17. augusta 2022

Flow v Slack-u

Automatizovanie procesov pomáha zbavovať ľudí nadbytočnej práce. Rovnako je tomu aj pri novinke od Salesfore pre Slack – Flow v Slack-u. Flow-y v Salesforce pomáhajú automatizovať rôzne komplexné procesy. Teraz k nim pribudla aj možnosť automatizácie procesov v Slack-u. 

Flow v Slack-u obsahuje dva hlavné nástroje, ktoré pomáhajú automatizovať kombináciu sily Flow-ou a Slack-u – Screen Flows v Slack-u a Slack Actions. Pre využitie týchto funkcionalít je potrebné si nainštalovať rozšírenie Salesforce do Slack-u a rozšírenie Slack-u do Salesforce. Pre ďalšie využitie prepojenia Salesforce-Slack si pozrite blog a na novinky, ktoré v tejto sfére pribudli v roku 2022. A teraz sa pozrieme na Screen Flows a Slack Actions. 

Screen Flows v Slack-u 

Spojenie s používateľmi v tom systéme, kde sa najviac nachádzajú je veľmi dôležité. Slack je jednou z najčastejších platforiem, kde spoločnosti vedú svoje konverzácie. Využitie Screen Flows v Slack-u je preto prínosom. Administrátori tak ľahšie môžu dosiahnuť to, že používatelia dokončia Salesforce úlohy priamo v Slack-u. Admini následne zozbierajú dáta od používateľov a súbežne aktualizujú dáta v Salesforce. 

Slack Actions 

Pridanie Slack Actions rozširuje možnosti využitia vo Flow, aby sa spolupráca používateľov s adminom v Slack-u zjednodušila. Slack Actions sú dostupné pri vytváraní flow-ov. Vďaka tomu je možné vykonanie automatizovaných zmien priamo v Slack-u. Posielanie aktualizácií na používateľov, aktívna komunikácia dôležitých správ s používateľmi a správy v tímoch sú prednosťou tohto prepojenia – napríklad posielanie upozornení do tímov na zmenu stavu požiadaviek od klienta. 

Nové Slack Action pridávajú nasledujúce akcie do vytvorenia flow: 

  • Automatické vytvorenie kanála – vytvorenie kanálu, keď sa opportunita zmení a prizvať všetkých zainteresovaných ľudí na spoluprácu na ďalších krokoch. 
  • Automatické posielanie správ – poslanie správ v závislosti od druhu účtu a pripnutie tejto správy, aby to nový alebo existujúci používateľ určite videl. 
  • Automatické archivovanie kanála – skontroluje stav Slack kanálu a automaticky archivuje akýkoľvek otvorený kanál, keď sa status opportunity zmení na zatvorený. 

Zhrnutie 

Je vidieť, že Salesforce stále pracuje na rozširovaní funkcionalít pre Slack. Screen Flows pre Slack a Slack Actions sú dôkazom, že prepojenie Slack a Salesforce sa snaží uľahčiť komunikáciu medzi používateľmi, či už štandardnými alebo administrátormi. Automatické posielanie správ, vypĺňanie dotazníkov alebo vytváranie kanálov s účastníkmi je pozitívny krok v pred. 

Zdroje 

  • [1] https://admin.salesforce.com/blog/2022/introducing-flow-in-slack
  • [2] https://unofficialsf.com/integrate-slack-using-flow-actions/ 

Ján Petráš, CRM Consultant