14. května 2020

Salesforce, co máš nového? (Spring’20)

Od posledních změn (spring 2020), v Salesforce můžete:

 1. Vytvořit URL nebo vlastní tlačítko na přechod na stránku záznamu s předvyplněnými polí.

 2. Zařadit roli i do pořadníku.

 3. Při vytváření stránky v App Buideri vám pomůže pomoc ve formě tipů.

 4. Zabezpečit data v sandboxu s nástrojem Salesforce Data Mask.

 5. Kombinovat duplikáty případů přes Case Merge.

 6. Klonovat příležitosti nebo kampaně spolu s jejich related záznamy.

 1. Navigace na stránku s vytvořením nového záznamu s předvyplněnými poli.

Na otevření stránky s novým záznamem, potřebujete vytvořit URL nebo vlastní tlačítko, kde použijete níže uvedený vzorec (je to pouze příklad), který zajistí předvyplnění konkrétních polí.

 

/lightning/o/Account/new?defaultFieldValues=

Name={!URLENCODE(Account.Name)},

OwnerId={!Account.OwnerId},

AccountNumber={!Account.AccountNumber},

NumberOfEmployees=35000,

CustomCheckbox__c={!IF(Account.SomeCheckbox__c, true, false)}

 

Nástroje jako URL i vlastní tlačítka, které předvyplní pole, určitě najdou v rámci Salesforce své opodstatnění. Příklad jejich konkrétního použití s podrobnějším vysvětlením najdete také v těchto článcích:

Jak využít URL HACKING v Salesforce?

Jak AUTOMATICKY vytvořit novou příležitost nebo Lead z případu v Salesforce?

 

 

 1. Aktivity: Přiřazení úloh do pořadníku s cílem efektivněji sdílet práci

Úkoly už nemusíte přiřazovat pouze uživatelům nebo skupinám. Můžete ji nejprve zařadit do pořadníku (Queue) vytvořeného nad objektem Task. Z tohoto pořadníku, přes jejich seznam, si pak mohou úlohy vybírat jednotlivci a podílet se na jejich plnění v rámci pracovní skupiny.

Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 1

 Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 2

 

 1. Vylepšení Lightning stránek s naváděním pro App Builder

 

Při vytváření stránek vám App Builder nabídne návrhy na jejich úpravu ve smyslu zvýšení efektivity. Tipy jsou dostupné pro kategorie jako výkon, použití, strukturální věci. Některé z těchto tipů jsou součástí zprávy Salesforce Optimizer report. Aplikace vám například dá tip, že na stránce jsou dva identické komponenty. To, zda nějaké tipy na úpravu vám systém doporučuje, uvidíte při ikoně Help.

Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 3

Pokud nechcete, aby se vám tipy zobrazovaly, použijte možnost Mute Tips.

 

 1. Zabezpečení dát v Sandboxe s nástrojem Salesforce Data Mask

 

Tímto bezpečnostním nástrojem (určeným pro adminov a developerů) dokážete automaticky maskovat citlivé informace s různou úrovní maskování, namísto jejich manuálního zabezpečování. Jde o nevrátiteľnú akci, maskované data ne možné odmaskovat. To zajišťuje, že nedojde k replikaci dat v čitelné formě v jiném prostředí. Data Mask je managed package, který se instaluje do produkční ORG.

 1. Zkombinování duplikovaných případů pomocí funkce Case Merge

 

Jde o podobnou funkci, jako když se kombinují duplikáty v kontaktech a Accounts. Nyní je tato možnost dostupná iv objektu Case, kde je možné zkombinovat až tři případy i v případě, kdy agent nemá oprávnění mazat případy, protože se nyní dá vybrat, zda se případy po zkombinování vymazány nebo ne. V případě, že se budou mazat, bude agent oprávnění i nadále potřebovat.

Pokud se rozhodnete zachovat duplikáty, ty jsou přidány do části Merged Cases na záložce Related na zkombinovaném master záznamu. Tam je vidět, které případy master záznam obsahuje.

Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 5

Přívlastek „Merged“ je pak připojen k subjektu v Highlights panelu, který je zároveň linkem, kterým se dostanete k master záznamu.

Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 6
Pokud se rozhodnete zkombinované případy vymazat, uchová se pouze master případ a zkombinované případy jsou dočasně vymazány během 15 dní, kdy zůstávají v koši.

Cesta nastavení specifikace:

Setup/Case Merge -> enable Case Merge

Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 7

 1. Klonování příležitostí nebo kampaní spolu s jejich souvisejícími záznamy.

Klonování spolu s related záznamy zjednodušuje práci s opakujícími se příležitostmi a kampaněmi.
Na tuto akci potřebuje uživatel oprávnění k vytváření příležitostí nebo kampaní a minimální Read přístup k záznamu, který chce klonovat.

V případě příležitosti bude při této akci nabídnuta možnost klonovat s kontaktními rolemi, produktem nebo produktem jako line item.

Salesforce, co máš nového? (Spring'20) 8

V případě kampaní, se související záznamy týkají všech členských statusů.

Tuto akci si přidáte standardním způsobem do page layoutu.

Martina Romanová, CRM konzultant