2. října 2014

Integrace smart měření do SAP je klíčová!

Inteligentní přístroje sloužící na měření spotřeby si postupně nacházejí cestu i k Slovenským odběratelům. Společnosti působící v oblasti síťových odvětví řeší v této souvislosti mnohé výzvy, včetně komunikace a datové výměny mezi měřícími přístroji, odečtových centrálami, jakož i zúčtovacím a účetním systémem IS-U na bázi SAP. Projekty zavádění inteligentních měřičů (smart metering) vyžadují rozsáhlé systémové, datové a procesní změny.

Klíčovým je proto správné nastavení komunikace a propojení odečtových centrál na systém IS-U SAP. k tomu je třeba analyzovat procesní požadavky a změny vyplývající ze zavádění smart meteringu, následně realizovat množství úprav procesů a přizpůsobení na existujícím systému IS-U, jakož i změny v rámci kmenových dat.

Společnost Anodius využívá při těchto změnách své bohaté zkušenosti z projektů implementace SAP a jeho zdokonalování, které realizovala pro několik významných utilitních společností. Svým klientům nabízí tyto služby v oblasti integrace smartmeteringu na SAP IS-U:


Analýza dopadů

 • Analýza požadovaného nastavení přístrojů pro smartmetering v Sap IS-U
 • Analýza dopadu požadavků smartmeteringu pro stávající procesy, zákaznický vývoj a standardní zpracování transakcí
 • Analýza požadované komunikace odečtové centrály a systému SAP IS-U


Návrh a Implementace

 • Návrh realizace systémových změn a customizingu – provedení rozšíření standardních tabulek, založení a nastavení customizingu pro smartmetry
 • Návrh změn a rozšíření kmenových dat – rozšíření evidování údajů na typu měřicího přístroje, jeho technického stavu a samotné zprávy smartmetrů
 • Návrh a zapracování smartmeterů do stávajících procesů (prostřednictvím standardních WEB servisů) – instalace / demontáž / výměna, odpočty, přihlášení / odhlášení, technický stav přístroje, odeslání zprávy na přístroj
 • Návrh a nastavení komunikace – Monitoring přístrojů a odpočtů pro smartmetry, vzájemná synchronizace dat a komplexní nastavení komunikace SAP IS-U a odečtové centrály


Nasazení do provozu

 • Prototyp – ověření správné funkčnosti vybrané vzorky dat a procesů na prototypu spojení odečtové centrály se systémem SAP IS-U
 • Testování plné funkčnosti – testování výměny dat mezi odečtových centrálou a SAP IS-U, správného zakládání kmenových dat a všech operací a procesů nad přístroji
 • Iniciální nahrání dat – podpora při nahrání / migrací prvotních dat smartmetrů do systému SAP IS-U
 • Provoz systému – podpora při nasazení celého řešení do ostrého provozu a jeho podpora
 • Prototyp – ověření správné funkčnosti vybraného vzorku dat a procesů na prototypu spojení odečtové centrály se systémem SAP IS-U
 • Testování plné funkčnosti – testování výměny dat mezi odečtovou centrálou a SAP IS-U, správného zakládání kmenových dat a všech operací a procesů nad přístroji
 • Iniciální nahrání dat – podpora při nahrání / migrací prvotních dat smartmetrů do systému SAP IS-U
 • Provoz systému – podpora při nasazení celého řešení do ostrého provozu a jeho podpora

Integrace smart měření do SAP je klíčová 1

Investice do implementace inteligentních měření jsou klíčové pro Vaši utilitní společnost.   O jejich úspěchu, jakož i o realizaci předpokládaných byznys přínosů rozhoduje jejich efektivní integrace do již existujících SAP systémů.  S ohledem na naše rozsáhlé reference a zkušenosti jsme přesvědčeni, že právě naše společnost vám může výrazně pomoci při implementaci smartmeteringu, jakož i jeho integraci na stávající podnikové systémy.

 


Odborníci Vám poradí

Anodius je oficiálním certifikovaným partner SAP.  Má tým odborníků, kteří Vám rádi pomohou s návrhem, implementací a se zaškolením uživatelů a všemi post-implementačními SAP službami.

Marián Bednárik, Senior SAP Consultant

UložiťUložiť