskytováním svých služeb a technologií neziskovým organizacím.  Ty mohou dodnes využívat dva produkty, které byly speciálně vytvořeny pro potřeby neziskovek, přičemž prvních 10 licencí pro uživatele Salesforce poskytuje zdarma. Pokud organizace potřebuje více než 10 přístupů, na ty ostatní dostává od nadace slevu, která může být až ve výši 80 %.

Ideální CRM systém pro neziskové organizace? Odpovědí je Salesforce 1


Proč má CRM pro neziskové organizace svoje opodstatnění?

Jedním z nejpoužívanějších a nejpopulárnějších produktů Salesforce je Sales Cloud, o kterém jsme psali v našem blogu. Jeho účelem je (logicky) podporovat oddělení prodeje a poskytovat mu podněty a důležité informace, které potřebuje pro efektivní kooperaci členy týmu a na dosahování zisku.

Proč potom podobný CRM systém potřebují neziskovky? Stejně jako každá klasická společnost, i neziskové organizace pracují s množstvím dat, a to nejen uvnitř, ale především v souvislosti s externí komunikací.  Protože vše se vším souvisí a v praxi se nedá donekonečna pracovat s rozsáhlými excelovými tabulkami, Salesforce je ideální platformou, na níž si (i) nezisková organizace může vytvořit vlastní systém. Ten pak pomáhá koordinovat nejenom činnosti, ale vztahy spolu s kontakty na dárce, podporovatele, dobrovolníky a interní zaměstnance.

Jelikož Salesforce není aplikace, ale platforma, umožňuje uživatelům dokonalé přizpůsobení díky propojení s existujícím systémem. Salesforce je proto třeba vnímat zejména jako soubor nástrojů, pomocí kterých si nezisková organizace vybuduje svou vlastní „aplikaci“ – systém, který bude fungovat. 

Platforma, které je nutné dokonale porozumět

Salesforce systém je propracovaný a pro nové uživatele často i složitý, čehož důkazem jsou reálné zkušenosti a uživatelské recenze.

Vysvětlovali jsme, že Salesforce je v první řadě platformou, kterou si každá organizace musí „vybudovat “ po svém. v souvislosti s tímto faktem je nutné počítat minimálně s úvodním zaškolením – doporučuje se vybrat jednoho člověka, který bude mít se systémem nejužší styk a bude figurovat bude jako admin. 

Implementace systému vyžaduje odbornou pomoc, což množství organizací odrazuje. Salesforce má však po celém světě „armádu“ partnerů, z nichž se mnozí zabývají právě neziskovými organizacemi. 

Na výběr jsou dva balíčky pro neziskovky – Non-profit Starter pack (NPSP) nebo Enterprise edition. Populárnější je zejména Starter pack, protože je designován pro organizace různých velikostí a funguje na množství přednastavených funkcionalit, díky čemuž je jeho implementace jednodušší. NPSP pomáhá organizacím spravovat kontakty, soustřeďovat informace o darech a také o dárcích, grantech a také sleduje vývoj vztahů mezi kontakty, příspěvky od dárců a dobrovolníků, což umožňuje snadněji mapovat i opakované dary. pro lepší pochopení funkcí Starter packu slouží pro všechny zájemce úvodní dokumentace.

NPSP je základní balík a je vhodnou volbou pro neziskové organizace, které:

  • jsou menší a fungují s jednoduchým fundraisingových systémem,
  • často pracují s více peněžními měnami,
  • mají menší objem záznamů,
  • už mají implementován některý z produktů Salesforce a potřebují k němu jednoduchou fundraisingovou aplikaci,
  • hledají jednoduchý způsob řízení lidí.

Kromě balíčků, které jsou pro neziskové organizace poskytovány zdarma, jsou často využívány i klasické produkty Salesforce (NO je mají k dispozici s výraznými slevami). Appirio, jeden z amerických partnerů Salesforce, uvádí case study užívání Analytics Cloudu neziskovou organizací Year Up, která se zabývá praktickým vzděláváním mladých dospělých s nízkými příjmy v rámci programů zajišťující stáže. Pomocí něj si vytvořili jednoduše použitelné dashboardy, které jim poskytují přístup k informacím o efektivnosti všech aktivit.

Program sbírá množství dat, které vyhodnocuje – v tomto případě dokáží pracovníci neziskovky sledovat, jakým způsobem se jim daří ovlivňovat výšku výdělku jejich „klientů“, stejně i to, který program je nejúspěšnější. Je také možné posoudit, jaké skupiny studentů patří k nejrizikovějším na základě jejich demografických údajů. Year Up pomocí Salesforce dokáže zlepšovat fungování programu a jednodušeji referuje jeho význam dárcům a podporovatelům organizace.

Síť komunit a „koderská pomoc” z GitHubu

Využívání Salesforce produktů je spojeno s možností budování celosvětově aktivní sítě komunit a dobrovolníků, kteří mají zájem o to, aby idea fungovala co nejlépe. Nejen Salesforce, ale také samotní uživatelé vytvářejí „webové tržiště“, kde je možné sdílet myšlenky nebo z nich jen čerpat. Na jedné straně jsou to free webináře, které najdete přímo na webu Salesforce a které vám usnadní orientaci v systému, ale skvělou pomocí je například i zveřejňování programátorských kódů na síti GitHub. Součástí komunity se také můžete stát v Google skupinách, v neposlední řadě je také výraznou pomocí i výměna názorů a rad mezi Salesforce uživateli. pro usnadnění orientace ve světě Salesforce nástrojů může pracovníkům neziskových organizací pomoci i tzv. „non-profit překladač„, který každou oblast přeformuluje do jazyka neziskovek.

Hlavní benefity Salesforce jako CRM pro neziskové organizace

  • Flexibilita – Salesforce je platforma, ne aplikace – každý uživatel si proto funkce rozhraní a sledované metriky nastaví podle potřeby. v případě neziskových organizací to může být zjednodušení evidence dárců, činnost dobrovolníků či sledování výdajů. Salesforce navíc pro neziskovky umožňuje zjednodušené používání systému pomocí point-and-click nástrojů.
  • Dostupnost aplikací v Salesforce AppExchange   je místo, kde si každý uživatel dokáže najít aplikace s přednastavenými funkcemi. Neziskové organizace mají mnohé z nich zdarma nebo s výraznou slevou, na tržišti s aplikacemi je dokonce celá sekce jen pro neziskovky.
  • Prvních 10 licencí je zdarma – podpora činnosti neziskových organizací se při Salesforce začíná již na začátku; Starter pack i Enterprise edition jsou poskytovány zdarma pro prvních 10 licencovaných uživatelů v organizaci.
  • Komunita, která řeší podobné problémy – Salesforce se může „pochlubit“ obrovskou a aktivní komunitou svých uživatelů The Power of Us, a to i mezi neziskovky. Eviduje také svých partnerských konzultantů, kteří organizacím pomáhají s implementací a používáním
  • Výhody Salesforce produktů – Salesforce funguje v cloudu, proto pro aplikace není nutné zřizovat speciální IT oddělení se serverovnami. Uživatelé tak mají přístup do systému z kteréhokoliv zařízení a kdekoli na světě. Kromě toho nabízí možnost tvořit přehledné dashboardy a reporty, nastavovat automatické procesy – například posílání děkovných e-mailů v okamžiku přijetí příspěvku od dárce.

Roman Kučák, Partner