17. srpna 2022

Tok ve Slacku

Automatizace procesů pomáhá odlehčit lidem od nadbytečné práce. Stejně je tomu i u nové funkce společnosti Salesfore pro Slack – Flow in Slack. Toky v Salesforce pomáhají automatizovat řadu složitých procesů. Nyní jsme přidali možnost automatizovat procesy ve Slacku.

Flow ve Slacku obsahuje dva hlavní nástroje, které pomáhají automatizovat kombinaci Flow a Slacku – Screen Flows in Slack aSlack Actions. Chcete-li tyto funkce používat, je třeba nainstalovat rozšíření Salesforce pro Slack a rozšíření Slack pro Salesforce. Další využití propojení Salesforce a Slacku najdete na blogu a v novinkách, které se objeví v roce 2022. A nyní se podíváme na toky obrazovky a akce Slacku.

Toky obrazovky ve Slacku

Spojení s uživateli v systému, kde se nejvíce nacházejí, je velmi důležité. Slack je jednou z nejběžnějších platforem, kde firmy vedou své konverzace. Použití toků obrazovky ve Slacku je proto přínosné. Správci tak mohou snáze přimět uživatele, aby plnili úkoly Salesforce přímo ve Slacku. Správci pak shromažďují data od uživatelů a souběžně je aktualizují v systému Salesforce.

Akce služby Slack

Přidání funkce Slack Actions rozšiřuje možnosti použití služby Flow a usnadňuje spolupráci uživatelů se správcem ve službě Slack. Při vytváření toků jsou k dispozici akce Slacku. To umožňuje provádět automatizované změny přímo ve Slacku. Silnou stránkou tohoto propojení je zasílání aktualizací uživatelům, proaktivní sdělování důležitých zpráv uživatelům a zasílání zpráv napříč týmy – například zasílání upozornění týmům, když se změní stav požadavku klienta.

Nové akce Slacku přidávají do vytváření toků následující akce:

  • Automatické vytvoření kanálu – při změně příležitosti vytvořte kanál a pozvěte všechny zainteresované osoby ke spolupráci na dalších krocích.
  • Automatické zasílání zpráv – pošlete zprávu v závislosti na typu účtu a připněte ji tak, aby ji nový nebo stávající uživatel určitě viděl.
  • Automatická archivace kanálů – kontroluje stav kanálu na Slacku a automaticky archivuje všechny otevřené kanály, když se stav příležitosti změní na uzavřený.

Souhrn

Je vidět, že Salesforce stále pracuje na rozšíření funkcí pro Slack. Toky obrazovky pro Slack a akce Slacku jsou důkazem, že propojení Slacku a Salesforce se snaží usnadnit komunikaci mezi uživateli, a to jak standardními, tak administrátorskými. Automatické zasílání zpráv, vyplňování dotazníků nebo vytváření kanálů s odběrateli je pozitivním krokem předem.

Zdroje

  • [1] https://admin.salesforce.com/blog/2022/introducing-flow-in-slack
  • [2] https://unofficialsf.com/integrate-slack-using-flow-actions/

Ján Petráš, konzultant CRM