9. června 2021

SAP Sales/Service Cloud (aka Cloud for Customer) Release Briefing – Service Version 2105 (May 2021 CS)

Novinky v Servisních kanálech

 1. Zvětšení plochy pro koncepty E-mailu

Došlo ke zlepšení uživatelského prostředí pro servisní agenty. Již není potřeba manuálně zvětšovat výšku plochy pro koncepty

Novinky v oblasti správy servisních ticketů

 1. Pravidla pro směrování ticketů: „Název oblasti“ je dostupné pole pro vkládání údajů

Tato možnost přináší větší flexibilitu ve vytváření pravidel pro směrování ticketů a zároveň pomáhá redukovat celkový počet pravidel pro správu směrování.

 

 1. Ticket: Prediktivní psaní ve vyhledávání adres v záložce přehled→ sekce servisní lokace a také v novém rychlém náhledu

Uvedená funkce umožňuje flexibilitu ve vyhledávání adres v databázi a také aktualizuje informace na základě konkrétního výběru.

Novinky v energetických službách (utilities)

    1.Náhled účtu významných zákazníků

 


Nová možnost specifického náhledu pro významné zákazníky. Jednoduchá konfigurace. Reportování významných zákazníků

 1. Alternativní zobrazení pro změnu data přihlášení k odběru služeb

Došlo ke zjednodušení procesu, kde jediné tlačítko „Uložit“ slouží pro ukládání změny data přihlášení k odběru sužeb a také pro uložení hodnot z měřiče

 1. Tlačítka pro změnu/storno data odběru služeb

V nové verzi jsou přidána tlačítka pro rychlou změnu hodnot

 1. Smazání plánu zálohových plateb

Agenti mají plnou kontrolu nad plánem zálohových plateb. Mohou vytvářet, upravovat a mazat plán plateb

Novinky v registrovaných produktech

 1. Podpora prediktivního psaní ve vyhledávání adres v záložce přehled→ sekce produktová lokace a také v novém rychlém náhledu, a v rychlém vytvoření

Prediktivní psaní funguje stejným způsobem jako v oblasti správy servisních ticketů

 1. Zobrazení zákaznického externího ID → účty → záložka registrované produkty

Tato možnost poskytuje flexibilitu v prohlížení informace o externím ID registrovaného produktu v zákaznickém účtu

 1. Hromadné povolení pro odečet měření a pro měřící bod OData chybových protokolů

Pro zvýšení výkonu importu z Data Workbench, došlo k hromadnému povolení odečtu měření a bodu měření, OData a chybové protokoly jsou nyní podporovány.

Novinky v základech instalace

 1. Podpora prediktivního psaní ve vyhledávání adres v záložce přehled→ sekce lokace a také v novém rychlém náhledu

Funguje podobným způsobem jako ve správě servisních ticketů.

 

 

Novinky v místech instalace

    1.  Zobrazení oblasti v záložce přehled → v sekci lokace a také v novém rychlém náhledu

Tato možnost poskytuje větší flexibilitu ve správě informací o oblasti v sekci lokace v místě instalace

 1. Podpora prediktivního psaní ve vyhledávání adres v záložce přehled→ sekce lokace a také v novém rychlém náhledu

Prediktivní psaní funguje stejným způsobem jako v oblasti správy servisních ticketů

 

 

Novinky ve smlouvách

 1. Pokročilé vyhledávání ticketů, souvisejících se servisními smlouvami

Umožňuje větší efektivitu práce uživatelů. Nyní máte možnost efektivního dohledu nad tickety a referenčními produkty, které mají sjednanou servisní smlouvu.

 1. Přiřazení servisních techniků jako zúčastněné strany do servisních smluv

Uvedená funkce nabízí možnost definování preferovaných techniků přímo v servisní smlouvě. Tato činnost může být považována za vytvoření ticketu v případě stanovení smlouvy.

 

Novinky v plánech údržby

 1. Nastavení plánu údržby/ ID pomocí objektu servisního požadavku v Data Workbench

Zjednodušený export ticketů s plánem údržby. Bylo vylepšeno reportování, výměna dat a hromadné zpracování změn pro tickety s plánem údržby.

Novinky v zaznamenávání času

 1. Zobrazení sloupce ID servisní položky v ticketu→ záložka zadání času

V okamžiku, kdy uživatel vybere více zadání časů, tak se může vyhnout zadání času z jiné servisní položky. Pokud uživatel vybere zadání času z jiné servisní položky a systém zobrazí chybu, tak je jednodušší oprava, v okamžiku, kdy je možné vidět ID servisní položky v seznamu.

Novinky ve FSM integraci

 1. Zobrazení kódu FSM aktivity pro další položky ticketu z FSM do C4C

Aktualizace přináší možnost zobrazení kódu FSM aktivity, který koresponduje s kódem položek ticketu ve C4C aniž by bylo potřeba se přepnout do FSM.

Novinky v pracovní ploše agenta (Beta)

 1. Nová pracovní plocha

 

Cílem je přehodnocení a vybudování moderní pracovní plochy pro agenty zákaznického servisu, založené na hyperškálování pro B2B a B2C a rozsáhlých scénářích.

Agent má k dispozici rychlý přístup ke všem detailům zákaznického účtu včetně nejnovějších front office a back office transakcí. Tato aktualizace nabízí rychlejší identifikaci zákazníka pomocí kontextového vyhledávání. Agent může zareagovat na zákaznický dotaz pomocí nejvhodnější odpovědi nebo doporučení, aby mohl předcházet případným dohadům. Pracovní plocha umožňuje velký rozsah customizace a rozšíření, aby co nejvíce vyhovovala potřebám.

 1. CTI integrace a kanály

Byl implementován integrační widget, podporující telefonování, chat a SMS zprávy. Pracovní plocha také podporuje zasílání e-mailů přímo z centra zákazníků a také prohlížení e-mailů v časové ose

 

 Fedor Rososskiy, CRM Consultant