Rok nových příležitostí 2021

Cílem projektu Rok nových příležitostí 2021 je ukázat malým a středním firmám a živnostníkům cesty ke zvládnutí změn vyplývajících z krizového ekonomického období a k využití nových příležitostí a přístupů k podnikání. Rok 2021 bude rokem velkých změn, na které je nutné se adaptovat.
Rok nových příležitostí 2021
AMSP ČR a Anodius chce přinést inspiraci jak na to, kde hledat nové příležitosti.VÍCE INFO