2. dubna 2016

SAP Replication and Check AddOn řešení

Robustní utililitní společnosti potřebují řešit výměnu dat mezi systémy tak, aby byly zajištěny core business procesy. To vyžaduje nezřídka náročnou administrativu a udržení konzistence kmenových a transakčních dat napříč integrovaným řešením využívajícím standardní integrované řešení SAP CRM a SAP IS-U.

V závislosti na složitosti business procesů může být administrativa nekorektních replikací poměrně náročná a to, jak z pohledu kapacit lidských zdrojů, tak technického know-how. Administrativa je žádoucí na každodenní bázi, přičemž je třeba sledovat několik kritická místa systému (vstupně-výstupní fronty CRM a IS-U, middleware, monitor chyb, shortdumps, switch Documento, IDoc-y apod.). Nekonzistence dat napříč integrovanými systémy má přímý negativní dopad na business procesy společnosti a kvalitu jejích služeb.

Řešení SAP přinesl nástroj pro sledování konzistence smluvních a technických dat v utilitních scénářích s názvem SAP Utilities Check Cockpit. Koncept spočívá v naplánovaných bězích na kontrolu konzistence dat v systému, využívající standardní a zákaznické kontrolní mechanismy. 

SAP Replication and Check AddOn řešení 1

Na tomto standardním nástroji je postaveno i rozšířené řešení naší společnosti.

SAP Check Cockpit přináší další funkce do uvedeného nástroje

 • Nastavitelné opravy přiřazeny přímo k druhu chyby;
 • Navigační linky v kontextu druhu chyby pro dodatečnou analýzu;
 • Výstup kontrolního běhu přímo na utilitní smlouvě pro koncového uživatele.

Uvedené komponenty však řeší pouze vzniklé nekonzistence. Naopak účelem Anodius Replication Framework-u je předcházet vzniku problémů. Jeho komponenty tvoří:

 • Replication Manager – inteligentní řízení replikace podle stavu utilitní smlouvy v IS-U a CRM. Komponenta a její zpracování je patrné ve WebUI smlouvy CRM.
 • MDG Optimizer – inteligentní volání šablon master data generátoru pro replikaci smluv. Rozšíření nad rámec standardního vyhodnocení stavu konzistence smlouvy v IS-U a odběrného místa.


  Řešení Anodius Check & Replication Add-On

  SAP Replication and Check AddOn řešení 2

  Hlavní benefity:

  • komplexní řešení konzistence dat z jednoho místa;
  • systematické sledování řešení problémů. Výstup tvoří podklad pro další optimalizaci;
  • jednoduché řízení kontrolních a opravných běhů;
  • inteligentní řízení replikace eliminující vznik nových chyb;
  • stav konzistence viditelný pro koncového uživatele během provádění obchodních procesů;
  • snížení nákladů z titulu snížení nároků na „know-how“ a kapacity pro první úroveň IT podpory;
  • zvýšení kvality služeb vůči koncovému zákazníkovi.

  Pokud máte nějaké další požadavky, neváhejte nás kontaktovat!

  Stanislav Micheller, Partner – Delivery Services


  UložiťUložiť