18. marca 2013

Ako byť krok pre zákazníkom?

Klienti sú online 24/7 – súčasná digitálna doba zvyšuje nároky užívateľov na informačné systémy a technológie. Zákazníci sú online takpovediac dvadsaťštyri hodín denne, a to nielen v práci či doma, ale skutočne kdekoľvek.

Individuálna komunikácia firiem s klientmi preto prebieha na rôznych zariadeniach (počítač, tablet, Smartphone), ako aj cez rôzne kanály (emaily, telefón, sociálne siete). Informácie o zákazníkoch sú tým pádom roztrieštené na rôznych platformách.  Aby mohol dodávateľ flexibilne reagovať na požiadavky klientov, a navyše aj predpovedať ich očakávania, je nevyhnutné všetky informačné zdroje integrovať a analyzovať v reálnom čase.

Kľúčovými sa stávajú pojmy:

 • Real-time insight – kompletná história klienta a prediktívne analýzy,
 • Real-time interaction – individuálna komunikácia s cez rôzne kanáli,
 • Real-time execution – efektívne plánovanie a realizácia dodávky.

SAP 360 Customer 
Uvedené požiadavky vie uspokojiť výkonná „in-memery computing“ platforma HANA na báze SAP, ktorá integruje nielen transakčné dáta zákazníkoch, ale aj informácie o ich aktivitách a tiež údaje zo sociálnych médií. Platforma môže byť prevádzkovaná v „cloude“, „on-premise“, ale aj na akomkoľvek zariadení. 

Kľúčovou myšlienkou SAP HANA je byť o krok pred klientmi a vedieť tak identifikovať ich potreby ešte skôr ako si ich sami uvedomia a sformulujú.

SAP už nehovorí len o CRM – nástroji, ktorý pomáha riadiť vzťah s klientmi a na základe toho riadiť obchodné aktivity. SAP už hovorí o novom riešení, ktoré pokrýva „End-to-End Business“ procesy s aktívnym zapojením zákazníkov.

Ako byť krok pre zákazníkom

Reč je o SAP 360 Customer, ktorý stojí na platforme HANA.

SAP 360 Customer v sebe integruje:

 • CRM (Customer Relationship Management);
 • BRIM (Billing and Revenue Innovation Management);
 • RTOM (Real Time Offer management);
 • JAM (sociálna sieť SAP);
 • SALES DIARY (Activity and Notes Management pre obchodníkov).

Ako byť krok pre zákazníkom 2

Analytická časť SAP 360 Customer navyše obsahuje aj nasledujúce analytické nástroje:

 • Customer Value Intelligence – analýza dát z rôznych zdrojov za účelom investovania prostriedkov do správnych zákazníkov a produktov;
 • Account Intelligence – nástroj obchodných zástupcov a manažérov, ktorý poskytuje prehľad a odporúčania ohľadom zákazníkov;
 • Audiance Discovery and Targeting – nástroj, ktorý umožňuje rýchlu a jednoduchú segmentáciu zákazníkov, ako aj manažment cieľových skupín za účelom iniciovania personalizovaných ponúk a komunikácie

Odborníci Vám poradia


Anodius
je oficiálny certifikovaný partner SAP. Máme tím profesionálov, ktorý vám pomôže s návrhom riešenia SAP, implementáciou, školením používateľov a všetkými post-implementačnými službami.

Stanislav Michelle
r, Delivery Manager

UložiťUložiť